Försökte genomföra olagligt fullmäktige

KF k-a

Ledamöterna i Karlskrona fullmäktige blev i dag, torsdagen den 21 maj, efter lunch utsatta för ett riktigt dumtest.

Den politiska ledningen ville testa hur det var med kunskapen och hur vakna ledamöterna var. På annat sätt kan jag inte tolka det uppenbara försöket att genomföra ett olagligt sammanträde med fullmäktige.

Det var tillbyggnaden av arenabygget i Rosenholm som skulle avgöras. En affär med ett lånebehov på 75 miljoner kronor. Uppgörelsen mellan kommunen och Karlskrona HK blev klar bara timmar före sammanträdet. Handlingarna måste vara ledamöterna tillhanda en vecka före ett sammanträde.

Nu blev det två kvinnor – Sophia Ahlin, m och Sofia Bothorp, mp som fick bära hundhuvudet med att ifrågasätta mötets laglighet. Efter deras inlägg ajournerades sammanträdet en kvart. Man ville efterhöra kommunjuristens syn på tilltaget. En fråga som borde ha ställts i god tid före sammanträdet.

Beslutet efter pausen blev att sammanträdet i dag ställdes in och ska återupptas först den 3 juni. Ett beslut som fick ledningen för Karlskrona HK att bokstavligt talat gå i taket.

-Vi tvingas nu spela tre till fyra matcher på en byggarbetsplats. Det här är bedrövligt skött, var kommentaren från det hållet.

På bilden ovan ser du pausskylten från fullmäktige i Karlskrona i dag. Skylten släcks först den 3 juni klockan 13.

 

Avgå – är det att ta sitt ansvar?

images8BJUEGZ6

Jag har genom åren allt för ofta sett och hört politiker som hävdar att de tar sitt ansvar och avgår när de har handskats ovarsamt med skattemedel. Hur då ansvar? Hur tar man ansvar genom att sticka svansen mellan benen och dra? Att ta ansvar är väl att stanna kvar likt sjökaptenen och försöka rätta till de fel man begått?

I dagens två lokaltidningar dyker begreppet upp igen. Nu gäller det f.d. socialdemokratiska politikern Mats Johansson som fick kicken från Karlskrona HK i december. Föreningen redovisade i går öppet sina miljonskulder. Stora problem återstår.

Nu säger Mats Johansson:

– Visst tar jag ansvar, men bara fram till december!

Han känner således endast ett visst ansvar för att föreningen nu står med byxorna nere med bl.a. leverantörsskulder i storleksklassen 3 miljoner kronor. Men det var onekligen han som ansvarade för budgeten och den gäller fortfarande.

Reportern ställer frågan:

– Vad krävs för att få föreningen på fötter?

Mats Johansson svarar:

– Hårt arbete. Alla behöver kliva fram och ta ansvar.

– Jag tog mitt ansvar när jag fick lämna föreningen.

Hänger du med? Jag gör det inte.

Hade Mats Johansson varit en hedersman, en framstående ledargestalt, borde han också ha ställt upp med hårt, oavlönat arbete för att eventuellt reda ut de stora ekonomiska problemen.  Då hade både han och föreningen kunnat få lite av hedern tillbaka. Inte minst inför fortfarande lojala leverantörer.