Flygverkstaden får ett avvecklingsår

Efter dagens sammanträde med bl.a. fackliga företrädare lämnar nu FMV/FSV följande pressmeddelande:

Avvecklingen av flygverkstaden i Ronneby skjuts upp ett år.

Det förslaget lämnar Tomas Salzmann, chef för FMV:s verksamhetsområde FSV, vid dagens samverkansmöte med de fackliga organisationerna.

Det finns i dag tre flygverkstäder som gör tillsyn på JAS 39 Gripen. FMV har som beslutsinriktning att avveckla en av dessa verkstäder, den i Ronneby. Den ursprungliga planen var att verkstaden skulle stängas den 31 december i år.

– Men efter att ha lyssnat på Försvarsmaktens synpunkter och även tagit till oss av de riskanalyser som genomförts och överlämnats till oss, har vår plan för flygverkstaden i Ronneby förändrats, säger Tomas Salzmann.

Främst är det två viktiga punkter, som både riskanalysen och Försvarsmakten pekat på, som gjort att planen nu ändras.

– Det handlar om möjligheten att utbilda flygtekniker för att förstärka verksamheterna vid de kvarvarande flygverkstäderna, samt att klara fortsatt lokalt stöd till flottiljen i Ronneby. För att klara båda dessa riskfaktorer kommer FSV vid dagens samverkansmöte med de fackliga organisationerna att lämna ett förslag på en mer successiv avveckling.

– Vi föreslår nu en stängning i två etapper där vi räknar med att vara i mål den 31 december 2015, istället för den 31 december 2014. Det ger oss möjlighet att rekrytera flygtekniker till verkstäderna i Såtenäs och Luleå i en lugnare takt, säger Tomas Salzmann.

Redan nu har en arbetsgrupp för trygghetsfrågor, AGT, startat omställningsarbetet, där också arbetsgivaren deltar med ett utökat omställningsprogram, för att underlätta möjligheten för fler av de anställda i Ronneby att flytta med till Såtenäs eller Luleå. Främst handlar det om förlängd möjlighet till pendling.

Planen är att utöka verkstäderna i Såtenäs och Luleå med sju, respektive fem, flygtekniker från och med den 1 januari 2015.

– Vi planerar dessutom att ha kvar 15 – 20 medarbetare i Ronneby från och med årsskiftet 2015 och året ut, säger Tomas Salzmann.

Att minska antalet flygverkstäder från tre till två är en del av FMV:s arbete med att rationalisera och effektivisera verksamheten. Långsiktigt, med allt inräknat, kommer FMV att spara runt 15 – 20 miljoner kronor årligen på att avveckla flygverkstaden i Ronneby.

– Jag vet att denna typ av svåra beslut drabbar enskilda individer och jag vet att stämningen i Ronneby är pressad. Samtidigt ligger det i myndighetens uppdrag att genomföra de besparingar riksdag och regering beslutat om, säger Tomas Salzmann.

Flygverkstadens personal varslas

Fackförbunden är kallade till FMV/FSV på måndag för ett samrådsmöte. Vid mötet kommer de att informeras om att varsel om övertalighet kommer att läggas samma dag. Däremot har det i dag inte gått att få ytterligare detaljer.

Jag har på förmiddagen ställt ett antal frågor till FMV:s kommunikationsdirektör, Toni Eriksson.

” När ni träffar fackförbunden på måndag kommer ni att lägga varsel om övertalighet. Gäller detta flygverkstaden F 17 och hela arbetsstyrkan där? Om inte alla – hur många? Kan det även omfatta de två övriga verkstäderna?”

Toni  Eriksson svarar:

”På måndag kommer FMV att träffa de fackliga organisationerna för att ge dem informationen först. Så mitt svar är att du får fråga igen på måndag.”

Han bekräftar därmed att varsel kommer att läggas men inte i vilken omfattning.Mycket talar för att det är personalen vid flygverkstaden på F 17 som kommer att varslas, det är så inriktningsbeslutet är utformat.

Som jag skrev redan i går slutade mötet mellan FMV/FSV och MSK Flyg Stridflyg i stor oenighet. I dag var det planerat att FMV/FSV skulle ha tagit beslut om nedläggning men mötet skjuts på framtiden och nu ska man enligt regelboken först informera fackliga företrädare på måndag.

MSK flyg Stridsflyg står långt ifrån förhandlingsparten FMV/FSV och jag måste säga att jag är synnerligen förvånad över att en civil myndighet som ansvarar för materiel- och logistikförsörjningen (FMV/FSV) genom sina beslut ska kunna påverka Försvarsmaktens flygtidsuttag, vilket bl.a. blir resultatet om en flygverkstad läggs ner.

MSK Flyg Stridsflyg anger i sitt PM bl.a. följande:

”Om vi tappar samtliga resurser som i dag jobbar på Ronnebys verkstad kommer det inte finnas någon resurs som tar hand om tillsynsvolymerna som genereras av F 17:s divisioner och därmed kommer man snabbt in i en kösituation vilket innebär att produktionen inte kan genomföras enligt VU.”

”FSV planerar att nyanställa vid F 7 och F 21 för att täcka upp för de resurser som kommer att försvinna vid Ronneby, men det kommer att ta 3 – 5 år innan verksamheten är uppbyggd och kan leverera underhåll som motsvarar vårt behov. Detta innebär att flygtidsproduktionen får störningar ett antal år framöver”.

”MSK Flyg Stridsflyg anser att det inte finns någon överkapacitet av de resurser som genomför tillsyn vid FSV flygverkstad, dock kan man än en gång kontrollera resurserna vid specialverkstäderna.

”Rationaliseringar har redan gjorts och personalstyrkan vid flygverkstäderna har minskat från 230 till 130 personer sedan 2005”, skriver MSK Flyg Stridsflyg.

”Om Ronneby verkstad avvecklas måste man säkerställa att personalen erbjuds arbete vid F 17 för att kunna upprätthålla flygtidsproduktionen”, betonar MSK Flyg Stridsflyg i sitt PM som underkänner FMV/FSV:s utredning på ett stort antal punkter.

” Utredningen  har inte prövat frågan om lämpligheten i att lägga ner en flygverkstad vid en operativ flottilj och inte heller om det finns alternativa sätt att genomföra en kostnadsreducering”, skriver MSK Flyg Stridsflyg.

 

 

 

 

Oenigt möte om flygverkstaden

I dag möttes företrädare för Försvarsmakten och Försvarets materielverk för att om möjligt komma överens om tagen när det gäller den nedläggningshotade flygverkstaden vid F 17 i Kallinge.

Sammanträdet slutade i oenighet och det betyder att FMV/FSV:s inriktningsbeslut ligger fast. En något mjukare och en mer utdragen avvecklingstid har funnits med i diskussionerna men inte heller den varianten tycks ha haft framgång.

Meningen är att FMV ska fatta nedläggningsbeslutet i morgon fredag om nu inget under inträffar under de timmar som återstår fram till att sammanträdet startar.

I det PM som Försvarsmakten hade upprättat inför dagens sammanträde fanns ett tungt vägande skäl som pekar på att FMV i och med ett nedläggningsbeslut föregriper ett kommande försvarsbeslut. Försvarsmakten hävdar:

” Några av de viktigaste konsekvenserna är att nedläggningen av en verkstad i nuläget riskerar att minska handlingsfriheten genom att den föregriper ett kommande försvarsbeslut, samt att beslutet istället för att ge en besparing innebär en kostnadsöverföring till Försvarsmakten.”

Försvarsmakten pekar dessutom på den beräkning som FSV gjort i sin utredning att man kommer att tappa underhållsproduktion motsvarande 10 tillsyner 2014 och 10 tillsyner våren 2015 vid en nedläggning av Ronneby flygverkstad. Detta motsvarar ett flygtidsbortfall på 4.000 timmar!