Lucia kommer med ljus i sitt hår

Njut av dagens alla ljus och tänk bort det mörka som präglat oss snart ett år. Vi går trots allt mot ljusare tider.

I dag tänder vi tredje ljuset men vi kan samtidigt njuta av fotboll. Jo, det är sant. Det är i Kalmar det händer. Kalmar FF möter Jönköpings södra i en kvalfylld match. Läget är det här – Kalmar vann första mötet med 3-1 och har ett bra utgångsläge. Laget som vinner blir antingen kvar i allsvenskan (KFF) eller flyttas upp (Jönköping)

Kalmar vann söndagens returmöte med 1-0 (4-1) vilket betyder att Kalmar klarade sig kvar i allsvenskan ännu en gång. Kvalade även i fjol. Grattis!

Om du inte redan tittat på Ronnebys Lucia, ett samarbete mellan Svenska Kyrkan i Ronneby, Studieförbundet Vuxenskolan och Ronneby kommun, får du länken nedan. Jesper Rehn, ordf. i Vuxenskolan krönte Lucia.

https://youtu.be/E9kshJvXNKU

Odd Fellow lindrar stort hjälpbehov

Behovet av att hjälpa medmänniskor är alltid stort och blir extra viktigt inför en helg som julen. Därför har en naturlig tradition inom Odd Fellow Logen nr 119 Haqvin Spegel i Ronneby varit att årligen vid denna tidpunkt rikta sin hjälp till ett antal områden.

I år är det Svenska kyrkan och dess diakonverksamhet i Ronneby pastorat och prostatacancerföreningen Viktor i Blekinge som man riktar sig till. Den sammanlagda summan är 15 000 kronor och fördelas med 10 000 till Svenska kyrkan och 5 000 till prostatacancerföreningen Viktor.

Odd Fellowgåvan tas emot av Kristina Johansson, diakon i Svenska kyrkan i Ronneby och Ulf Alderlöf, styrelseledamot i Prostatacancerföreningen Viktor. I mitten logens övermästare Per-Anders Ninov.

-Hjälpbehovet är stort, säger diakon Kristina Johansson och ger ett av många exempel på vad en gåva av detta slag kan användas till.

-Vi har kontakt med en pappa och hans son som är i behov av var sin cykel. För 1 000 kronor kan båda få var sin begagnad cykel. Detta kommer att bli till stor hjälp eftersom deras pengar inte räcker till bussbiljetter.

-Vi i prostatacancerföreningen Viktor kommer att använda bidraget i vår ordinarie verksamhet här i Blekinge, säger styrelsemedlemmen Ulf Alderlöf.

-För oss inom Odd Fellow är detta en viktig del i vår verksamhet. Det är lika självklart att hjälpa och stötta såväl egna drabbade medlemmar som att vi riktar oss till människor i vår nära omgivning, säger Per-Anders Ninov, logens övermästare.

Willy Persson lever farligt i Ronneby

En ny regel kommer att gälla vid nästa års val till kommunfullmäktige. Det införs en spärr för småpartier. I Ronneby blir spärren två procent. Därmed ser det inte helt ljust ut för Willy Persson i Kristdemokraterna.

Denna nya spärr och vad den kan få för följder i Ronneby beskriver i dag Sune Håkansson som gästskribent i denna blogg.

Han avslöjar dessutom varför Svenska kyrkan har fått extra många medlemmar just nu inför kyrkovalet den 17 september.

Från läktaren

”Det är strax kyrkoval. Även om valdeltagandet brukar vara lågt, kommer åtminstone de partier, som går framåt, att se det hela som en viktig tendens inför de viktiga valen nästa år.

Det har varit ett extra stort inflöde av nya medlemmar i Svenska kyrkan under innevarande år. Min förklaring är att många vill skaffa sig rösträtt inför kyrkovalet. På olika håll har det funnits viss propaganda härför. Gå in i kyrkan, och rösta, har uppmaningen varit.

Det intressanta är att det kan vara gratis att göra så. Gick man in i våras, blir det ingen skatt till kyrkan. Däremot får man rösta vid valet. Går man ut ur kyrkan igen, någon dag efter valet, blir det ingen skatt nästa år heller.

Min gissning är att det blir nya regler framöver. Söker man inträde, så får man inte begära utträde förrän efter ett år.

Kommunvalet

Det gäller en ny regel vid nästa års val till kommunfullmäktige. Det införs en spärr mot småpartier. I Ronneby blir spärren vid två procent,

Vid det senaste valet hade KD 1,61 procent av rösterna. KD behöver 25 procent fler röster i nästa val, om man skall behålla mandatet. Med hänsyn till de vikande opinionssiffrorna på riksnivå, kombinerat med medlemsavhopp på kommunnivå, ser det inte helt ljust ut för Willy Persson.

Förvisso har Willy valmöjligheter. Dels kan han fortsätta vandringen mellan partierna, och Willy torde vara välkommen inom mer än ett parti, ty han har kunskaper och han drar en del extraröster. Dels finns möjligheter till valteknisk samverkan. Naturligtvis kan han hoppas på att KD likväl skall nå de två procenten.

Hade de nya reglerna gällt vid det förra valet, hade sålunda KD inte fått något mandat. Mandatet hade då gått till socialdemokraterna.

Mandatfördelningen är idag 19 mandat för Alliansen, 22 mandat för De rödgröna samt 8 mandat för SD. De rödgröna försökte förvisso få med både Rp och Liberalerna. Båda partierna sade nej. Det räckte inte med att ett av dessa partier sade ja till samarbete. Min tolkning är att när Rp sade nej till samarbete med De rödgröna, så valde Liberalerna samma väg. Man ville tillhöra den ”styrande” sidan.

Förvisso är det så att SD är vågmästare.

Med ett mandat till för De rödgröna, hade dessa ”endast” behövt stöd av Rp ELLER Liberalerna.

Då kunde utfallet blivit annorlunda.”

Sune Håkansson

Samarbete gav minnesrikt sommarlov

Ensam är inte stark men samverkan kan få saker att ske. Samverkan kan ge många rika upplevelser.

Ronneby Rotaryklubb har i sommar i samarbete med IOGT-NTO och Svenska Kyrkan i Ronneby bevisat att steget från tanke till genomförande är kortare än vad många tror.

Fyra dagläger har genomförts på Kurs- och lägergården vid Aspan där 18 barn i åldern 7 – 13 år deltog. Ronneby Rotary bekostade lägret som hade sju ledare och med Leif Ottosson och Björn Larsson som ytterst ansvariga från IOGT-NTO. Ledare var också Kristina Johansson från Svenska kyrkan som skött kontakten med föräldrar.

Leif Ottosson berättar att barnen upplevde vistelsen på Aspans kursgård som rolig och stimulerande. Dessutom hade vi tur med såväl väder som vind.

-Vi som ledare har också varit mycket nöjda med barnens aktivitet, intresse och nyfikenhet under lägerdagarna. Vi är därför övertygade om att de barn som deltog har fina upplevelser från de fyra dagarna på lägergården.

Förberedelserna av de planerade daglägren har skett genom kontakt och möten med Rotarys Gunnar Cornelius och Svenska Kyrkans Kristina Johansson och medlemmar ur IOGT-NTO:s organisation. Ett samarbete som parterna ser fram emot även kommande år.

Nu arbetar Ronneby Rotaryklubb vidare för att på olika sätt få in de ekonomiska medel som erfordras för kommande läger.

Ett sommarlov med rika upplevelser med bl a nya kamrater har alla barn rätt till och det är också den ambitionen som har drivit inblandade organisationer i detta samarbete.

  • Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.
  • IOGT-NTO: Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.
  • Personbilder: Kristina Johansson, Diakon och Leif Ottosson, IOGT-NTO.

”Aktivitetspark Bräkne-Hoby”

Hoby 3Föreningarna i Bräkne-Hoby fortsätter att satsa för framtiden. Nu är det Hoby GIF Fotboll som vill att det anläggs en aktivitetspark i Bräkne-Hoby.

Projektarbetet har pågått en längre tid och totalkostnaden är beräknad till drygt fyra och en halv miljon kronor. Av denna summa hoppas man att Allmänna Arvsfonden ska svara för 70 procent och Ronneby kommun 10 procent. Övriga kostnader ska utgöras av eget arbete.

Föreningen vill med detta projekt utveckla det fritidsområde som i dag finns runt Sandenplanen i centrala delen av Bräkne-Hoby.

-Det område som vi vill utveckla genom projektet består i dag av en allmän lekplats som under vintersäsong även fungerar som pulkabacke. Där finns också en boulebana som vi vill rusta upp, berättar ordföranden i Hoby GIF, Anders Bromée.

Föreningen ser goda utvecklingsmöjligheter för området eftersom det har en hög tillgänglighet för alla. Skolan och andra verksamheter som pensionärsföreningar, Svenska Kyrkan och Samhällsföreningarna nyttjar området för olika aktiviteter men har länge påtalat att det saknas väsentliga funktioner som toalettmöjligheter, enklare väderskydd för klädombyten.

Om projektet genomförs vill man anlägga en skatepark/bikepark. Boulebanan ska uppdateras liksom nuvarande grusplan för fotboll. Ett utegym ska anläggas liksom omklädningsskydd. Inom området vill man dessutom uppföra en toalett som ska vara anpassad för rörelsehindrade.

20141221_182044000_iOS

-Målgruppen kommer att vara barn och ungdomar mellan 6 – 25 år, berättar Anders Bromée.

Projektets totalkostnad är beräknad till 4 541 500 kronor. Sökt bidrag från Allmänna Arvsfonden är 3 860 000 kronor. Ronneby kommuns andel blir 500 000 kronor. Idrottslyftet, sponsring och eget arbete beräknas till 181 500 kronor.

-Föreningens mål med detta projekt är att erbjuda en attraktiv aktivitetsyta som är tillgänglig för alla och som erbjuder möjligheter till både spontanaktivitet och till aktiviteter i mer organiserad form. Vi vill helt enkelt skapa en samlingsplats för rekreation som är generationsöverskridande och som stimulerar till ökad fysisk aktivitet och motorikträning oavsett ålder, betonar Anders Bromé.

Pengar är nu sökta från såväl Allmänna Arvsfonden som Ronneby kommun. Arvsfondens besked avgör om projektet kan genomföras.