Oenigt möte om flygverkstaden

I dag möttes företrädare för Försvarsmakten och Försvarets materielverk för att om möjligt komma överens om tagen när det gäller den nedläggningshotade flygverkstaden vid F 17 i Kallinge.

Sammanträdet slutade i oenighet och det betyder att FMV/FSV:s inriktningsbeslut ligger fast. En något mjukare och en mer utdragen avvecklingstid har funnits med i diskussionerna men inte heller den varianten tycks ha haft framgång.

Meningen är att FMV ska fatta nedläggningsbeslutet i morgon fredag om nu inget under inträffar under de timmar som återstår fram till att sammanträdet startar.

I det PM som Försvarsmakten hade upprättat inför dagens sammanträde fanns ett tungt vägande skäl som pekar på att FMV i och med ett nedläggningsbeslut föregriper ett kommande försvarsbeslut. Försvarsmakten hävdar:

” Några av de viktigaste konsekvenserna är att nedläggningen av en verkstad i nuläget riskerar att minska handlingsfriheten genom att den föregriper ett kommande försvarsbeslut, samt att beslutet istället för att ge en besparing innebär en kostnadsöverföring till Försvarsmakten.”

Försvarsmakten pekar dessutom på den beräkning som FSV gjort i sin utredning att man kommer att tappa underhållsproduktion motsvarande 10 tillsyner 2014 och 10 tillsyner våren 2015 vid en nedläggning av Ronneby flygverkstad. Detta motsvarar ett flygtidsbortfall på 4.000 timmar!