Odd Fellow lindrar stort hjälpbehov

Behovet av att hjälpa medmänniskor är alltid stort och blir extra viktigt inför en helg som julen. Därför har en naturlig tradition inom Odd Fellow Logen nr 119 Haqvin Spegel i Ronneby varit att årligen vid denna tidpunkt rikta sin hjälp till ett antal områden.

I år är det Svenska kyrkan och dess diakonverksamhet i Ronneby pastorat och prostatacancerföreningen Viktor i Blekinge som man riktar sig till. Den sammanlagda summan är 15 000 kronor och fördelas med 10 000 till Svenska kyrkan och 5 000 till prostatacancerföreningen Viktor.

Odd Fellowgåvan tas emot av Kristina Johansson, diakon i Svenska kyrkan i Ronneby och Ulf Alderlöf, styrelseledamot i Prostatacancerföreningen Viktor. I mitten logens övermästare Per-Anders Ninov.

-Hjälpbehovet är stort, säger diakon Kristina Johansson och ger ett av många exempel på vad en gåva av detta slag kan användas till.

-Vi har kontakt med en pappa och hans son som är i behov av var sin cykel. För 1 000 kronor kan båda få var sin begagnad cykel. Detta kommer att bli till stor hjälp eftersom deras pengar inte räcker till bussbiljetter.

-Vi i prostatacancerföreningen Viktor kommer att använda bidraget i vår ordinarie verksamhet här i Blekinge, säger styrelsemedlemmen Ulf Alderlöf.

-För oss inom Odd Fellow är detta en viktig del i vår verksamhet. Det är lika självklart att hjälpa och stötta såväl egna drabbade medlemmar som att vi riktar oss till människor i vår nära omgivning, säger Per-Anders Ninov, logens övermästare.

Samarbete gav minnesrikt sommarlov

Ensam är inte stark men samverkan kan få saker att ske. Samverkan kan ge många rika upplevelser.

Ronneby Rotaryklubb har i sommar i samarbete med IOGT-NTO och Svenska Kyrkan i Ronneby bevisat att steget från tanke till genomförande är kortare än vad många tror.

Fyra dagläger har genomförts på Kurs- och lägergården vid Aspan där 18 barn i åldern 7 – 13 år deltog. Ronneby Rotary bekostade lägret som hade sju ledare och med Leif Ottosson och Björn Larsson som ytterst ansvariga från IOGT-NTO. Ledare var också Kristina Johansson från Svenska kyrkan som skött kontakten med föräldrar.

Leif Ottosson berättar att barnen upplevde vistelsen på Aspans kursgård som rolig och stimulerande. Dessutom hade vi tur med såväl väder som vind.

-Vi som ledare har också varit mycket nöjda med barnens aktivitet, intresse och nyfikenhet under lägerdagarna. Vi är därför övertygade om att de barn som deltog har fina upplevelser från de fyra dagarna på lägergården.

Förberedelserna av de planerade daglägren har skett genom kontakt och möten med Rotarys Gunnar Cornelius och Svenska Kyrkans Kristina Johansson och medlemmar ur IOGT-NTO:s organisation. Ett samarbete som parterna ser fram emot även kommande år.

Nu arbetar Ronneby Rotaryklubb vidare för att på olika sätt få in de ekonomiska medel som erfordras för kommande läger.

Ett sommarlov med rika upplevelser med bl a nya kamrater har alla barn rätt till och det är också den ambitionen som har drivit inblandade organisationer i detta samarbete.

  • Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.
  • IOGT-NTO: Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.
  • Personbilder: Kristina Johansson, Diakon och Leif Ottosson, IOGT-NTO.