Ronnebyskolor slår i kapacitetstaket

På torsdag sammanträder Utbildningsnämnden i Ronneby. Ett förslag ska då behandlas som gäller bussning av elever FRÅN Ronneby centrum TILL Bräkne-Hoby. Sedan högstadiet lades ner i Bräkne-Hoby är det omvänt förhållande som har gällt.

Ett betydligt större problem som Utbildningsnämnden har att lösa är dock det kapacitetstak som flera skolor i Ronneby har uppnått med antalet elever med annat hemspråk än svenska.

Ronnebyalliansen lovade i valrörelsen att fria skolvalet också skulle innebära skolskjuts till alla elever, även till de som väljer annan skola än den som ligger närmast hemmet. Denna utfästelse skulle kunna genomföras först höstterminen 2016, har man sagt. Tydligen är behovet nu störst att lösa för de elever som hellre väljer skolan i Bräkne-Hoby före Ronneby centrum. En intressant utveckling med tanke på den nedläggning av högstadiet som skedde i Bräkne-Hoby med den tidigare politiska ledningen då bl a socialdemokrater och folkpartister styrde.

Den stora och betydligt knepigare frågan som ledamöterna har att behandla på torsdag gäller andelen barn med annat hemspråk än svenska. Denna grupp har ökat kraftigt vid ett antal förskolor. Vid skolorna på Hjorthöjden och Påtorp är andelen drygt 50 procent. På Espedalsskolan och Skogsgårdsskolan är situationen lika i klasserna 0-6.

Naturligtvis är detta ett problem som man inte kan blunda inför. Vid ett par av skolorna slår man nu i kapacitetstaket och den ekonomiska situationen tycks vara oklar. Finns det då en plan för åtgärder? Kunde inte denna nu uppkomna situation ha förutsetts och behandlats i god tid innan det blev till akut utryckning.