Ronneby växer inom alla områden

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson inledde förmiddagens allmänpolitiska debatt med att skildra en ljus och positiv bild av Ronneby. Han talade om utmaningar och möjligheter inte minst på bostads- och näringslivssidan.

-Ronneby har vuxit snabbt och har i dag drygt 28 600 invånare vilket också ställer krav på nya bostäder, förklarade Fredriksson.

-Vi har snabbt fått brist på bostäder samtidigt som vi måste förbättra det bostadsbestånd som finns. Vi behöver bostadsrätter, hyresrätter och inte minst egnahem. Natturligtvis välkomnar vi också privata aktörer, vilket vi redan har sett att vi lockar i allt större omfattning, fortsatte Fredriksson.

Han jämförde med kommunen i öster, som han inte nämnde vid namn, vilken har brist på tomtmark medan Ronneby redan i dag har 200 lediga tomter. Lägg därtill att de finns på mycket attraktiva platser, betonade han.

-Va-frågan i kustbygden håller på att snabbt förbättras vilket ska hjälpa till att ytterligare förstärka möjligheten att utöka antalet tomter, fastlog Roger Fredriksson.

-ABB är en stark motor i Karlskrona kommun vilket innebär att underleverantörer i vår kommun har fått en trygg situation, fortsatte han.

Han berättade vidare att Ronneby för närvarande för diskussioner med ett 20-tal företag som vill etablera sig i Ronneby.

-Av redan läckta uppgifter har vi tillskapat 150 nya arbetstillfällen som i hög grad kommer att gå till ungdomar.

Den allmänpolitiska debatten fortsätter nu på förmiddagen.