Flygverkstaden får ett avvecklingsår

Efter dagens sammanträde med bl.a. fackliga företrädare lämnar nu FMV/FSV följande pressmeddelande:

Avvecklingen av flygverkstaden i Ronneby skjuts upp ett år.

Det förslaget lämnar Tomas Salzmann, chef för FMV:s verksamhetsområde FSV, vid dagens samverkansmöte med de fackliga organisationerna.

Det finns i dag tre flygverkstäder som gör tillsyn på JAS 39 Gripen. FMV har som beslutsinriktning att avveckla en av dessa verkstäder, den i Ronneby. Den ursprungliga planen var att verkstaden skulle stängas den 31 december i år.

– Men efter att ha lyssnat på Försvarsmaktens synpunkter och även tagit till oss av de riskanalyser som genomförts och överlämnats till oss, har vår plan för flygverkstaden i Ronneby förändrats, säger Tomas Salzmann.

Främst är det två viktiga punkter, som både riskanalysen och Försvarsmakten pekat på, som gjort att planen nu ändras.

– Det handlar om möjligheten att utbilda flygtekniker för att förstärka verksamheterna vid de kvarvarande flygverkstäderna, samt att klara fortsatt lokalt stöd till flottiljen i Ronneby. För att klara båda dessa riskfaktorer kommer FSV vid dagens samverkansmöte med de fackliga organisationerna att lämna ett förslag på en mer successiv avveckling.

– Vi föreslår nu en stängning i två etapper där vi räknar med att vara i mål den 31 december 2015, istället för den 31 december 2014. Det ger oss möjlighet att rekrytera flygtekniker till verkstäderna i Såtenäs och Luleå i en lugnare takt, säger Tomas Salzmann.

Redan nu har en arbetsgrupp för trygghetsfrågor, AGT, startat omställningsarbetet, där också arbetsgivaren deltar med ett utökat omställningsprogram, för att underlätta möjligheten för fler av de anställda i Ronneby att flytta med till Såtenäs eller Luleå. Främst handlar det om förlängd möjlighet till pendling.

Planen är att utöka verkstäderna i Såtenäs och Luleå med sju, respektive fem, flygtekniker från och med den 1 januari 2015.

– Vi planerar dessutom att ha kvar 15 – 20 medarbetare i Ronneby från och med årsskiftet 2015 och året ut, säger Tomas Salzmann.

Att minska antalet flygverkstäder från tre till två är en del av FMV:s arbete med att rationalisera och effektivisera verksamheten. Långsiktigt, med allt inräknat, kommer FMV att spara runt 15 – 20 miljoner kronor årligen på att avveckla flygverkstaden i Ronneby.

– Jag vet att denna typ av svåra beslut drabbar enskilda individer och jag vet att stämningen i Ronneby är pressad. Samtidigt ligger det i myndighetens uppdrag att genomföra de besparingar riksdag och regering beslutat om, säger Tomas Salzmann.