Flygkatastrof nära vid Listersjön

Det är inte bara ryska militärflygplan som ”glömmer” att slå på sin transponder, vilket på senare tid  varit nära att orsaka kollisioner med passagerarflygplan.

En sådan glömska – att slå på transpondern – var i maj 2011 nära att orsaka en flygkatastrof i höjd med Listersjön, sydost om F 17 i Kallinge.

Ett privatplan, en Piper PA-28, var då ytterst nära att kollidera med två JAS-gripen.

Jag har hört talas om denna incident tidigare men då angavs inte hur nära de tre planen var att kollidera. Det är först nu när Agne Widholm, utredningsledare vid Haverikommissionen, berättar för Officerstidningen hur allvarlig incidenten egentligen var.

Instruktören i privatplanet har uppgivit för Haverikommissionen att avståndet till mötande plan var 200 till 300 meter. Därför ansåg han att ingen undanmanöver krävdes.

JAS-förarna har en helt annan bild, enligt utredningen. Enligt det bakre JAS-planet i roten var avståndet till privatplanet inte mer än 50 till 60 meter och han hade tänkt göra en undanmanöver – men hann inte!!

Hastigheten för JAS-planen var i det läget ca 140 meter per sekund. Hur nära planen egentligen var varandra har utredningen inte kunnat avgöra.

– Vi kan inte säga att den ena har mer rätt än den andra, säger Agne Widholm, utredningsledare vid Haverikommissionen till Officerstidningen.

Utredningen visar att flera misstag bäddade för incidenten över Listersjön i maj 2011.

Bl.a. har det framkommit att privatplanet inte slagit på sin transponder. Enlig instruktören berodde det på att han trodde att eleven hade gjort det. Detta har också medfört att man i efterhand inte kunnat räkna ut hur nära planen var.

– Flygledarna borde ha påpekat att transponden inte var påslagen, säger Agne Widholm till Officerstidningen.

Främsta orsaken till incidenten uppges dock vara att flygledarna inte följde upp utfärdade klareringar. Att de gett såväl JAS-roten som privatplanet samma in- och utklareringspunkt.

I privatplanet, en Piper PA 28, fanns en instruktör och en flygelev. Dessa hade planerat en flygövning med start och landning på F 17 i Kallinge. Eleven var under grundutbildning och skulle öva navigering.