Verkar Region Blekinge i det fördolda?

Består sjukvården i Blekinge endast av läkare och sjuksköterskor och är det läkarna som bestämmer?

När SVT:s regionala kanaler i dagarna har ställt frågan till allmänheten vem de tror styr sjukvården i Blekinge blir svaret mest ett – jasså! Det har jag ingen aaaning om!

Merparten av de tillfrågade trodde att det fortfarande är vänsterblocket som styr. Att det är den borgerliga alliansen som styr sedan senaste valet visste endast 9 av 28 tillfrågade.

Att regionstyrelsens ordförande heter Lennarth Förberg och är moderat kände endast sju till.

Är jag då förvånad över det katastrofalt dåliga resultatet? Både ja och nej!

Sjukvårdsfrågorna som tidigare sorterade under Landstinget ägs nu av Regionerna, i vårt fall Region Blekinge. I alla tider har detta val gått under benämningen ”det glömda valet”. Lokalmedia har genom åren gjort tappra försök att göra sjukvårdsfrågorna mer uppmärksammade men detta blir till en hopplös uppgift när politikerna inte själva bemödar sig om att öppna upp gentemot väljarna.

Jag har genom åren nästan fått intrycket av att många politiker i stället anstränger sig för att göra sig så osynliga som det bara är möjligt. Partiernas s k hemsidor är erbarmligt dåligt skötta. I vissa fall visar man inte ens ledande politiker på bild. Hur ska då väljarna kunna välja?

Det är den närmaste tiden runt ett val som det på sin höjd kan kallas för aktivitet. Därefter dras nattmössan på igen och det blir tyst och tämligen riskfritt att regera och det i en fråga som svenska folket alltid har ansett vara en av de viktigaste valfrågorna.

Varje politiskt parti erhåller efter antalet mandat ett partistöd som ska användas för arbetet mellan valdagarna. Dessa pengar används bl a till att avlöna politiska sekreterare. Varför inte använda dessa krafter till att göra partierna och deras företrädare mer kända. En större öppenhet skulle hjälpas väljarna att bli mer delaktiga och intresserade av de frågor som sorterar under Region Blekinge.

Därmed dags att utveckla mitt ja-svar.

När regionala politiker nu har kommenterat det urdåliga resultatet av tv:s enkät skyller man bl a på dåligt intresse från journalister på tidningar, tv och radio. Man menar att många sammanträden lämnas utan bevakning.

I detta fall tycker jag att man missar målet rejält. Vad jag kommer ihåg skrevs det åtskilliga spaltkilometer och talades flitigt om Moderaternas skandal när man sparkade en av sina ledande regionpolitiker, nämligen Emma Stjernlöf. En allt för långt utdragen personstrid som hade allt annat än logisk hantering. I just den processen var just regionstyrelsens ordförande, Lennarth Förberg, m, innehavare av huvudrollen.

Om man redan har glömt den striden så bör man kanske komma ihåg en annan skandal, nämligen hanteringen av närakuten i Karlshamn. Resultatet av den satsningen från alliansen slutade med att behövande patienter i akuta fall hänvisades till en telefonlinje på 1177.

Eller varför inte påminna om alla köer som fortfarande finns kvar när det gäller operationer och röntgen. Dessa misstag tror nu väljarna i Blekinge att Socialdemokraterna ligger bakom när man fortfarande tror att det är detta parti som styr i regionen.

Politikerna har onekligen en rejäl läxa att utföra inför valet om de ska lyckas påverka länets befolkning att välja just deras valsedel. För styra vill man även om man mest leker blindbock.

Vem vill delta i ”Fredriksson show”?

Redan innan valarbetet i Ronneby har startat finns det nu tre partier som vill lägga beslag på ordförandeposten i kommunstyrelsen. I dag innehas den av Roger Fredriksson, m, som tillsammans med en allians, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna styr med mestadels stöd också av Sverigedemokraterna.

Tidigare har Magnus Pettersson, Socialdemokraterna, berättat att han gärna vill ha posten som kommunstyrelsens ordförande. Som oppositionsledare hade det nästan varit ”tjänstefel” om han inte hade haft den ambitionen.

Ska man tro ett nyhetsinslag som Radio Blekinge publicerade på måndagen är det nu Sverigedemokraterna som anser sig bli största partiet i Ronnebys kommunalval. Partiet har enligt uppgift genomfört en egen opinionsmätning. I den hade sd fått 31 procent. En ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående val.

Sune Håkansson, Ronnebypartiet har tittat på siffrorna. Han frågar sig t o m om sd-undersökningen existerar. Dessutom anser han att partierna i alliansen har förlorat på att släppa fram Roger Fredriksson i något som Håkansson kallar för ”Fredriksson show”.

Sune Håkansson skriver:

”Westrup kommunalråd?

Radio Blekinge hade under måndagen som nyhet att SD i en opinionsmätning som partiet beställt om kommunalvalet i Ronneby hade fått 31 procent. Det skulle innebära en ökning med 6 procentenheter. M skulle få 17 procent. Tillsammans skulle partierna nå egen majoritet. En förklaring är att det inte behövs 50 procent för att nå majoritet. Några procent av rösterna hamnar hos småpartier, som inte kommer in i fullmäktige.

Annan massmedia följde, såvitt jag förstår, inte upp nyheten. Förklaringen kan vara att man inte fick se hela undersökningen, hur gick det för andra partier? Finns undersökningen?

Möjligt? Först visas resultaten för valet 2018 i Ronneby kommun.

                   Kommunfullmäktigeval    Riksdagsval

M                          17,2 %                             16,2 %

C                             8,7 %                               7,0 %

L                             4,5 %                               3,2 %     

Kd                         2,6 %                                5,2 %

S                         29,3 %                              29,9 %

V                           5,0 %                               5,5 %

Mp                       2,3 %                                2,1 %

SD                      25,4 %                               29,4 %

Rp                        3,2 %                                    –

Sverigedemokraterna gjorde, i jämförelse med riksdagsvalet, ett riktigt uselt kommunval. Att nå riksdagssiffrorna är ju inte helt orimligt.

Dåligt kommunalval gjorde därtill Kd, som bara nådde hälften av rösterna från riksdagsvalet.

Mätningen. Sd har, hittills, bara offentliggjort resultaten för Sd och M. En källa anger L och, i synnerhet, C som de stora förlorarna. Helt orimligt är det inte. Det har inom Alliansen mest varit ”Fredriksson show”, som tagit hem poänger. Stödpartierna får lida för misstagen.

Efter valet. Skulle valet bli som opinionsmätningen spår är förvisso Westrup nära nog självskriven som kommunstyrelsens ordförande. M kan förvisso försöka undvika Sd och söka samarbete med S. Men S är avsevärt större än M, och torde då få kommunalrådsposten.

Spänning. Hur som helst. Det torde bli ett spännande val. Ett dilemma är att kommunpolitiken kan hamna i skymundan för rikspolitiken.”

Sune Håkansson