Själarna tittar på när konst skapas

Så upplever Susanne Demåne sitt unika uppdrag på Bredåkra kyrkogård. Ronneby pastorat vill att några av kyrkogårdens döda hängalmar ska få en ny och mångårig framtid men med ett nytt budskap. Med konstnärlig skaparglädje och tekniskt kunnande får almarna en ny roll som änglar.

Susanne Demåne, känd och uppskattad konstnär från Edestad i Ronneby kommun, använder ett tungt och högljutt redskap, nämligen motorsåg. Ett vågat men också av besökarna lockande verktyg där inget får gå fel.

”Jag får ofta besök av människor som har synpunkter och uppskattande omdömen. Jag stortrivs med uppdraget av flera orsaker. Jag får skapa och ge mångåriga men döda träd en ny inbjudande roll och lockelse.”

Susanne har efter två månaders skapande i Bredåkra omvärderat sin syn på just denna kyrkogård.

”Den är gammal och en av länets absolut vackraste. Den är böljande med sina gräsbevuxna kullar med spegeldammar i den yngsta delen av kyrkogården som vetter mot söder. Detta är en plats som gjord för att här på ett ömsint sätt hedra och minnas sina anhöriga.

”Jag känner att jag har sällskap när jag arbetar på den här platsen. Själarna, och de är många, tittar på. Dom följer mitt skapande, säger Susanne Demåne när hon kliver upp på den höga byggnadsställningen.

Naturligtvis är det tragiskt att kyrkogårdens mångåriga hängalmar har dött av den spridda almsjukan. Det fanns en symbolik i just detta val av träd, nämligen att ett hängande växtsätt ansågs uttrycka sorg. För Bredåkra kyrkogård har hängalmarna blivit till ett slags signum.

För det projekt som nu pågår är planen att det ska skapas två skulpturer, men det kan bli fler uppdrag för Susanne Demåne. Ronneby pastorat vill förlänga det redan omtalade projektet. Diskussioner pågår om att söka mer ekonomiska medel.

Kyrkogården i Bredåkra invigdes 1861 och har således tjänat sitt syfte i 162 år.