Alla behandlas inte lika i Ronneby

Jag har alltid kraftfullt reagerat mot orättvisor. Det har alltid funnits orättvisor och klassamhälle och tyvärr kommer det så att förbli. Men vi måste ändå bekämpa de orättvisor vi upptäcker och de vi kan påverka. Ja, allt går ju egentligen att påverka, men det tar olika lång tid och ibland är det lätt att ge upp.

Att reagera på orättvisor får aldrig upphöra. Du ska här få ta del av några som gäller Ronneby och hur kommunen låter det fortgå. Det är inte alltid politikerna som är de skyldiga. Många gånger är det kommunala tjänstemän, och företrädesvis då på nivån förvaltningschefer.

Det händer i Ronneby

I Ronneby kommun är det t ex beslutat att den förening som inte betalar hyra för lokaler ska avstängas och därmed utestängas från begärda lokaler. Så sker också, men orättvisan visar tyvärr sitt tryne när tjänstemän bara lever upp till lagen när det gäller mindre och företrädesvis nystartade föreningar med små medel.

Däremot tillämpas inte samma ordningsregel om en större förening häftar i skuld till kommunen. Där kan skulderna ofta uppgå till flera hundra tusentals kronor utan att någon åtgärd vidtas. Istället har det hänt att skuldsatta föreningar fått ekonomisk hjälp!

Jag är inte säker på att orättvisor av detta slag kommer till politikers öron eller ögon. Jag kan inte heller utesluta att det finns ett fåtal politiker som på olika sätt är involverade i en föreningsrörelse på ett eller annat sätt och som då hjälper orättvisan att segra. En ytterst allvarlig och odemokratisk handling i så fall.

Jag vet att den nytillsatta revisorgruppen i Ronneby håller på att bl a studera fall av det slag jag här har beskrivit. Jag vet också att ledande politiker för mig gjort klart att de fördömer att orättvisor sker på detta sätt.

Att det sedan finns företag och arrendatorer som häftar i skuld till kommunen på olika sätt, ja, det är väl en helt annan sak. Eller…