Vem äger åbottnen i Ronnebyån?

Striden och debatten om arrendeavgiften för bryggor i Ronnebyån fortsätter.  Efter drygt ett år har ett medborgarförslag från Lars Andreasson avslagits och det utan att kommunen svarat på de frågor som ställdes i förslaget, anser han.

Det är två väsentliga frågor som har undvikits – ”Vem äger åbottnen i Ronnebyån? Och vem äger vattnet som flyter i Ronnebyån?”.

Enligt kommunala tjänstemän och Lantmäteriet är detta mycket oklart, skriver Lars Andreasson som anser att dessa frågor är av principiell karaktär som måste utredas innan kommunen kan kräva arrendeavgift för bryggor som inte har byggts av kommunen. Han anser det synnerligen märkligt att kommunen vägrar att utreda detta. Han säger:

– Enligt kutym och tradition som ett politiskt svar så svarar man på frågor som inte ställts och de väsentliga och helt avgörande frågorna besvaras ej.

Att ärendet blivit liggande i kommunala byrålådor drygt ett år och blivit felaktigt behandlat vill tekniska nämnden, som varit remissinstans, inte ta ansvar för utan pekar på att någon annan nämnd har haft detta ansvar.

När Lars Andreasson i sitt medborgarförslag ansåg att arrendeavgiften helt borde tas bort eller starkt reduceras vill han nu betona att Ronneby kommun inte gjort några som helst investeringar i de bryggor som privatpersoner byggt.

– Varje bryggägare har bekostat sin egen brygga och därför är en jämförelse med bryggorna i Ekenäs, som Tekniska nämnden gjort i sitt remissvar, helt inkonsekvent. Det är som att jämföra meloner med lingon! Jämförelsen är till för att vilseleda politikerna, säger Lars Andreasson.

I dagarna har Andreasson haft en kortfattad dialog via mail med Magnus Graad som är förvaltningschef för tekniska förvaltningen och den som har svarat på medborgarförslaget och föreslagit att begäran skulle avslås. Så skedde också när ärendet nyligen klubbades i fullmäktige på 30 sekunder och utan att någon enda politiker krävde svar på de frågor som hade ställts i medborgarförslaget.

Magnus Graad skriver till Andreasson:

– Som jag ser det helt krasst tvingar vi inte dig att ha kvar din bryggplats. Avtalet är uppsagt helt i sin ordning och önskar du inte acceptera det nya avtalet innebär det ju att du skall ta bort din brygga och återställa området. Tacksam för besked snarast!

Lars Andreasson å sin sida skriver:

– Du har i din så kallade ”Bedömning” helt lyckats på ett typiskt byråkratiskt språk förvilla politikerna. Dvs de som överhuvudtaget har läst ditt förslag till bortförklaring varför ärendet inte har behandlats enligt kommunallagen. Ledamöterna i kommunfullmäktige har inte riktigt förstått vilket beslut man har tagit.

– Jag inser att den enskilde medlemmen i Ronneby kommun inte har en chans att vinna mot den väldiga Goliat-byråkratin, men jag kommer att lägga ett nytt medborgarförslag som tvingar fram svar på de frågor som nu inte har besvarats i mitt förra medborgarförslag, säger Lars Andreasson.