Sune Håkansson finns inte

Det hävdas ofta att vi snabbt blir allt mer historielösa.

Jag vill dock, inte utan glimten i ögat, ställa en fråga som har med ämnet att göra – kan vi lita på dom som skriver vår historia? I detta fall gäller det Ronneby kommun och de protokoll som upprättas.

Det gäller det protokoll som upprättades efter fullmäktiges sammanträde den 19 juni. Protokollet är justerat av Roger Gardell, fp, Tommy Andersson, s och Christoffer Stenström, m.

Dessa tre är därmed ansvariga för att två fel har godkänts i protokollet. Det påstås bl.a. att Malin Norfall, s är ledamot av fullmäktiges presidium, vilket är fel. Malin har inte ens en plats i fullmäktige. Däremot är hon 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Hon nämns i protokollet när införandet av LOV diskuterades och Malin Norfall begärde och fick lov att delta på denna punkt i fullmäktige.

I den debatten deltog också Sune Håkansson, Ronnebypartiet men han nämns inte i protokollet. Han är ledamot i fullmäktige men också 1:e vice ordförande i Äldrenämnden där frågan om LOV hade beretts. Detta till trots finns inte Sune Håkansson. Inte i det protokoll som skildrar debatten om LOV i fullmäktige den 19 juni.

Senaste sammanträdet med fullmäktige var också ovanligt på så sätt att det genomfördes en onsdag istället för torsdag. Det fick bl.a. till följd att presidiet räknade fel på en dag när det gällde att kungöra sammanträdet. Hade någon velat överklaga detta hade man tvingats göra om sammanträdet. Så blev inte fallet. Så roliga är tydligen inte fullmäktiges sammanträden att man kräver en repris!

 

 

2 svar på ”Sune Håkansson finns inte

  1. Fel allihop. Sune Håkansson är som Robert Lind i Kramfors. ”Han har väl funnits i alla tider. Sune Håkansson är och var i begynnelsen. Han styr inte över levande och döda, men han har ett visst inflytande för han sitter i kommunfullmäktige.”

Kommentarer är stängda.