Så gjorde man upp med Miljötekniks vd

Vid kvällens sammanträde med fullmäktige i Ronneby ska kommunens årsredovisning för 2016 klubbas. I samband med den punkten på dagordningen är det naturligtvis upplagt för frågor som måste rätas ut.

Även ägardirektiv till bolagsstämmor 2017 för kommunens helägda bolag finns på dagordningen.

Under året har bl a kommunala bolaget Miljöteknik under uppmärksammade former sparkat sin vd, Hans Nilsson. Personalen uppvaktade styrelsen och krävde svar på anledningen till att han med kort varsel sparkades, men utan framgång.

Redan vid årets första styrelsesammanträde med Miljöteknik togs beslut att sparka Hans Nilsson men fortfarande har varken anställda eller Ronnebys skattebetalare fått veta den direkta anledningen till att han avskedades. Rimligen borde den frågan upprepas vid kvällens sammanträde.

Hans Nilssons sista arbetsdag var den 28 februari men redan den 23 februari i samband med styrelsesammanträde var han utbytt mot Hans Olausson som då var på plats och som nu är tf vd tills ny chef har rekryterats.

Jag kan inte låta bli att kommentera hur styrelsens ordförande, Bengt Holm, centerpartiet avslutar sammanträdet den 23 februari då man redan bytt vd och dessutom presenterat en ekonomisk överenskommelse med sparkade Hans Nilsson.

Bengt Holm tackar för ett ”livat” sammanträde. Livat kan tolkas på olika sätt men i detta fall verkar det ha varit nästan feststämning.

Anledningen till att Hans Nilsson sparkades är fortfarande höljt i dunkel men i dag kan jag i alla fall för skattebetalarna redovisa detaljerna i den ekonomiska uppgörelsen. Av denna framgår t ex att Hans Nilsson fick betala 3000 kronor för sin tidigare tjänstetelefon, en iPhone som han ville behålla, men att han fick lämna tillbaka simkortet.

Klicka i bilden för större text.

Avgå – är det att ta sitt ansvar?

images8BJUEGZ6

Jag har genom åren allt för ofta sett och hört politiker som hävdar att de tar sitt ansvar och avgår när de har handskats ovarsamt med skattemedel. Hur då ansvar? Hur tar man ansvar genom att sticka svansen mellan benen och dra? Att ta ansvar är väl att stanna kvar likt sjökaptenen och försöka rätta till de fel man begått?

I dagens två lokaltidningar dyker begreppet upp igen. Nu gäller det f.d. socialdemokratiska politikern Mats Johansson som fick kicken från Karlskrona HK i december. Föreningen redovisade i går öppet sina miljonskulder. Stora problem återstår.

Nu säger Mats Johansson:

– Visst tar jag ansvar, men bara fram till december!

Han känner således endast ett visst ansvar för att föreningen nu står med byxorna nere med bl.a. leverantörsskulder i storleksklassen 3 miljoner kronor. Men det var onekligen han som ansvarade för budgeten och den gäller fortfarande.

Reportern ställer frågan:

– Vad krävs för att få föreningen på fötter?

Mats Johansson svarar:

– Hårt arbete. Alla behöver kliva fram och ta ansvar.

– Jag tog mitt ansvar när jag fick lämna föreningen.

Hänger du med? Jag gör det inte.

Hade Mats Johansson varit en hedersman, en framstående ledargestalt, borde han också ha ställt upp med hårt, oavlönat arbete för att eventuellt reda ut de stora ekonomiska problemen.  Då hade både han och föreningen kunnat få lite av hedern tillbaka. Inte minst inför fortfarande lojala leverantörer.