Änglar i Bredåkra förr och nu

Änglar, finns dom? Givetvis! Många av dem är skyddsänglar. Föräldrar är t ex skyddsänglar och när jag växte upp på 1940 – 1950-talet såg dom oss barn som varande änglar. Men ofta var vi något helt annat. Jag behöver inte gå närmare in på detaljer.

Jag växte upp i ett hus intill järnvägsstationen i Bredåkra. En mäktig och spännande plats var naturligtvis den stora kyrkogården. Folk åkte tåg från Ronneby till Bredåkra för att mellan ett par tåg vandra upp för backen och vårda sina döda anhöriga. Vissa helger kunde det vara rena vallfärdandet.

Den senaste tiden har Bredåkra mångåriga kyrkogård lockat människor i stort antal men inte enbart för gravvård. Det är tillkomsten av en speciell ängel som har lockat till extra besök. Konstnären Susanne Demåne har ”klätt om” en död hängalm till att bli en både vacker och beskyddande ängel. Den är ännu så länge namnlös men ska presenteras vid en högtidlighet på kyrkogården i samband med Allhelgonahelgen.

Som jag berättade i mitt förra blogginlägg kommer den nu färdiga ängeln att få efterföljare. Susanne har berättat att nästa ängel kommer att få namnet ”Alla är vi barn till någon”. Det ska också bli en tredje staty som ska få namnet ”Madonna och barnet”. Den nu färdigställda och kommande två statyer är skapade ur tre döda hängalmar på olika platser på kyrkogården.

Susanne Demåne räknar med att dessa tre ska kunna stå på rot ett 30-tal år framåt i tiden för att därefter placeras på ett podium men på annan plats.

Initiativet att låta Susanne Demåne rädda de döda almarna för framtiden är ett lyckat och tämligen unikt beslut. Men även på andra orter i landet har kyrkogårdar kommit att utnyttjas på olika sätt. I Kalmar har jag sett att det i sommar spelats teater på kyrkogården där. Kulturen finner alltid nya vägar.

Själarna tittar på när konst skapas

Så upplever Susanne Demåne sitt unika uppdrag på Bredåkra kyrkogård. Ronneby pastorat vill att några av kyrkogårdens döda hängalmar ska få en ny och mångårig framtid men med ett nytt budskap. Med konstnärlig skaparglädje och tekniskt kunnande får almarna en ny roll som änglar.

Susanne Demåne, känd och uppskattad konstnär från Edestad i Ronneby kommun, använder ett tungt och högljutt redskap, nämligen motorsåg. Ett vågat men också av besökarna lockande verktyg där inget får gå fel.

”Jag får ofta besök av människor som har synpunkter och uppskattande omdömen. Jag stortrivs med uppdraget av flera orsaker. Jag får skapa och ge mångåriga men döda träd en ny inbjudande roll och lockelse.”

Susanne har efter två månaders skapande i Bredåkra omvärderat sin syn på just denna kyrkogård.

”Den är gammal och en av länets absolut vackraste. Den är böljande med sina gräsbevuxna kullar med spegeldammar i den yngsta delen av kyrkogården som vetter mot söder. Detta är en plats som gjord för att här på ett ömsint sätt hedra och minnas sina anhöriga.

”Jag känner att jag har sällskap när jag arbetar på den här platsen. Själarna, och de är många, tittar på. Dom följer mitt skapande, säger Susanne Demåne när hon kliver upp på den höga byggnadsställningen.

Naturligtvis är det tragiskt att kyrkogårdens mångåriga hängalmar har dött av den spridda almsjukan. Det fanns en symbolik i just detta val av träd, nämligen att ett hängande växtsätt ansågs uttrycka sorg. För Bredåkra kyrkogård har hängalmarna blivit till ett slags signum.

För det projekt som nu pågår är planen att det ska skapas två skulpturer, men det kan bli fler uppdrag för Susanne Demåne. Ronneby pastorat vill förlänga det redan omtalade projektet. Diskussioner pågår om att söka mer ekonomiska medel.

Kyrkogården i Bredåkra invigdes 1861 och har således tjänat sitt syfte i 162 år.