Burger King till Ronneby och Blekinge

Snabbmatkedjan Burger King är på väg att etablera sig i Blekinge och det är Ronneby man har siktat in sig på.

Alla förberedande förhandlingar är klara och nu återstår endast formella namnteckningar mellan ledningen för Burger King och ICA Fastighetsbolag.

Platsen man har siktat in sig på är den norra delen av parkeringsytan till Ica Maxi Stormarknad i Ronneby.

King 2

Markytan ägs av ICA Fastighetsbolag så det är främst en affär mellan ICA och Burger King. Naturligtvis har även Mats och Eva Dennerlöv/ Gunnarsson haft full insyn i affären och har tillstyrkt etableringen.

Ronneby är att gratulera till etableringen som, om det hade gällt älgjakt, hade beskrivits som en tio- eller tolvtaggare. Prestigen ligger i att Burger King hittills har sagt nej till en etablering i Blekinge och nu blir det således Ronneby som tar hem vinsten.

Ronneby har länge sökt en etablering av denna storlek inom branschen för snabbmat. Inte minst sedan man förlorade McDonalds som stängde restaurangen i Maxibutiken 2005. Den etablerades där 1995 och det talades om att McDonalds skulle ha stängt på grund av dåliga affärer. Detta stämmer dock inte. I stället var det ICA Fastighetsbolag som sa upp kontraktet. Anledningen till detta har aldrig redovisats. Inte officiellt.

Restaurangen då hade 20 – 30 anställda och mycket talar för att även den nu aktuella etableringen kan behöva en liknande personalstyrka.

Även om de formella namnteckningarna ännu saknas är de bara några dagar borta. Jag vill passa på att gratulera såväl Ronneby kommun som dess befolkning och Burger King.