Odemokratiskt och opedagogiskt

Nu har politiska veteranen i Ronneby Knut Svensson i likhet med många andra tröttnat på den lokala sommarplågan – kommunens regelverk för föreningsbidrag som tydligen genomförts utan någon som helst dialog. Den utdragna debatten är bevis nog.

Han sågar den nya tolkningen jäms med fotknölarna och i gårdagens BLT ( 2/8 ) luftade han tydligt och klart vad han anser:

”Hela historien är löjlig!”

Jag håller med Knut. Kommunen har inte ens kunnat eller orkat bemöda sig om att på ett vettigt sätt förklara de regeländringar som klubbades redan 2020. Hittills har föreningsmänniskor bara mötts av kalla handen och noll förståelse. Det handlar om till synes ogenomtänkta regeländringar och tolkningar som innebär mer frustration än hjälp i det oegennyttiga föreningsarbetet.

Knut Svensson är inte längre aktiv som politiker men har mångårig erfarenhet och kunskap inom området som såväl politiker som föreningsledare. Hans uppgift har nu blivit att hjälpa drabbade ledare inom hembygds-och bygdegårdsföreningar som plötsligt blivit blåsta på kommunala bidrag för sina samlingslokaler. I stället för viktigt föreningsarbete tvingas man nu författa tidsödande skrivelser med överklagan till förvaltningsrätten.

Endast ideella föreningar får bidrag, vilket i praktiken innebär att Folkets husföreningar samt bygdegårds- och hembygdsföreningar stängs ute eftersom dom är organiserade som ekonomiska föreningar. Hittills har inte det hindrat att dessa föreningar fått årliga bidrag, men nu är det slut på det. Det hjälper inte att föreningarna kan redovisa att man inte tar ut någon vinst. Inte heller har det hjälpt att föreningarna pekat på tidigare årsbidrag med samma organisationsform.

Nuvarande regler klubbades redan 2020 och kommunen har haft tid på sig att kommunicera och ha samtal med alla berörda föreningar.

Med aldrig så lite pedagogisk kunskap och vilja hade kommunen kunnat undvika den nu infekterade och långdragna diskussionen om man bemödat sig om att nogsamt informera föreningsfolket om kommande regeländringar. I dag skriver vi 2023 och först nu genomförs förändringarna med onödig frustration som följd.

Först i går (2/8), genom BLT:s försorg, får allmänheten vetskap om det regelverk som gäller. Det finns många punkter att leva upp till. Ett exempel är att föreningarna ska främja och redovisa en jämnare könsfördelning. Så långt är allt bra, men jag kommer osökt att tänka på den manskör som tidigare var aktiv i Ronneby kommun. En kör med bara män. Med dagens regler hade det varit helt kört. I alla fall för manskören. Eller vad sägs om mångåriga och välkända gymnastikföreningen Ronnebyflickorna.

Lika dålig för att inte säga helt obefintlig var informationen och dialogen när styrande politiker (Sd,M, Kd och L) klubbade igenom försäljning respektive rivning av en rad föreningslokaler vid sammanträdet före sommaruppehållet. Trots att en mängd relevanta frågor ställdes från oppositionen vägrade styret förklara bland annat tidpunkt och framförhållning. Hur lång tidsfrist kunde föreningarna räkna med? Inga som helst svar.

När oppositionen har fortsatt att ställa frågor genom media efter uteblivna svar har ledande politiker i stället valt att svara med att kritisera dem för frågeställningarna. Roger Gardell, liberal, hävdade att oppositionen med sina fortsatta frågor skrämt upp föreningsledarna helt i onödan! Enligt min mening är detta helt sanslöst. Hade ledande partier innan klubban föll valt att informera och bjuda in till dialog, ja, då hade ingen föreningsledare behövt leva i ovisshet vilket dom fortfarande gör. Skamligt beteende och brist på dialog är såväl odemokratiskt som opedagogiskt. Gör om och gör rätt!

Det är också vad oppositionsrådet Ola Robertsson nu kräver, nämligen att snarast se över regelverket för föreningsbidrag. Sker inte detta, ja, då kan man verkligen tala om fientlig inställning till föreningslivet. Dialog kan lösa många problem, men då måste först dom uppblåsta makthavarna kliva ner från sina höga hästar.

Alla behandlas inte lika i Ronneby

Jag har alltid kraftfullt reagerat mot orättvisor. Det har alltid funnits orättvisor och klassamhälle och tyvärr kommer det så att förbli. Men vi måste ändå bekämpa de orättvisor vi upptäcker och de vi kan påverka. Ja, allt går ju egentligen att påverka, men det tar olika lång tid och ibland är det lätt att ge upp.

Att reagera på orättvisor får aldrig upphöra. Du ska här få ta del av några som gäller Ronneby och hur kommunen låter det fortgå. Det är inte alltid politikerna som är de skyldiga. Många gånger är det kommunala tjänstemän, och företrädesvis då på nivån förvaltningschefer.

Det händer i Ronneby

I Ronneby kommun är det t ex beslutat att den förening som inte betalar hyra för lokaler ska avstängas och därmed utestängas från begärda lokaler. Så sker också, men orättvisan visar tyvärr sitt tryne när tjänstemän bara lever upp till lagen när det gäller mindre och företrädesvis nystartade föreningar med små medel.

Däremot tillämpas inte samma ordningsregel om en större förening häftar i skuld till kommunen. Där kan skulderna ofta uppgå till flera hundra tusentals kronor utan att någon åtgärd vidtas. Istället har det hänt att skuldsatta föreningar fått ekonomisk hjälp!

Jag är inte säker på att orättvisor av detta slag kommer till politikers öron eller ögon. Jag kan inte heller utesluta att det finns ett fåtal politiker som på olika sätt är involverade i en föreningsrörelse på ett eller annat sätt och som då hjälper orättvisan att segra. En ytterst allvarlig och odemokratisk handling i så fall.

Jag vet att den nytillsatta revisorgruppen i Ronneby håller på att bl a studera fall av det slag jag här har beskrivit. Jag vet också att ledande politiker för mig gjort klart att de fördömer att orättvisor sker på detta sätt.

Att det sedan finns företag och arrendatorer som häftar i skuld till kommunen på olika sätt, ja, det är väl en helt annan sak. Eller…