Anfall inte alltid bästa försvar

Kalle Sandström, socialdemokratiskt landstingsråd vill lägga ner Region Blekinge. När han var ny på posten som landstingsråd föreslog han en sammanslagning av Blekinges fem kommuner.

Även om hans orädda förslag är tilltalande har han inget stöd hos sina partikamrater som låter nattstånden ideologi fortsätta att styra. Hans förslag blir till tomma hål i den lika frånvarande politiska debatten i Blekinge.

Naturligtvis ska det senaste utspelet från Kalle Sandström ses som ett försök att styra över debatten till att stärka landstingens ställning när många vill avskaffa de samma. Han känner hotet som blir allt mer utbrett samtidigt som argumenten för ett förstatligande av landstingen blir allt svårare att vifta bort.

Avveckla landstingen

Allt fler tunga röster pekar på ett länge känt faktum att landstingen bäddar för en onödigt kostsam och ojämlik vård. Kravet är nationell samordning.

– Vård och omsorg bör vara sammanhållen med en huvudman, vilket innebär att landstingen avvecklas. Dessutom måste Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen skrivas samman i en gemensam lag, kräver nu SPF, Sveriges Pensionärsförbund inför nästa års val.

Politisk långbänk med utebliven vitalitet och debatt med framtidsvisioner har allt för länge varit rådande i Blekinge. Därtill är oppositionen numera splittrad. Alexander Wendt i moderaterna har inte klarat att vara den samlande kraften och när sedan brytningen mellan moderaterna och centern blev offentlig har avståndet mellan partierna i oppositionen blivit allt mer påtagligt.

Nytt blekingeparti

Det är i detta läge som politiska krafter nu på allvar diskuterar bildandet av ett nytt landstingsparti. Blekingepartiet har varit nära ett bildande vid de senaste valen men det har tyvärr stannat vid diskussioner och önskningar. Ett besked kan komma på nyåret, uppger de källor jag har talat med.

Vi ska inte heller underskatta den kraft som finns i gruppen ” Akut opinion i Blekinge” som allt snabbare har närmat sig den påtryckargrupp som arbetar för ett nytt sjukhus i mellersta Blekinge. Dessa två grupper samlar allt fler röster och skulle lätt bli ett utmärkt och offensivt alternativ i nästa års landstingsval.

Nattstånden ideologi

Fram till nu har landstingsfrågorna blivit en allt mer utbredd ickefråga för blekingska väljare som totalt har struntat i hur nattstånden ideologi har fått styra med skattemedel och som dessutom har struntat i allvarlig kritik från revisorer. Men nya tider stundar. Den senaste dribblingen med att inte redovisa alla alternativ i sjukhusfrågan har fått många blekingar att vakna och utbrista – nu räcker det! Dessutom splittrar denna fråga länets socialdemokrater.

Det är dessa nya krafter och hot om ett avskaffande av landstingen som nu har tvingat landstingsrådet Kalle Sandström till ett försök att styra debatten till något annat än det han är satt att ansvara för.