Blekingesjukhusets hemligheter

 

SjukhusÄntligen ges nu allmänheten möjlighet att ta del av den utredning som Ronny Pettersson genomfört på uppdrag av Landstinget Blekinge. Rapporten har aldrig redovisats och den har inte heller legat till grund för det inriktningsbeslut som landstingsdirektören tagit med stöd av bl.a. landstingsrådet Kalle Sandström, socialdemokrat.

Inriktningsbeslutet går ut på att lappa och laga länets två nuvarande sjukhus i Karlskrona och Karlshamn. Detta trots att rapporten från landstingsdirektören på flera punkter beskriver hur det INTE går att renovera dagens byggnader till det behov som väntas.

Ett nytt sjukhus har man sagt nej till utan att redovisa några som helst ekonomiska beräkningar. Samma är förhållandet när det gäller kostnaden för lappa och laga.

I en insändare har Alexander Wendt, gruppledare moderaterna och Petronella Petersson, gruppledare centerpartiet påtalat dessa brister och hänvisat till en rapport beställd av Landstingsservice fastighetsförvaltning. De skriver:

” I rapporten får vi läsa att den totala livscykelkostnaden fram till 2050 för två renoverade sjukhus stannar på 10 miljarder och ca. 5,6 miljarder för ett helt nytt sjukhus. Alltså drygt 4 miljarder billigare”.

Denna rapport nämns inte i landstingsdirektörens framtidsrapport, vilket även gäller den utredning som Ronny Pettersson har genomfört. Pettersson har nämligen kommit fram till en rakt motsatt slutsats än den landstingsdirektören redovisat. Nämligen att bästa alternativet för Blekinge på lång sikt är att bygga ett nytt sjukhus.

I morgon tisdag (21.1) redovisar Ronny Pettersson sina siffror och sin syn på utredningen. Han gör det efter en inbjudan från Ronnebypartiet men mötet är öppet för allmänheten. Mötet genomförs i Ronneby stadshus (Ronnebysalen) och startar klockan 18.30.

Besök också vår sida på Facebook och klicka på gilla eller lämna kommentarer. Där får du också fortlöpande information.

https://www.facebook.com/EttSorbySjukhusForFramtiden?ref=hl

Moderater väljer nytt sjukhus

– Vi tror på ett nytt sjukhus. Det måste inte bli dyrare och personalbehovet kan bli mindre.

Så citeras Alexander Wendt, moderat oppositionsråd i Landstinget Blekinge på nyhetsplats i dagens Sydöstran.

– I nuvarande sjukhus finns mycket onödig yta som måste värmas upp. Ett nytt sjukhus behöver inte bli dyrare utan kan bli mindre till ytan och innebära besparing på personal, anser Wendt vidare.

Däremot vill han ännu inte peka ut någon lämplig plats för detta nya sjukhus.

Moderaterna har länge efterlyst ekonomiska beräkningar och inte minst då kalkyler som visar på de olika alternativen – lappa och laga befintliga sjukhus respektive bygga nytt sjukhus. Sådana beräkningar har ännu inte visats och därför satsar moderaterna på ett seminarium den 4 februari.

– Innan vi tar ställning i denna viktiga fråga, som är den enskilt största investeringen i Blekinges historia, kräver ansvaret för länets framtid en heltäckande och långtgående utvärdering av alternativen, skriver man i ett pressmeddelande.

– Efterfrågan om ett öppet seminarium har varit stor. Därför har vi bjudit in företrädare för både byggindustrin, konsultbranschen, sjukvården samt forskare för ett öppet seminarium. Såväl allmänhet som media välkomnas. Lokal blir Landstingssalen i Wämö Center, Karlskrona.

Glöm inte heller den informationsträff som arrangeras i Ronneby stadshus (Ronnebysalen) på tisdag kväll den 21 januari. Då informerar Ronny Pettersson om den utredning han har genomfört för landstingets räkning och som visar att alternativet nytt sjukhus är att föredra.

Ska cykelavståndet avgöra?

Debatten om den framtida sjukvården i Blekinge fortsätter.  Innan jag går in på nya detaljer och synpunkter vill jag tacka för inlägg från Kalle Sandström, Petronella Petersson och Peter Stevrin.

Till Petronella vill jag säga att för bloggare finns inga regelverk. Därmed kan inget i denna blogg upphöjas till märkligheter. (Se kommentar i förra blogginlägget).

Kalle Sandström, socialdemokrat och landstingsråd, har påpekat följande i en kommentar:

Fortsätt läsa