Blekingesjukhusets hemligheter

 

SjukhusÄntligen ges nu allmänheten möjlighet att ta del av den utredning som Ronny Pettersson genomfört på uppdrag av Landstinget Blekinge. Rapporten har aldrig redovisats och den har inte heller legat till grund för det inriktningsbeslut som landstingsdirektören tagit med stöd av bl.a. landstingsrådet Kalle Sandström, socialdemokrat.

Inriktningsbeslutet går ut på att lappa och laga länets två nuvarande sjukhus i Karlskrona och Karlshamn. Detta trots att rapporten från landstingsdirektören på flera punkter beskriver hur det INTE går att renovera dagens byggnader till det behov som väntas.

Ett nytt sjukhus har man sagt nej till utan att redovisa några som helst ekonomiska beräkningar. Samma är förhållandet när det gäller kostnaden för lappa och laga.

I en insändare har Alexander Wendt, gruppledare moderaterna och Petronella Petersson, gruppledare centerpartiet påtalat dessa brister och hänvisat till en rapport beställd av Landstingsservice fastighetsförvaltning. De skriver:

” I rapporten får vi läsa att den totala livscykelkostnaden fram till 2050 för två renoverade sjukhus stannar på 10 miljarder och ca. 5,6 miljarder för ett helt nytt sjukhus. Alltså drygt 4 miljarder billigare”.

Denna rapport nämns inte i landstingsdirektörens framtidsrapport, vilket även gäller den utredning som Ronny Pettersson har genomfört. Pettersson har nämligen kommit fram till en rakt motsatt slutsats än den landstingsdirektören redovisat. Nämligen att bästa alternativet för Blekinge på lång sikt är att bygga ett nytt sjukhus.

I morgon tisdag (21.1) redovisar Ronny Pettersson sina siffror och sin syn på utredningen. Han gör det efter en inbjudan från Ronnebypartiet men mötet är öppet för allmänheten. Mötet genomförs i Ronneby stadshus (Ronnebysalen) och startar klockan 18.30.

Besök också vår sida på Facebook och klicka på gilla eller lämna kommentarer. Där får du också fortlöpande information.

https://www.facebook.com/EttSorbySjukhusForFramtiden?ref=hl