Sune Håkansson finns inte

Det hävdas ofta att vi snabbt blir allt mer historielösa.

Jag vill dock, inte utan glimten i ögat, ställa en fråga som har med ämnet att göra – kan vi lita på dom som skriver vår historia? I detta fall gäller det Ronneby kommun och de protokoll som upprättas.

Det gäller det protokoll som upprättades efter fullmäktiges sammanträde den 19 juni. Protokollet är justerat av Roger Gardell, fp, Tommy Andersson, s och Christoffer Stenström, m.

Fortsätt läsa