Styret i Ronneby ger och tar

Ronneby kommun redovisade för 2021 ett överskott på 65,8 miljoner kronor.

Nära nog samtliga nämnder hade ett överskott. Trots dessa överskott finns ett sparkrav kvar på 40 miljoner när det gäller personalkostnader.

Teknik, fritid och kulturnämnden har ett sparkrav på 6 miljoner kronor.

Alliansen röstade med hjälp av Sverigedemokraterna igenom en skattesänkning med tio öre per intjänad hundralapp vilket i sin tur innebär en minskad skatteintäkt med 5,6 miljoner kronor. En spottstyver med tanke på att Ronneby kommun omsätter 1,9 miljarder kronor. Skatten har sänkts från 21,91 till 21,81.

Oppositionsledaren Magnus Pettersson reagerade kraftfullt när skattesänkningen kom på tal.

”Alliansen och Sverigedemokraterna i Ronneby visar med sin ”skatteåterbäring” närmast ett förakt för väljarna med tanke på rådande prisökningar. Invånarna hade säkert avstått den s k. skattesänkningen för att politikerna i stället borde satsa på skola, omsorg och trygghet,” dundrade Magnus Pettersson och la till:

”Ronneby har ett oansvarigt kommunalråd.”

Trots litenheten i skattesänkningen ansåg Roger Fredriksson att det fanns ett viktigt signalvärde gentemot väljarna. Han har också erkänt att skattesänkningen har stark anknytning till att det nu är valår.

Men med tanke på nu redovisade siffror känns det inte alls bra när det kommer nya avgiftshöjningar för föreningslivet. Bl. a hyrorna av lokaler ska höjas men det kommer också att gå ut över den breda allmänheten. Entréavgiften till t.ex simhallarna kommer att höjas. Enligt uppgift kommer taxehöjningen att bli ca fem procent när föreningar hyr fotbollsplaner, idrottshallar samt konsert- och teaterlokaler.

Redan i går reagerade ishockeyklubben KRIF i Kallinge som redovisade en ökad utgift på omkring 7 000 kronor, vilket dom tycker är en belastning som blir jobbig.

En avgiftshöjning av det slag som föreslås är dessutom djupt orättvis. För föreningar som helt driver sin verksamhet på ideell basis och med små publikintäkter måste höjningen bli än mer kännbar.

Höjningen, med tanke på ovan redovisade siffror, blir nästan löjeväckande med tanke på att den beräknas inbringa 150 000 kronor!!

Dessutom tillfaller ökade intäkter på lokaler varken idrott eller kultur. Den lilla summan märks knappt när den går direkt in till teknikavdelningen som ansvarar för lokalytorna.

”Det här är en justering med tanke på det allmänna kostnadsläget. Vi har energikostnader som har ökat till exempel och allmän inflation, har Anders Bromée, m, kommenterat höjningen.

När den politiska ledningen ansåg att en futtig skattesänkning med 10 öre skulle ha ett viktigt signalvärde för att locka nya invånare kan jag inte se någon som helst logik i att höja en avgift som lockar till aktiviteter och kreativitet inom olika områden. Varför inte, som ett signalvärde, satsa på föreningslivet i stället för att bestraffa?

Vill man locka nya invånare måste politikerna kunna visa på kommunens rika föreningsliv, inte minst för barn och ungdomar. DÅ kanske man väljer att flytta hit.

Resultatet kan bli att skattebetalarna, som också känner av en ökande inflation och högre energipriser, kanske avstår att besöka föreningsaktiviteter om till exempel entrépriserna blir högre. I det läget hjälper inte en skatteminskning på 10 öre som kompensation särskilt långt.

I ett värsta scenario tappar föreningarna medlemmar, som inte anser sig ha råd med en högre medlemsavgift, och arrangerande föreningar tappar publik p g a ökade biljettpriser. För det är väl så föreningarna måste kompensera för kommunens ökade hyreskrav?

Nej, gör om och gör rätt!