Blekingesjukhusen sticker ut

Varför har Blekingesjukhusets bägge enheter så relativt hög frekvens av vårdrelaterade infektioner? Något att snarast åtgärda kan man tycka.

Ny mätning visar nämligen att Blekinges två sjukhus i Karlskrona och Karlshamn avviker negativt gentemot riksgenomsnittet när det gäller vårdrelaterade infektioner.

Så här beskrivs undersökningen:

Andelen infektioner sjunker till 8,7 procent i den senaste mätningen av vårdrelaterade infektioner. Och det finns många sjukhus som ligger långt under genomsnittet.

8,7 procent är den lägsta nivån hittills i landstingens nationella mätningar av vårdrelaterade infektioner som pågått sedan 2008.

De vanligaste vårdrelaterade infektionerna är blåskatarr; 18 procent av alla VRI, lunginflammation; 16 procent och infektioner i hud och mjukdelar; 16 procent.

I mätningen redovisar elva sjukhus (med över 100 undersökta patienter) under sex procents totala VRI. I den gruppen finns stora sjukhus, små sjukhus, akutsjukhus och geriatriska sjukhus. De ligger i små och stora landsting och finns i små och stora städer. Avgörande för de låga talen, verkar inte vara vilken typ av sjukhus det är eller var det ligger. Ytterligare tolv sjukhus med 100 eller fler observationer ligger under 7 procents VRI.

Läs mer på:

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/resultat-och-matningar/resultat-vri-och-bhk/vardrelaterade-infektioner-och-basala-hygienrutiner-och-kladregler-hosten-2013