Inget ministerstyre för Marinens Musikkår

Det är försvarsmakten och inte jag som försvarsminister som ska avgöra vad som ska ske med Marinens Musikkår.

Det svaret fick Agneta Gille, socialdemokrat som i dag hade ställt fråga om Marinens Musikkårs framtid. Frågor till försvarsminister Karin Enström ställdes också av Kerstin Haglö, socialdemokrat från Nättraby.

Försvarsministern klargjorde att hon inte tänker göra sig skyldig till ministerstyre och hänvisade till att försvaret avgör frågan och att regeringen ännu inte har fått någon information om vad som kommer att ske.

Kerstin Haglö hotade med att politiskt ansvar kommer att utkrävas vid valet om regeringen och försvarsministern inte förhindrar en planerad nedläggning av Marinens Musikkår i Karlskrona.

Agneta Gille kommer nu att ställa fråga till kulturministern i samma ärende.