Mycket som skrämmer oss i dag

I dagar som dessa gäller det att vara utrustad med gott humör, positiv framtidstro och ett stabilt psyke.

Jag tänker naturligtvis på alla rubriker och nyheter som kan påverka oss redan i dag men än mer i ett längre tidsperspektiv. Vi människor står inför många avgörande beslut. Vissa saker kan vi påverka men inte alla. I sistnämnda fallet gäller det t ex vulkanutbrott.

Jag ska dela med mig kortfattat för att peka på några exempel som just nu drabbar oss i ett antal medier.

Coronapandemin är vi långt ifrån att befrias ifrån, även om den yngre generationen på vissa platser i Sverige tycks tro något annat. Vi är fortfarande flera miljoner människor som omfattas av fortsatt social distansering.

Samtidigt måste vi ta in allt fler alarmerande nyheter om rådande rekordvärme i Arktis. Drygt 30 graders värme där innebär att permafrosten har börjat tina och när detta sker ja, då är vi snabbt riktigt illa ute.

SVT Skriver: ” Med rapporten Cryosphere1.5 ° Report hoppas forskarna få världens ledare att sträva efter 1,5 graders uppvärmning som ett skyddsnät för planeten. Man pekar på de konsekvenser som uppstår om kryosfären smälter. Kryosfären är ett samlingsbegrepp för jordens frusna delar – permafrost, havsis, glaciärer, snö och inlandsisar.

– Tinande permafrost kommer att öka utsläppen av metan, en kraftig växthusgas som ökar uppvärmningen på kort sikt, säger Gustaf Hugelius från Bolincentrum för klimatforskning vid Stockholms universitet och en av de ledande författarna av rapporten.”

Samtidigt varnar nu SMHI för en väntande hetta även här i Sverige. Det talas om Spanienhettan som nu letar sig upp till våra breddgrader. Redan har det utfärdats en klass 1-varning. SVT påpekar att en liknande hetta som drabbade Sverige 2018 innebar att hundratals äldre då dog. Lägg där till att redan 5161 har avlidit i Sverige till följd av Covid-19.

Som om detta inte kunde räcka varnar nu forskare för ett större utbrott av vulkanen Grimsvötn på Island. Detta skulle i så fall betyda ett första utbrott sedan 2011. Experter menar att vulkaner av denna storlek utgör en betydande risk för vårt klimat på jorden. I artikeln varnas för en ny istid om det blir stora och flera vulkanutbrott.

På tal om utbrott. Ett allvarligt sådant har noterats vid ett slakteri i Tyskland. 1300 anställda har smittats av Covid-19 och befinner sig nu i karantän. Nästan större än utbrottet i Gällivare.

Det är mycket att ta in i dessa dagar. I kväll tisdag ska t ex Allsång på Skansen genomföras UTAN allsångspublik. Hur ska detta gå till? Å inte heller har SVT delat ut några allsångshäften. Vi i Blekinge har i varje fall blivit utan.

Men du, koppla på ditt goda humör. Vi har ju i alla fall allsvenskan att förlusta oss med nu. Den borde ju sändas gratis till alla, inte minst nu när så många har det surt ekonomiskt och i karantänisolering. Borde inte statsmakten subventionera sådana sändningar?