Ronneby byter säkerhetssamordnare

Först var det meningen att han enbart skulle bli projektledare och samordnare för den grupp som nu ska arbeta vidare med helikopterprojektet som berör Sjöfartsverket. Ronneby kommun driver frågan att få behålla de två räddningshelikoptrar som redan finns baserade på F 17 i Kallinge.

Det handlar om Anders Engblom som i dag är chef för räddningstjänsten i östra Blekinge som omfattas av Ronneby och Karlskrona kommuner. I höst blir han säkerhetssamordnare i Ronneby kommun och med ansvar för säkerhet och krishanteringsfrågor. Anders Engblom ersätter Disa Kristinsdotter Käppi.

Anders Engblom har varit chef i östra Blekinge sedan starten 2001 då Ronneby och Karlskrona samordnade sina räddningstjänster.

Men nu ska han först leda arbetet med den grupp som ska möjliggöra en fortsättning för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar med basering på F 17 i Kallinge. Ytterst ansvarig för gruppen är kommunalrådet, Roger Fredriksson, m, som redan i slutet av denna månad ska kalla till ett nytt sammanträde med inblandade parter.

Räddningshelikoptrarna är i dag inhysta i en hangar som inte längre nyttjas av försvaret, men kruxet är att man måste få till en ny miljöprövning innan civila helikoptrar kan stationeras där fortsättningsvis. Sjöfartsverkets utredning ska vara klar den sista september och då bestäms placeringsorten för de två helikoptrar det gäller.

Sjöfartsverket har bestämt att bollen nu vilar i händerna på Blekinges myndigheter, bl a då Ronneby kommun och länsstyrelsen. Roger Fredriksson är ansvarig för det lokala arbetet.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar som nu finns i Kallinge är inte bara en kommunal, regional eller nationell resurs utan en internationell räddningsresurs som betalas med hjälp av avgifter från sjö- och luft-farten bl.a. de svenska skeppsredarna. 

 

Räddningshelikoptrar kvar på F 17

I dag har jag anledning att gratulera kommunalrådet i Ronneby, Roger Fredriksson, m, till en framgångsrik överläggning med Sjöfartsverkets t f generaldirektör, Noomi Eriksson.

Resultatet av samtalen som skedde på plats i Ronneby stadshus i dag blev att huvudspåret för framtiden är att Sjöfartsverkets två räddningshelikoptrar blir kvar på F 17 i Kallinge.

-I dagsläget finns inget annat spår, berättar Roger Fredriksson direkt efter sammanträdet.

Sjöfartsverket har tidigare tittat på lokaler i Kalmar men dessa är inte längre aktuella, uppgavs i dag. Inte heller letar man längre aktivt efter andra hangarmöjligheter.

Det som gör Roger Fredriksson extra glad är att Ronneby kommun nu fått rollen som samordnare för att lösa hangarproblematiken för Sjöfartsverkets helikoptrar.

-Anders Engblom som är lånad från räddningstjänsten i östra Blekinge (Ronneby och Karlskrona) är utsedd att fungera som projektledare, berättar Roger Fredriksson.

– Det som nu måste lösas är ett miljötillstånd som blir en fråga för länsstyrelsen, berättar han vidare.

Viktigt är också att tre inblandade myndigheter måste tala sig samman, nämligen Försvaret, Fortifikationsverket och Sjöräddningsverket.

I debatten fram till nu har Sjöfartsverket angett olika anledningar till att eventuellt behöva överge F 17 i Kallinge. Det har bl a gällt hyreskostnad av hangarutrymme, en allt för lång sträcka för helikoptrar att ta sig från hangar till lyft, svårt att fungera på militär anläggning med civil besättning och nu senast ett utspel om att en placering på F 17 skulle strida mot Genèvekonventionen.

-Det sistnämnda tog Sjöfartsverket avstånd ifrån och ansåg att detta var ett privat inlägg från Anders Jönsson, tidigare operativ chef för Sjöräddningssällskapet.

En återträff med betydligt fler myndigheters företrädare inblandade planeras nu till senare delen av augusti.

Huvudspåret efter dagens sammanträde är således att helikoptrarna ska bli kvar på F 17 i Kallinge.

Min fråga kvarstår dock varför Ronneby kommun genom sitt kommunalråd, Roger Fredriksson är ensam i denna viktiga kamp som nu sakta tycks sluta lyckligt.

 

Genevekonvention avgör helikoptrars hangarplacering

Sol 1Anders Jönsson från  Sölvesborg  med ett förflutet som operativ chef för Sjöräddningssällskapet rätar nu ut en del frågetecken som gäller Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar.

Han menar att Sjöfartsverket har rätt när de säger att deras helikoptrar inte kan förvaras i militärens kommande hangar vid F 17 i Kallinge. Förklaringen finns i Genevekonventionens text som Anders berättar om i sitt inlägg här.

-Om basen för Sjöfartsverkets helikoptrar ska flyttas så bör det, enligt min mening, inte bli så långt, säger Anders Jönsson.

Jag tolkar honom på så sätt att F 17, mitt i Blekinge, är en bra placering men att det behöver byggas en ny hangar på den civila sidan av fältet. Så löser man bäst den uppkomna problematiken. Ta del av Anders Jönssons förklarande text:

Genevekonventionen måste efterlevas

”Härligt att du Bengt och kommunalrådet Roger i Ronneby m.fl. engagerar er i de blekingska räddningshelikoptrarnas framtida placering. 

Jag är som gammal sjöräddare och tidigare operativ chef på Sjöräddningssällskapet väldigt nöjd med dagens nya svenska räddningshelikoptrar och deras höga tillgänglighet. Sällskapet har som intresseförening kämpat för att få SjöV att öka antalet helikopterbaser från 3 till 5 och att minska anspänningstiden till 15 minuter.

När det gäller baseringen i Blekinge är det ur operativ synpunkt en mycket bra placering rent geografiskt. Om basen skall flyttas så bör det, enligt min mening, inte bli så långt. 

Men just en placering på militära delen av Ronnebyfältet är kanske inte en hållbar lösning på sikt. Det bryter nämligen på ett flagrant sätt mot vad som står i Genevekonventionen om placering och skydd av civila räddningsresurser och installationer. Jag tänker då närmast på de tidigare tankarna att samlokalisera med de nya planerade militära och lite dyra helikopterhangarerna på F 17. Över 200 länder har undertecknat Genevekonventionen och världen över så skiljer man nu allt mera ut det som skall skyddas vid ofred från tidigare militära samlokaliseringar.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar som nu finns i Ronneby är inte bara en kommunal, regional eller nationell resurs utan en internationell räddningsresurs som betalas med hjälp av avgifter från sjö- och luftfarten bl.a. de svenska skeppsredarna. 

Just i dagarna har SjöV och Näringsdepartementet bestämt att kommunal räddningstjänst kostnadsfritt kan dra nytta av räddningshelikoptrarna för livräddande uppdrag om de inte är upptagna med sina huvuduppgifter. Det går lite framåt varje dag. Hoppas nu bara att ”gratis inte smakar för gott” så att det bli ett överutnyttjande av helikoptrarna. Risk finns enligt min åsikt.

Efter närmare 3 års väntan med inskolning av besättningar, leverans av de nya röd/vita helikoptrarna har SjöV äntligen fått just de 7 specialutrustade räddningshelikoptrar som de så väl behöver. Låt oss slå vakt om de 2 för södra Östersjön och för hela södra Sverige som redan finns i Blekinge. Det skulle förvåna mig mycket om SjöV inte har ungefär samma syn på saken?

Anders Jönsson, pensionerad sjöräddare.

0708 100 570