Topptjänsteman lämnar Ronneby kommun

En av Ronneby kommuns topptjänstemän lämnar Ronneby  för en liknande tjänst i Karlshamns kommun. Beskedet kommer vid en presskonferens senare i dag.

I ett mail från kommundirektör, Magnus Widén nu på morgonen informeras övriga förvaltningschefer att det är äldreförvaltningens chef, Torill Skaar Magnusson som slutar sitt uppdrag inom Ronneby kommun.

Hon har sökt, erbjudits och accepterat en tjänst som förvaltningschef i Karlshamns kommun.

”Torill har under ca 8 år i Ronneby tillfört mycket nytänkande, utveckling och positiv förändring inom äldreomsorgen i Ronneby”, skriver Magnus Widén.

Torill slutar sin anställning den 1 mars 2017. Rekrytering av en efterträdare kommer att påbörjas inom kort, skriver han vidare.

Ronnebys kommunalråd ologiskt

DSC03652

Det fanns en tid när vänsterpartierna styrde Ronneby och det under väldigt många år. Under denna period utvecklades en politikermakt som inte gav tjänstemän något större utrymme till eget agerande. Minsta lilla anställning skulle beslutas på politisk nivå. Något som starkt ifrågasattes och klandrades av de borgerliga partierna.

När så den vänsterorienterade makten bröts vid valet 2010 gavs förvaltningschefer ett stort ansvar med bl a eget anställningsmandat. Men längre än så tycks inte alliansens ledare vilja gå. När kommundirektören nyligen föreslog att fritidspolitikerna skulle ge plats åt tjänstemän och flytta ut från stadshuset, ja då blev det tvärstopp. Då blev det plötsligt viktigt även för alliansen att peta i verksamheten.

I dagens Sydöstran förklarar kommunalrådet, Roger Fredriksson, m, att politikerna måste ha nära till tjänstemännen och därför måste politikerna stanna kvar i stadshuset. Ett uttalande som ter sig tämligen ologiskt när Fredriksson längre fram i artikeln säger följande:

”De flesta (politiker – min anmärkning) utför sina förtroendeuppdrag på kvällstid, de har ju jobb att sköta under dagarna.”

Var det inte närheten till tjänstemän som var viktigt?!

Men mig veterligt finns det inga tjänstemän i stadshuset kvällstid. Då blir ju närheten utan betydelse. Eller ?

Stadshus 2

Likaså ter det sig tämligen ologiskt när det framgår att stadsdirektören med sitt ratade flyttförslag nu har fått politikers uppdrag att hitta nya kontorsytor ute på stan till nämnders tjänstemän.

Men hallå igen kommunalrådet. Ursäkta att jag upprepar. Är nu närheten till tjänstemän inte längre något oavvisligt krav?!

Det är väl i första hand tjänstgörande tjänstemän man vill träffa som kommuninvånare och ofta då personligen. Politiker kan man ju ringa eller maila. Deras placering är mindre viktig.

Rätta mig om jag har fel.

Alla behandlas inte lika i Ronneby

Jag har alltid kraftfullt reagerat mot orättvisor. Det har alltid funnits orättvisor och klassamhälle och tyvärr kommer det så att förbli. Men vi måste ändå bekämpa de orättvisor vi upptäcker och de vi kan påverka. Ja, allt går ju egentligen att påverka, men det tar olika lång tid och ibland är det lätt att ge upp.

Att reagera på orättvisor får aldrig upphöra. Du ska här få ta del av några som gäller Ronneby och hur kommunen låter det fortgå. Det är inte alltid politikerna som är de skyldiga. Många gånger är det kommunala tjänstemän, och företrädesvis då på nivån förvaltningschefer.

Det händer i Ronneby

I Ronneby kommun är det t ex beslutat att den förening som inte betalar hyra för lokaler ska avstängas och därmed utestängas från begärda lokaler. Så sker också, men orättvisan visar tyvärr sitt tryne när tjänstemän bara lever upp till lagen när det gäller mindre och företrädesvis nystartade föreningar med små medel.

Däremot tillämpas inte samma ordningsregel om en större förening häftar i skuld till kommunen. Där kan skulderna ofta uppgå till flera hundra tusentals kronor utan att någon åtgärd vidtas. Istället har det hänt att skuldsatta föreningar fått ekonomisk hjälp!

Jag är inte säker på att orättvisor av detta slag kommer till politikers öron eller ögon. Jag kan inte heller utesluta att det finns ett fåtal politiker som på olika sätt är involverade i en föreningsrörelse på ett eller annat sätt och som då hjälper orättvisan att segra. En ytterst allvarlig och odemokratisk handling i så fall.

Jag vet att den nytillsatta revisorgruppen i Ronneby håller på att bl a studera fall av det slag jag här har beskrivit. Jag vet också att ledande politiker för mig gjort klart att de fördömer att orättvisor sker på detta sätt.

Att det sedan finns företag och arrendatorer som häftar i skuld till kommunen på olika sätt, ja, det är väl en helt annan sak. Eller…

 

Gemytligt i Ronnebys kommunstyrelse

Kram

Jag får rapporterat att det råder gemytlig, på gränsen till nästan kramaktig stämning i den nya kommunstyrelsen i Ronneby. Naturligtvis tänker jag inte dra för stora slutsatser på grund av den upplevda nyordningen. Men visst är det trevligt om timmarna med sammanträden kan ägnas åt konstruktiva diskussioner istället för käbbel och krav på återremisser bara för att jäklas.

Nu tror jag det mer handlar om att nya krafter vill testa varandra innan vardagen åter gör sig påmind.  Senaste sammanträdet med kommunstyrelsen ger mig delvis rätt på denna punkt. Nu var det visserligen bara en vänstersving från Peter Bowin riktad till en sverigedemokrat, men det var likväl hög svansföring och högt tonläge så talet om gemytlig stämning vill jag nog vänta med att applådera tills det har gått ytterligare några månader.

Rakt motsatt stämning var det annars i den tidigare laguppställningen i kommunstyrelsen. I mitten av november fick jag en signal om att kommundirektören vid ett sammanträde hade meddelat att en gammal känd åkomma hade återvänt till stadshuset, nämligen att föredragande tjänstemän åter hade börjat må dåligt dagen före ett sammanträde med kommunstyrelsen. Då var det så allvarligt att tjänstemän berättat att natten före en föredragning i KS hade de svårt att sova.

Detta var synnerligen vanligt före 2010 men tydligen hade samtalstonen förbättrats något fram till 2014 för att åter försämras i slutet av fjolåret.

När nu politikerna tydligen mår bättre kan man ju alltid hoppas och tro att även ledande tjänstemän ska få må bra och därmed sova tryggt natten innan en föredragning. Jag håller tummarna.

Landstingets tjänstemän politiska

Den insändare som i dag har publicerats i Sydöstran och är undertecknad av tio tjänstemän ur Landstinget Blekinges tjänstemannaledning är det största övertramp jag har upplevt som journalist i Blekinge.

Insändaren är exempellös därför att tio ledande tjänstemän inte drar sig för att ta klar politisk ställning i landstingets största ekonomiska satsning i modern tid. Hur skulle det t.ex. se ut om ledande tjänstemän agerade på liknande sätt i kommunala frågor?

När ärendet nu är bordlagt i den politiska behandlingen vill tjänstemännen ta över när de förordar att landstingsdirektör Peter Liljas utredning måste gälla. Extra anmärkningsvärt och allvarligt är naturligtvis att Peter Lilja i och med insändaren talar i egen sak. Detta dessutom i ett läge när allt fler politiker anser att underlaget i just Liljas utredning har mycket övrigt att önska.

Jag kan efter att ha läst insändaren från landstingets ledande tjänstemän bara ha följande upplevelse:

I nordkoreansk anda betygar tjänstemännen ledaren sin vördnad.

Vi väljare bryr oss inte om vad tjänstemännen har för inställning i frågan. Det är våra skattepengar som vi vill ska användas på rätt sätt, klokt och långsiktigt, vilket är ett politiskt beslut.

Tjänstemän som i detta fall tar så tydlig politisk ställning bör snarast bytas ut.

Frågan är dessutom – är den politiska s-ledningen nu så desperat att man tar tjänstemännen till hjälp i ett försök att genomdriva frågan utan att ge svar på alla ekonomiska frågor? Jag tar för givet att de tio tjänstemännen före publicering har informerat den politiska ledningen. Skadan är redan skedd men blir i det läget än mer skandalös.

För att i någon mån reda ut begreppen måste snarast landstingsrådet Kalle Sandström, s, ta avstånd från insändaren.

Insändaren är också det hittills värsta beviset på hur ledande tjänstemän tar politisk ställning för den majoritet som nu tycks bestå av socialdemokrater, miljöpartister och någon kristdemokrat.

Landstingets kansli skulle må bra av en rejäl utrensning eftersom tjänstemännen nu är så starkt uppbundna så att de inte drar sig för att avslöja var de hör hemma politiskt.

Vad har t.ex. kommunikationsdirektör Madeleine Flood eller förvaltningschefen för folktandvården med det politiska beslut som ska tas i snar framtid? Kommunikationsdirektörens uppgift är att informera om landstingspolitikernas beslut, inte att ta ställning politiskt.

Inte minst när tjänstemännen skriver i insändaren ” att de har respekt för politiska processen och behovet av att få ett fullgott faktaunderlag inför beslutsfattandet”, ja, då är de än mer pinsamma eftersom de i nästa andetag påstår att nuvarande lokaler inte alls är undermåliga. Därmed har de inte bara skåpat ut utredaren Ronny Petterssons utredning utan även slagit revisorerna på fingrarna.

I och med insändaren har tjänstemännen skrivit under sin egen uppsägning!

Nedan kan du ta del av insändaren. Glöm inte klicka för större bild.

Tjänstemän