Stressade politiker i Ronneby

 Bygg ishall

Det är valår och nu gäller det för politikerna att köpslå och kläcka idéer för att om möjligt beveka väljarna.

Folkpartiet i Ronneby hade för en tid sedan samlats för en brainstorming.  Roger Gardell som tidigare hade stora planer för Sörby utanför stadskärnan i Ronneby kläckte nu idén att det bör byggas en ishall i Kallinge i stället. Dock utan köpcentrum denna gång.

Johan Sandberg fungerade som sekreterare vid mötet och fick i uppdrag att författa en motion i ärendet. När den var klar skulle den skickas till Roger Gardell så att han kunde skriva under motionen.

Motionen skickades mycket riktigt, men den skickades till fel Roger. Den skickades till kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, moderat som inte var intresserad att skriva en motion med detta innehåll.

Fel kan vi alla göra, men när mailet skickades hade Johan Sandberg redan bestämt sig för att lämna Folkpartiet för Moderaterna.

Så – det hjärtat är fullt av…

Sune Håkansson finns inte

Det hävdas ofta att vi snabbt blir allt mer historielösa.

Jag vill dock, inte utan glimten i ögat, ställa en fråga som har med ämnet att göra – kan vi lita på dom som skriver vår historia? I detta fall gäller det Ronneby kommun och de protokoll som upprättas.

Det gäller det protokoll som upprättades efter fullmäktiges sammanträde den 19 juni. Protokollet är justerat av Roger Gardell, fp, Tommy Andersson, s och Christoffer Stenström, m.

Fortsätt läsa