Karlshamn säger nej av princip

Anders Gustafsson, politisk chefredaktör på Blekinge Läns Tidning, slår i dag hål på Per-Ola Mattssons förklaring till gårdagens (2/6) nej till att stödja etableringen av en flyglinje från Ronneby till Frankfurt.

Mattsson menar att han egentligen är för en etablering men att det är Region Blekinge som ska stå för kostnaden och inte kommunerna. På regional nivå har han röstat ja till satsningen.

Men i Karlshamn kan han som kommunstyrelsens ordförande inte styra utan att fråga Miljöpartiet, det parti som redan den 30 mars i år talade om vad man stod i denna fråga – ”inga pengar till flyget”!

Miljöpartiet agerade på tre fronter. Såväl MP i Karlskrona som Ronneby gjorde gemensam sak med Karlshamn att säga nej till flyglinjen. I Karlskrona och Ronneby hade partiet ingen framgång med sin negativa inställning i frågan att ge näringslivet i Blekinge ett lyft.

Anders Gustafsson har helt rätt när han i dagens krönika fastslår – ”Låt inte MP diktera näringslivspolitiken i Karlshamn.” Han påpekar också vikten av att Karlshamn är i stort behov av att förbättra sina insatser gentemot näringslivet. Han skriver:

”Förra året hamnade Karlshamns kommun på plats 277 – blott 13 andra kommuner rankades ha ett sämre företagsklimat i hela Sverige”.

Även Charlott Lorentzen, mp, bör i sina bästa stunder förstå vad en flyglinje mellan Ronneby och Frankfurt skulle betyda för ett näringsliv i Blekinge som genom åren inte varit direkt bortskämt med väl fungerande kommunikationer. Men nu blir det ett rungande nej av princip, inte av ett klokt framtidstänkande. Principen innebär dessutom att såväl socialdemokratiska kommunalrådet som SD säger nej av samma skäl. I regionen har båda partierna sagt ja till att stödja etableringen av flyglinjen.

Nu ska frågan också upp i fullmäktige och att även då hävda att det är Region Blekinge som ska stå för kollektivtrafiken vore att dra dumheten allt för långt. Flyget kan väl knappast sorteras in under begreppet kollektivtrafik.

För Karlshamns del handlar det om 250 000 kronor årligen under tre år. Karlskrona och Ronneby har redan sagt ja. Pinsamt är också om frågan skulle falla på grund av att en kommun i Blekinge försöker stoppa projektet. Även Region Kalmar är en av parterna och ska i så fall ansvara för 30 miljoner kronor.

I Karlshamn sa oppositionen (M, L, KD) ja till satsningen och reserverade sig efter ett nej från den styrande gruppen, S,MP,C,SD och V.

Om Miljöpartiet hade sagt nej till tidigare charterresor till t e x Turkiet hade jag haft lättare att förstå en protest. Men någon sådan har tidigare inte framförts från MP.

Ronneby Airport är av största vikt för hela Blekinge. Vill verkligen Karlshamn vara den part som måste ikläda sig dumstruten och stå varaktigt i skamvrån? Näringslivets bästa för framtiden måste väl ändå vara viktigast inte minst nu efter Coronaupplevelsen. För det i sammanhanget låga beloppet 250 000 kronor, väljer man bort solidariteten med övriga kommuner och regionen ”av princip”.

Flygkatastrof nära vid Listersjön

Det är inte bara ryska militärflygplan som ”glömmer” att slå på sin transponder, vilket på senare tid  varit nära att orsaka kollisioner med passagerarflygplan.

En sådan glömska – att slå på transpondern – var i maj 2011 nära att orsaka en flygkatastrof i höjd med Listersjön, sydost om F 17 i Kallinge.

Ett privatplan, en Piper PA-28, var då ytterst nära att kollidera med två JAS-gripen.

Jag har hört talas om denna incident tidigare men då angavs inte hur nära de tre planen var att kollidera. Det är först nu när Agne Widholm, utredningsledare vid Haverikommissionen, berättar för Officerstidningen hur allvarlig incidenten egentligen var.

Instruktören i privatplanet har uppgivit för Haverikommissionen att avståndet till mötande plan var 200 till 300 meter. Därför ansåg han att ingen undanmanöver krävdes.

JAS-förarna har en helt annan bild, enligt utredningen. Enligt det bakre JAS-planet i roten var avståndet till privatplanet inte mer än 50 till 60 meter och han hade tänkt göra en undanmanöver – men hann inte!!

Hastigheten för JAS-planen var i det läget ca 140 meter per sekund. Hur nära planen egentligen var varandra har utredningen inte kunnat avgöra.

– Vi kan inte säga att den ena har mer rätt än den andra, säger Agne Widholm, utredningsledare vid Haverikommissionen till Officerstidningen.

Utredningen visar att flera misstag bäddade för incidenten över Listersjön i maj 2011.

Bl.a. har det framkommit att privatplanet inte slagit på sin transponder. Enlig instruktören berodde det på att han trodde att eleven hade gjort det. Detta har också medfört att man i efterhand inte kunnat räkna ut hur nära planen var.

– Flygledarna borde ha påpekat att transponden inte var påslagen, säger Agne Widholm till Officerstidningen.

Främsta orsaken till incidenten uppges dock vara att flygledarna inte följde upp utfärdade klareringar. Att de gett såväl JAS-roten som privatplanet samma in- och utklareringspunkt.

I privatplanet, en Piper PA 28, fanns en instruktör och en flygelev. Dessa hade planerat en flygövning med start och landning på F 17 i Kallinge. Eleven var under grundutbildning och skulle öva navigering.