Promenad viktigare än modernt sjukhus

I en insändare i dagens Sydöstran uttalar sig Blekinges smittskyddsläkare, Rickard Eitrem, om förslaget att bygga ETT nytt sjukhus i Blekinge, centralt placerat i länet.

Han förkastar alla de tekniska och ekonomiska argument som tre doktorer i ekonomi har lyft fram för ETT sjukhus. Rickard Eitrem menar att man inte behöver fokusera så mycket på ekonomin, och i konsekvensens namn, inte heller satsa på att utveckla teknik och utrustning.

Det viktigaste för Rickard Eitrem är att sjukvårdspersonal och framför allt läkare får gångavstånd till sin arbetsplats. Det har man ju nu i både Karlskrona och Karlshamn. Fast – jag undrar jag, i dessa tider då allt fler pendlar allt mer och allt längre – det finns nog en hel del som pendlar idag också, men det kanske har gått honom förbi.

Men inte så i Rickard Eitrems värld. Där går man eller cyklar fortfarande till arbetsplatsen. Han tror inte att ett centralt placerat sjukhus kommer att attrahera personal! (Länet är ca 9 mil långt från gräns till gräns!)  Och de unga läkare han pratat med påstår han föredrar gångavstånd till sin arbetsplats före ett bra sjukhus.  Vilken värld lever han i? Vill han ha tillbaka de gamla småsjukhusen från 1930-40-talen där personalen hade bostad på sjukhusområdet ? Det tror inte jag dagens nyutexaminerad läkare vill.

När Rickard Eitrem får den relevanta frågan i  Sydöstran om hur patienterna har det som idag måste fraktas mellan två sjukhus , svarar han inte alls på den frågan utan bekymrar sig i stället för att all personal måste pendla till Bräkne Hoby. Vad ska dom förresten göra i Bräkne Hoby ? Det har aldrig sagts att sjukhuset ska placeras där.

Men OK, jag förstår vad han menar; alla måste pendla till ett centralt beläget sjukhus med en restid på kanske 20-30 minuter.

I dag pendlar läkare och personal mellan sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn men då på betald arbetstid. Dessa timmar på E 22:an kan i stället läkarna ägna sig åt att behandla och vårda patienter.

Den geografiska placeringen och tvånget att behöva pendla är  – på fullt allvar – en läkares argument för att inte bygga ett nytt, modernt sjukhus som garanterar en bättre patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Dessutom undrar jag vilka unga läkare han har pratat med. Hans beskrivning av läkare som är i början av sin karriär stämmer inte med den bild jag har. Naturligtvis vill dom utvecklas, forska, använda ny, modern teknik och kunna sätta patientens säkerhet i främsta rummet. Det är väl liksom det utbildningen och yrket går ut på. Om livskvalitet innebär gångavstånd till jobbet, tror jag inte dom sätter det före utveckling och teknik.

Eitrem tar också upp sjuksköterskestudenterna som ska behöva pendla ända(!) till Ronneby för sin praktik. Vad är det som säger att denna utbildning måste ske i Karlskrona? Det finns ändamålsenliga lokaler till denna utbildning i Ronneby.

Även om inte Rickard Eitrem orkar pendla så blir det faktiskt rena parodin att prata pendlingsproblem i detta lilla län.