Stängd sjukhusdörr i Karlskrona

Jag har försökt tala om för politiska makthavare i Karlskrona vad kommunen skulle vinna på att ett nytt sjukhus uppförs centralt i Blekinge. Jag skickade brevet till ledande politiker och du kan säkert ana vad svaret blev. Först några av de punkter jag pekade på som skulle vara positivt för Karlskrona i nära framtid.

1. Många av de företag som idag finns i centrala delar av Karlskrona, på Trossö, skulle kunna flytta ut till sjukhusets nuvarande lokaler. En betydande del av sådana tjänster tillhör bl.a. kommunen.

2. På detta sätt skulle en betydande och besvärande biltrafik undvikas på den redan trånga infartsleden. Betydande miljövinster skulle på detta sätt kunna uppnås.

3. Det finns en stark attraktionskraft efter bostäder på Trossö. Det visade inte minst den inflyttning som skedde när nya hus uppfördes på Saltö. Drygt 350 flyttade då in och av dessa köpstarka personer var 200 helt nya kommuninvånare. Om administrativa kontorsytor på Trossö skulle omvandlas till bostäder skulle samma gynnsamma effekt uppnås här.

4. Handeln på Trossö skulle med fler boende gynnas på ett sätt som länge har eftertraktats.

5. Cykelns betydelse har av politiker framhållits som ett argument för att behålla de nu gamla sjukhuslokalerna. Det betyder att tjänstemän som i dag använder bilen in till arbetsplatser på Trossö skulle kunna få cykelavstånd om t.ex. kommunen flyttar till nuvarande sjukhuslokaler utdömda för sjukvård.

Med ett nytt centralt placerat sjukhus i Blekinge skulle därmed Karlskrona gynnas på flera betydande sätt. Inte minst miljömässigt och ekonomiskt. Politiker i Karlskrona bör tänka nytt, tänka framtid och inte minst tänka miljömässigt.

Två snabba svar.

Först att svara var socialdemokraternas gruppledare, Patrik Hansson som  uttryckte sig kortfattat:

”Tack för dina tankar. Men jag delar inte din uppfattning. Jag och (S) i Karlskrona ser det som självklart att vi ska ha kvar de två sjukhusen i länet. Det är en fråga vi kommer att bevaka, följa och debattera.”

Björn Gustavsson, språkrör för Miljöpartiet i Karlskrona hade ett något längre svar:

Att bygga nytt kan självklart ha fördelar inte minst om vi blir en enda ”Blekingekommun”. Tittar vi strikt utifrån var vi blekingar bor så är den optimala platsen sett ur ”närhetsperspektiv” för så många som möjligt i Nättraby. Där finns också närhet till järnväg och t.o.m. en gammal station.

Utan att kunna frågan speciellt bra har jag grundkänslan att vi ska försöka använda och återanvända så mycket vi kan i vårt samhälle förutsatt att det vi använder är OK för miljön. Detta talar för att vidareutveckla våra nuvarande sjukhus.

OBS! Detta skriver jag utifrån mina egna tankar och inte som företrädare för vårt parti. Kan ändå tänka mig att många i vårt parti tänker lite som jag.”

Med andra ord – stängd och låst dörr till ett nytt centralt placerat sjukhus i Blekinge och det innan man ens har fått alla fakta på bordet.