Politiken i Ronneby stuvas om i nämnderna

Bygge

I det politiska dödläge som råder i Ronneby sedan valet (efter nästan 8 veckor) finslipas det och planeras i det tysta. Ännu vet vi inte vilken allians, vänster eller höger, som ska styra Ronneby den kommande mandatperioden. De som KAN styra sitter tysta och är hemliga, förmodligen ända fram till novembersammanträdet.

Jag har de senaste veckorna lagt örat till marken men också försökt få stadshusets väggar att tala. Det snackas mycket, det kan jag lova, men vad som kommer ut av det hela ska bli högintressant att kolla framöver.

En del har dock sipprat ut. Bl a tycks det vara klart att Lena Mahrle, Fp, tilldelas uppdraget att leda Fritid- och Kulturnämnden. Nils Ingmar Thorell fick välja och valde att satsa på ordförandeskapet i fullmäktige, vilket han också fick.

Såväl moderater som socialdemokrater har varit överens om att presidiet måste bytas ut. Det betyder att även Håkan Robertsson kommer att förlora uppdraget som andre vice ordförande i Fritid- och Kulturnämnden. Vem som får förste vice-uppdraget är inte känt.

Inte minst socialdemokraterna har en längre tid påtalat det felaktiga i att deras Håkan Robertsson allt för ofta hamnar på dubbla stolar när medel ska fördelas inom kultursektorn.

– Det kan i längden inte vara bekvämt för varken Håkan eller verksamheten att han ofta måste lämna sammanträden på grund av jäv när t ex Folkteatern äskar medel, anser s-källan.

Roger Gardell, fp, diskades på ett tidigt stadium eftersom han har valt att i nu två avverkade val välja att ge idrotten röst. En högljudd röst men allt för ensidig för att kunna även hantera kulturfrågor på ett trovärdigt sätt.

Kristina Valtersson vill slippa ordförandeskapet i Socialnämnden. Det är ett uppdrag som kräver hög närvaro och som inte allt för sällan innebär nattväckning när akuta beslut måste tas. Ingen annan centerpartist vill efterträda och i dag lutar det mesta mot att Åsa Evaldsson, moderat, tar över klubban. Evaldsson sitter redan i dag i denna nämnd.

Centerpartiet kommer att kompenseras genom att de istället får Miljö- och Byggnadsnämnden. Där är det i så fall Knut Svensson som kommer att tilldelas ordförandeplatsen.

Det talas också om att det kommunala bolaget Ronnebyhus kommer att få en ny ordförande. På den posten sitter i dag vänsterns Ronny Pettersson. Enligt samstämmiga uppgifter tycks han ha gjort ett gott jobb men när nu den politiska kartan ritas om är kravet att han ska ersättas med en centerpartist, osäkert vem.

Skylten med texten – ombyggnad pågår – får sitta uppe ett bra tag till. Tyvärr!