Nytt landstingsparti i Blekinge

Nu är planeringsarbetet så moget att det går att avslöja. Blekinge kommer i höstens val att begåvas med ett nytt landstingsparti.

Namnet blir BlekingePartiet och inledningsvis blir partiprogrammet mycket smalt. De tre punkterna ser ut på följande sätt:

a) Ett NYTT sjukhus.

b) Placering i närheten av flygplatsen.

c) Ett utökat samarbete mellan länets fem kommuner. Samarbetet behövs i synnerhet som påtryckning mot staten.

Det är vanligen välunderrättade källor som anger att det är personer, som till stora delar står Ronnebypartiet nära, som kommer att gå till val i landstingsvalet och då under partibeteckningen BlekingePartiet.

Nya enfrågepartier har som regel haft svårt att hävda sig, det finns också utmärkta undantag, men i detta fall ska man se förutsättningarna med ett Blekingeperspektiv. Nuvarande treklöver med s, v och mp, har för länge sedan gått in i väggen. Flertalet av nu regerande partitoppar i landstinget är redan hårt märkta av revisorers underkännande med icke ansvarsfrihet som följd.

      Partierna splittrade

Vi som länge har arbetat för att få ett nytt sjukhus uppfört i centrala Blekinge ser naturligtvis mycket positivt på det som nu är på väg att sjösättas. Härigenom sätts de andra partierna under press. Inte minst måste de bestämma sig. Snabbt dessutom.

Debatten om framtidens sjukvård i Blekinge har snabbt blivit allt intensivare. Naturligtvis är det landstingsvalet i höst som har påverkat och kommer att än mer påverka debatten.

Det finns två egentliga förslag att ta ställning till:

1) Det ena är att renovera i Karlskrona, kanske också i Karlshamn.

2) Det andra är att bygga nytt. Fördelarna med denna lösning anses vara att det då går att få en energieffektiv lösning. Dessutom kan lokalerna utformas bättre för framtida krav. Att inom befintliga ytterväggar och tak göra önskvärda förändringar har många gånger visat sig svårt. Betydande problem uppstår under ombyggnad för personal och patienter och kostnaderna blir höga.

Visst kostar det hundratals miljoner extra att bygga nytt men då kan också förändringar genomföras som håller nere de årliga kostnaderna för driften. Att lappa och laga blir därför mindre kostnadseffektivt.

På väg mot sotdöden

Inom flera av de etablerade partierna finns, verkar det, medlemmar som menar att den nuvarande placeringen i Karlskrona inte alls är bra. Den är egentligen riktigt dålig. En centralare placering är att föredra, anser dessa. Länets mittpunkt ligger nära Ronneby.

Möjligen är det ett omvänt problem i västra Blekinge. Ett nytt sjukhus i Ronneby gör det svårare att försvara satsningar i Karlshamn. Många menar dock att sjukhuset i Karlshamn ändå är på väg mot sotdöden. De svåra fallen kräver specialisering. Kvar i Karlshamn blir ”eftervård”.

Ronny Pettersson har som bekant, på landstingets uppdrag, utrett frågeställningarna. Sina resultat kommer han att redovisa i Ronneby stadshus (Ronnebysalen)  tisdagen den 21 januari kl. 18.30. Mötet är offentligt och arrangör är Ronnebypartiet.

Ronnebypartiet kommer, som det ser ut nu, inte att ställa upp i landstingsvalet. En förklaring till detta kan vara att reglerna missgynnar ett parti som bara ställer upp i en kommun, Ska ett parti komma in i landstingsfullmäktige behövs tre procent av rösterna, ca. 3.000 röster. Redan några hundra röster ytterligare ger två mandat.

Enligt uppgift kommer det nya landstingspartiet att presenteras vid en pressträff i slutet av denna månad.

Ronny Pettersson träder fram

DSC02975

Landstingsdirektör Peter Lilja har lagt förslag om att renovera sjukhuset i Karlskrona. Kostnad ca. sex miljarder kronor (inklusive utrustning).

Samtidigt har frågorna ställts: Är det inte bättre att bygga nytt? Är Karlskrona verkligen bästa platsen? Bör inte ett nytt sjukhus placeras centralt i länet?

Det har länge varit känt att landstingets utredare, Ronny Pettersson arbetat i ca. två år med en utredning. Vilka slutsatser kom han fram till och varför har inte denna utredning redovisats?

Ingen i landstingsledningen vill i dag kännas vid att Ronny Petterssons utredning  existerar.Varför? Det hävdas att den är allt för ”het” för ledande politiker i Karlskrona.

Hur som helst, Ronny Pettersson finns och nu träder han fram och kommer att leverera en rejäl genomgång den 21 januari kl. 18.30 – 21 i Ronnebysalen, Stadshuset. Det blir även tillfälle att ställa frågor. Inbjudare är Ronnebypartiet.