Samarbete gav minnesrikt sommarlov

Ensam är inte stark men samverkan kan få saker att ske. Samverkan kan ge många rika upplevelser.

Ronneby Rotaryklubb har i sommar i samarbete med IOGT-NTO och Svenska Kyrkan i Ronneby bevisat att steget från tanke till genomförande är kortare än vad många tror.

Fyra dagläger har genomförts på Kurs- och lägergården vid Aspan där 18 barn i åldern 7 – 13 år deltog. Ronneby Rotary bekostade lägret som hade sju ledare och med Leif Ottosson och Björn Larsson som ytterst ansvariga från IOGT-NTO. Ledare var också Kristina Johansson från Svenska kyrkan som skött kontakten med föräldrar.

Leif Ottosson berättar att barnen upplevde vistelsen på Aspans kursgård som rolig och stimulerande. Dessutom hade vi tur med såväl väder som vind.

-Vi som ledare har också varit mycket nöjda med barnens aktivitet, intresse och nyfikenhet under lägerdagarna. Vi är därför övertygade om att de barn som deltog har fina upplevelser från de fyra dagarna på lägergården.

Förberedelserna av de planerade daglägren har skett genom kontakt och möten med Rotarys Gunnar Cornelius och Svenska Kyrkans Kristina Johansson och medlemmar ur IOGT-NTO:s organisation. Ett samarbete som parterna ser fram emot även kommande år.

Nu arbetar Ronneby Rotaryklubb vidare för att på olika sätt få in de ekonomiska medel som erfordras för kommande läger.

Ett sommarlov med rika upplevelser med bl a nya kamrater har alla barn rätt till och det är också den ambitionen som har drivit inblandade organisationer i detta samarbete.

  • Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, good-will och fred i världen.
  • IOGT-NTO: Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.
  • Personbilder: Kristina Johansson, Diakon och Leif Ottosson, IOGT-NTO.