Regioner hemligstämplar köp av munskydd

Den pågående Covid-19-pandemin klassas som samhällsfarlig sjukdom som kan påverka många delar av samhället. Den omfattas av Smittskyddslagen (2004:168) men i denna står det inget om att regioner eller kommuner ska hemlighålla t ex inköp av munskydd.

Men flera regioner, bl a Blekinge och Kronoberg, hemlighåller så banala uppgifter som antal, pris och fabrikat av munskydd som används i förebyggande syfte vid behandling av Coronasmittade.

När 20 regioner slog sig samman för ett större inköp av andningsmasker från Kina omgärdades det också av stort hemlighetsmakeri. Inköpet gällde 19 miljoner masker för en summa av ca en halv miljard kronor. Affären var så hemlig att även militär övervakade inköpet.

I Blekinge gör nu Sune Håkansson, Ronnebypartiet ett lovvärt försök att få ut uppgifter av en så enkel natur som hur många munskydd man har köpt, vilka fabrikat och vilka priser, därtill begränsat till de två största fakturorna. I båda fallen blev det nej och med hänvisning till sekretesslagen. Nu överklagar Håkansson till Kammarrätten.

Jag publicerar i dag hans inlägg med vissa kommentarer från de två regionerna i Blekinge och Kronoberg. Han skriver bl a:

”Vid nästa val skall politikerna utvärderas. Då är det orimligt att sekretessbelägga den, kanske eller förhoppningsvis, viktigaste frågan under mandatperioden.”

”Det är värre

För många år sedan skrev jag en besk artikel om, som det skulle visa sig, skandalbolaget Blekinge Invest. Andra artiklar om bolaget antydde att bolaget hade ”problem”. När jag sökte information blev svaret ”vi får inget säga”. Likväl ansåg jag mig ha underlag nog för den beska artikeln.

Reaktionen från en av topparna i blekingskt näringsliv kom. ”Skriv vad Du vill. Det är värre.”

Det blev en lärdom för livet. När något hemlighålls, är sanningen oftast värre än de värsta ryktena.

”Vibbarna” säger att detta i högsta grad gäller beredskapen inför en händelse av Corona-typ, både i Region Blekinge och i Region Kronoberg, kanske i många fler regioner än så. Både Region Blekinge och Region Kronoberg sätter sekretess-stämpel på begärda uppgifter om inköp av munskydd på grund av Corona.

”Röjandet av uppgifterna motverkar regionens möjligheter att förebygga och hantera framtida krissituationer”. Så motiverar sig Region Blekinge. Region Kronoberg ger kringsvid samma svar.

Rimligen skall det komma en utvärdering om hur Region Blekinge har skött sina åligganden, både före Corona och under Corona. När regionen hemligstämplar uppgifter av en så enkel natur om hur många munskydd man har köpt, vilka fabrikat och vilka priser, därtill begränsat till de två största fakturorna, torde det vara lätt att dra slutsatserna:

  1. Det har inte funnits tillstymmelse till förberedelser av en ”oväntad händelse”.
  2. Det blir en utvärdering utan trovärdighet. Det måste gå att kontrollera uppgifter om, exempelvis, fabrikat, kvantiteter och priser.
  3. Vid nästa val skall politikerna utvärderas. Då är det orimligt att sekretessbelägga den, kanske eller förhoppningsvis, viktigaste frågan under mandatperioden.”

Sune Håkansson