Hur länge orkar Sydöstrans aktieägare?

Sune Håkansson, nationalekonom, gästar i dag bloggen. Han har granskat Sydöstrans ekonomiska muskler och funnit att tidningen blöder. Han visar med siffror hur illa ställt det är och han ställer frågan – ”Hur länge orkar Sydöstrans aktieägare tillskjuta nya miljoner?

Sydöstran 2

”Det är förvisso flera år sedan jag förutspådde Sydöstrans död. Hittills har jag fått fel. Likväl ställs frågan: Hur länge tyar Sydöstrans aktieägare tillskjuta nya miljoner kronor?

Ty Sydöstran blöder, år efter år. Därtill, man blöder mer och mer. Efter de finansiella posterna var resultaten minus 2,1 miljoner kronor år 2012, därefter minus 2,3 miljoner, minus 3,6 miljoner och för år 2015 minus 6,4 miljoner kronor.

När år 2015 började var det egna kapitalet 7,1 miljoner kronor. Då hade redan aktieägarna tillskjutit 3,7 miljoner under 2014.

Under 2015 blev förlusten hela 6,4 miljoner kronor. Av det egna kapitalet återstod mindre än en miljon kronor, då ägarna i Gota-koncernen tillsköt 20,5 nya miljoner kronor.

Under 2015 pekade det mesta fel. Upplageintäkterna sjönk 1,8 miljoner, annonsintäkterna sjönk 2,3 miljoner. Det statliga presstödet sjönk med 0,6 miljoner kronor till 13,5 miljoner. Upplagan sjönk fyra procent.

När aktieägarna tillskjuter 20 miljoner kronor, torde det finnas förhoppningar om att Sydöstran skall överleva ytterligare flera år. Med förlusttakten 6 miljoner kronor per år, blir det dock bara tre år. Något måste göras. Vad?

Sydöstrans ledning

Styrelsen består av fem män, högsta ledningen av ytterligare tre män.

VD:n har en lön på 75.000 kr i månaden. Det finns 37 anställda. Omsättningen är något mer än 50 miljoner kronor.

Ronneby kommuns VD, kommundirektören har en något lägre lön. Antalet anställda mångfalt fler, omsättningen långt över miljarden kronor.”

Sune Håkansson