Politisk tydlighet efterfrågas

Kan sex nyligen publicerade debattinlägg i lokalpressen om Ronnebys politiska styrning vara bevis på att valrörelsen har startat? Naturligtvis inte. I klartext är det rent bedrövligt men tyvärr inte överraskande.

I dag är det bara 40 dagar kvar till valet den 11 september. Politikerna tycks vara mer rädda om sin semester än att ge väljarna adekvat information om vad de vill åstadkomma för Ronnebys bästa de fyra nästkommande åren.

Fram till nu är det typiskt att politikerna väljer att i insändarform debattera frågor som redan är avgjorda. Exempel på detta är uppförandet av ett nytt äldreboende i Johannishus  men också byggandet av en ny förskola i Johannishus.

Majoriteten, alliansen med moderater, liberaler, centerpartister och som vanligt understödda av sverigedemokrater, har redan bestämt i fullmäktige att man vill låta en privat entreprenör bygga och att kommunen därefter blir hyresgäst. Hyresavtalet ska löpa under 20 år.

Detta upplägg har den rödgröna oppositionen kraftfullt fördömt. Dom anser att det blir mer kostsamt för kommunen än om den själv bygger. För att vara Ronneby var debatten ovanligt högröstad när beslutet togs i fullmäktige den 22 juni. Nu fortsätter samma debatt i insändarform.

Det är alltid intressant med debatter men jag vill veta vad partierna i Ronneby vill med Ronneby dom närmaste fem till tio åren. Vill t. ex. de rödgröna satsa på en valvinst för att därmed möjliggöra ett eventuellt upprivande av det hyresavtal som nu är klubbat? Dom motsäger sig ett hyresavtal som kan bli till en merkostnad för kommunen på 100 miljoner. Pengar som de rödgröna i stället vill använda till en framtida välfärd för alla inom vård, skola och omsorg. Se där en framsynt men väldigt diffus och svävande valfråga som förtjänar en rejäl genomlysning. Kommer de rödgröna att riva upp beslutet vid en eventuell valseger?

Även när det gäller byggandet av ett nytt äldreboende i Bräkne-Hoby vill Moderaterna att det ska uppföras med pengar från riskkapitalister. Sune Håkansson, Ronnebypartiet, har skrivit en insändare om detta. Han anklagar ordföranden i Vård- och omsorgsnämnden, Sara Blixt, m, för att ensam döma ut nuvarande lokaler på Lindebo för att ersättas med ett nytt äldreboende.

”Personalen har inte fört fram det omdömet, ej heller Kommunala pensionärsrådet, KPR,” skriver Håkansson.

”KPR har inte fått yttra sig i frågan. Sara Blixt verkar ha lagt KPR helt åt sidan. Ett enda sammanträde i år, påtalar Håkansson.

Jag har kollat sanningshalten i denna beskrivning, i varje fall punkten att KPR varken har fått yttra sig om äldreboendet i Bräkne-Hoby eller Johannishus.  Av KPR:s protokoll från den 7 april framgår följande:

” Anna Hinsäng, mark- och exploateringschef, informerar med en PowerPointpresentation om nybyggnationerna av vård- och omsorgsboenden som planeras i Johannishus och Bräkne-Hoby.

Diskussion förs angående att kommunala pensionärsrådet (KPR), som är en remissinstans, inte har fått yttra sig angående denna planering.

Deltar i debatten gör ordförande Sara Blixt (M), Jan-Erik Wildros (S), Eva Holmberg (SPF), Ingvar Svensson (SPF), Ulrik Lindqvist (PRO), Christel Svensson (SKPF) och Ingrid Karlsson (PRO).”

I insändarsvaret till Sune Håkansson svarar Sara Blixt, m:

”Nästa KPR är inplanerat i augusti så att KPR är nedlagt stämmer inte. Snarare skulle jag vilja säga att debatten i KPR är levande”.

Alltså hade Sune Håkansson rätt; KPR fick aldrig yttra sig innan beslutet om byggnation fattades i kommunfullmäktige.

Nu till denna bloggs rubrik: ” Politisk tydlighet efterfrågas”.

När Sara Blixt svarar på Sune Håkanssons insändare missar hon att till väljarna förklara vad KPR står för. Inte heller förklarar hon vad som åsyftas när hon skriver att Sune Håkansson varit ordförande respektive vice ordförande i åtta år. Först när hon undertecknar insändaren med sitt namn framgår att hon är ordförande för Vård – och omsorgsnämnden i Ronneby. Aha, det var det uppdraget hon menade att Håkansson tidigare haft!

Sara Blixt borde tydligt för läsarna/väljarna också ha klargjort att KPR är ett rådgivande organ och inte en nämnd. Det sorterar under Vård- och omsorgsnämnden och där återfinns bl a representanter från PRO, SPF och SKPF.

Läsarna – och väljarna – är värda tydlighet när politiker debatterar offentligt. I annat fall kan man lika gärna använda telefon eller e-post sig emellan. Inlägg blir, som i detta fall, helt obegripliga vilket redaktionen också borde ha påtalat.

En portfölj med hela Blekinge

Helt plötsligt i dag råkade jag öppna en lucka. Det kan också ha varit en dörr eller låda.

Hur som helst. Jag hittade en slags ”portfölj”. Den var tillverkad i kartongpapp och med en ritad idyllisk bild på vardera sidan.

Den lär ha kommit till användning när 5-dagars i orientering arrangerades i Bräkne-Hoby den 23 – 27 juli 1984. Varför gissar jag det? Jo, konstnären, Gillis Hiller, Trensum, som stod bakom bilderna har signerat med samma årtal 1984. Det bör ha varit så, men jag är inte helt säker.

”Portföljen” lär ha innehållit en hel hög med broschyrer om det bästa och vackraste som Blekinge då hade att visa upp.  Vems idén var kommer jag inte ihåg. Det kan och bör rimligtvis ha varit turistoraklet Ove Persson.

Jag tycker idén var lysande. ”Portföljen” var dock mindre hållbar men väckte utan tvekan ett önskat intresse hos många journalister som under veckan var samlade i Blekinge för att bevaka 5-dagars i orientering med 17 000 startande.

Nu är den förpassad till lämpligt sopkärl men jag räddade den till eftervärlden med att ta några bilder av skönheten. Handtaget var redan borta när jag fann den.

Trampa trots inställd Bräknetramp

Arrangörerna av den årliga och populära Bräknetrampen har av känt Coronavirus tvingats ställa in årets upplaga. Meningen var att den skulle ha genomförts den 16 maj. När detta inte gick tog man sikte på hösten och nu är det den 15 maj 2021 man siktar på.

Men misströsta inte. Cykling är en härlig motionsform och ytterst lämplig för att ta sig fram på utmärkta vägar och på så sätt upptäcka Blekinges unika natur. Inte minst förfogar arrangörerna i Bräkne-Hoby över en mycket speciell cykelled kallad ”Bräkneleden”.

Tidigare har det i alla fall funnits en alldeles utmärkt guide för denna led som har sin sträckning i Bräkneåns dalgång. I guiden tolkas natur och kultur som man upplever utmed sträckan. Även i övriga Blekinge finns rika upplevelser antingen du cyklar eller vandrar.

Tag del av arrangörernas pressmeddelande:

Tyvärr har vi känt oss nödsakade att ta beslutet att inte genomföra Bräknetrampen 2020 på grund av rådande coronaläge. Tanken var att vi skulle köra den 5 september istället för i maj, men vi känner nu, att det vore oansvarigt av oss att samla så många människor redan då. Vi vet ingenting om utvecklingen.

Motiveringen lyder:

PERSONAL/FUNKTIONÄRER

Vi tänker i första hand på vår egen personal. Väldigt många som hjälper till att genomföra Bräknetrampen tillhör någon riskgrupp och det finns små möjligheter att minimera risken under pågående Bräknetramp.

BESÖKSSTATIONERNA

Vi tänker då även på alla dem som bemannar besöksstationerna utmed sträckorna. Svårt för dem också att se till att avstånd hålls mm.

EKBACKEN

Vi kommer inte kunna ha kontroll över, hur många personer som samlas/trängs i Ekbacken före start och efter målgång. Situationen i Ekbacken skulle bli ohållbar. Detta ansvar kan vi inte ta på oss för så många människor.

Berörda kommer att meddelas separat. Men vi deppar inte. Nu laddar vi för 2021!

Styrgruppen för Bräknetrampen

/ Ingegerd Linden

August ville sova mellan vita lakan

Människan har genom alla tider haft en tro. Inte minst har folktron haft stor utbredning. Det handlade förr om människor som levde sina liv i tung kamp och som i natur och religion sökte hjälp och bundsförvanter. Deras öden kan vi i dag bara ana på fritidsnöjen som tidigare varit fattigdomens boplatser.

Det ska kort handla om två av mina förfäder – min fars morfar August Andersson (1866 – 1931) och hans far Anders Nilsson (1842 – 1906). Båda var bosatta i skogen söder om Blanksjön vid Sjöarp utanför Bräkne-Hoby.

För dessa två och för många andra var det Näcken, Oden och Skogssnuan som man skulle hålla sig väl med annars kunde det sluta riktigt illa. Oden är den högsta guden i nordisk mytologi.

Här är några exempel på deras kontakt med Näcken och Skogssnuan, snuan kallad.

Anders var skräddare och duktig musikant. Han spelade klarinett. En natt vid midsommartid var han på väg hem genom skogen. Han blev förföljd av två vargar i höjd med Blanksjön. Han hade hört att man kunde betvinga djur genom musik. Vargarna tycktes lyssna men fortsatte att följa efter honom.

Han vände sig om och gick baklänges spelande på klarinetten. Han kom nämligen ihåg den kraft som ligger i allt som är bakvänt. Vargarna blev visserligen vilsna i ögonen men gav inte upp förföljandet. Det var då han kom på att spela en melodi som Näcken lärt honom – och se då gav Vargarna sig iväg.

En annan gång var Anders ute på sjön och fiskade. När han kom förbi en holme upptäckte han två fioler liggande på berghällen.  En av fiolerna var helt vanlig medan den andra glänste av guld. Eftersom han själv bara spelade klarinett hämtade han snabbt upp sonen August som fick följa med i båten. När de kommer fram till fiolerna hördes Näckens röst säga:

Välj den rätta!

August lät den gyllene fiolen ligga och tog den andra- och den fick han behålla ty den i guld var naturligtvis Näckens egen. Hade han tagit den hade han följt med dess ägare i djupet och inte fått behålla ens sin egen själ. August blev med åren en erkänt duktig speleman och tillsammans med fadern blev de båda ofta anlitade bygdespelmän.

August växte upp och bildade familj och levde sina dagar i torpet på Runamo som fortfarande finns kvar. En gång i veckan gick han till fots till Ronneby för att handla. Han gick den gamla leden som var landsväg innan Kristian IV drog sin militärväg genom det obebodda Hoby skog.

Fortfarande vandrar människor på den historiska gamla vägen mellan Runamo och Ronneby.Förr hette den Kungslijden men nu är det Blekingeleden som gäller. Det var denna väg August hade att välja på.

En vinterdag gick han samma väg som många gånger tidigare. Det blev kväll men ingen August dök upp. Frågan ställdes genast – hade han blivit förvillad och då naturligtvis av Skogssnuan? Det hade börjat snöa och letandet utefter vägen gav inget svar. Sökandet avbröts.

Dagen efter fortsatte letandet och då upptäckte någon en ovanlig snödriva. Där under snön låg August. Han hade fått hjärtslag. Snuan ansågs oskyldig.

August bars upp på sin loge där han bisattes. Och när han bars ut skulle det sjungas en psalm och drickas ett glas vin. Men det måste också hållas ett tal och den lotten föll på grannen Alfred. Talet kom att handla om att sova mellan vita lakan.

Det var nämligen så med August att han alltid velat vara lite förnäm. Redan som liten pojke hade han sagt att han skulle bli en fin karl. Hur fin? Ja, åtminstone så fin att han som stor skulle få sova i en fin säng. Inte under bolster utan mellan vita lakan. Och så blev det. August hade ju lagt sig att sova mellan vita lakan nere i hejan som himlen bäddat utanför hans hus.

August blev 65 år och hans far Anders 64.

Midsommarafton med tågstrul

DSC04914

Att resa är att upptäcka. Upptäcka vad? Om tåget kommer i tid? Kommer det någonsin och kommer det att gå ända fram? Är toaletterna avstängda? Finns det mat och dryck ombord? Får jag sittplats?

Det är mycket som ska klaffa när man gör en resa i dag. Jag träffade två resenärer på midsommarafton. De var trötta men ändå rätt sansade resprövningarna till trots.

De kom till stationen i Lund halv nio på morgonen. Resan skulle avslutas med avstigning i Bräkne-Hoby. Resan slutade i Karlshamn där de hämtades upp med privatbil. Då var klockan strax efter tre på eftermiddagen. Skulle de ha fortsatt resan hade de fått byta till landsvägsbuss, som kanske skulle kommit.

Tågstrulet i södra Sverige har pågått under hela midsommarhelgen och orsakades av ett blixtnedslag i Åkarp mellan Malmö och Lund. Detta resulterade i ett signalfel och flera tåg fick ställas in. På stationen i Lund var informationen osäker för att inte säga ofullständig och långa stunder frånvarande.

När besked gavs från högtalarna var det en informatör som lärt sig läxan att i lägen som dessa gardera sin egen information. Tider angavs men med brasklappen att tiden kunde plussas på eller kanske rent av minskas.

Landsvägsbussar brukar ersätta strandsatta tåg men denna dag efter blixtens otrevliga träffsäkerhet fanns inga bussar att uppbringa. Mer rätt är att inga busschaufförer gick att få tag på. Inte en midsommarafton. Att det också är en betydande resdag och landets mest omhuldade ”nationaldag” tas ingen hänsyn till. Trafikbolagen, som alla andra, arbetar med slimmad personaltäthet som inte ger utrymme till personal i reserv.

När ett tåg väl rullade in på stationen i Lund var det redan trångt och rörligheten ombord på tåget begränsades betydligt vilket ställde till nya problem när det meddelades att flera toaletter ombord var avstängda. De som kunde användas låg naturligtvis anttingen sist eller främst i tåget. Tala om spänningsmoment!

Konduktören ombord försökte lätta upp stämningen men hens gamla klyschor var bara svåra att förtränga när resenärer på väg till årets viktigaste middag i det gröna, sill, nubbe och nypotatis såg detta såväl som jordgubbar och grädde fara all världens väg.

Dom resenärer jag skulle ha delat middagsbordet med landade i Ekfors utanför Bräkne-Hoby när vi andra satt och längtade efter den traditionella jordgubbstårtan. Således ett blixtnedslag i Åkarp som även påverkade oss som kommit i tid med privatbil. Att tvingas vänta ett par timmar på en utsökt tårta spetsad med jordgubbar kan vara en prövning i sig även om man sitter i vår vackra natur med solvarma vindar och med toaletten inom några meters räckhåll.

Jag måste säga att jag var ordentligt imponerad av resenärernas lugn och behärskning när vi pumpade dem på uppgifter om hur resan mellan Lund och Karlshamn med sex timmars stillasittande egentligen varit. I detta sammanhang hade naturligtvis god sill, nypotatis och en nubbe en viss inverkan.

Resten av midsommarafton förflöt precis så behagligt och festligt som midsommaraftnar ska upplevas. Årets upplaga dock oförglömligt solig och varm. Jag tror resenärerna i dag delar min uppfattning.

”Aktivitetspark Bräkne-Hoby”

Hoby 3Föreningarna i Bräkne-Hoby fortsätter att satsa för framtiden. Nu är det Hoby GIF Fotboll som vill att det anläggs en aktivitetspark i Bräkne-Hoby.

Projektarbetet har pågått en längre tid och totalkostnaden är beräknad till drygt fyra och en halv miljon kronor. Av denna summa hoppas man att Allmänna Arvsfonden ska svara för 70 procent och Ronneby kommun 10 procent. Övriga kostnader ska utgöras av eget arbete.

Föreningen vill med detta projekt utveckla det fritidsområde som i dag finns runt Sandenplanen i centrala delen av Bräkne-Hoby.

-Det område som vi vill utveckla genom projektet består i dag av en allmän lekplats som under vintersäsong även fungerar som pulkabacke. Där finns också en boulebana som vi vill rusta upp, berättar ordföranden i Hoby GIF, Anders Bromée.

Föreningen ser goda utvecklingsmöjligheter för området eftersom det har en hög tillgänglighet för alla. Skolan och andra verksamheter som pensionärsföreningar, Svenska Kyrkan och Samhällsföreningarna nyttjar området för olika aktiviteter men har länge påtalat att det saknas väsentliga funktioner som toalettmöjligheter, enklare väderskydd för klädombyten.

Om projektet genomförs vill man anlägga en skatepark/bikepark. Boulebanan ska uppdateras liksom nuvarande grusplan för fotboll. Ett utegym ska anläggas liksom omklädningsskydd. Inom området vill man dessutom uppföra en toalett som ska vara anpassad för rörelsehindrade.

20141221_182044000_iOS

-Målgruppen kommer att vara barn och ungdomar mellan 6 – 25 år, berättar Anders Bromée.

Projektets totalkostnad är beräknad till 4 541 500 kronor. Sökt bidrag från Allmänna Arvsfonden är 3 860 000 kronor. Ronneby kommuns andel blir 500 000 kronor. Idrottslyftet, sponsring och eget arbete beräknas till 181 500 kronor.

-Föreningens mål med detta projekt är att erbjuda en attraktiv aktivitetsyta som är tillgänglig för alla och som erbjuder möjligheter till både spontanaktivitet och till aktiviteter i mer organiserad form. Vi vill helt enkelt skapa en samlingsplats för rekreation som är generationsöverskridande och som stimulerar till ökad fysisk aktivitet och motorikträning oavsett ålder, betonar Anders Bromé.

Pengar är nu sökta från såväl Allmänna Arvsfonden som Ronneby kommun. Arvsfondens besked avgör om projektet kan genomföras.

 

Naturreservat med minnen från krigsår

DSC04419

I maj i år invigdes Blekinges senaste naturreservat – Garnanäs, en udde i Bräkne-Hoby skärgård i mellersta Blekinge. Reservatet omfattar 22 hektar betade skogsmarker med ädellövskog och strandängar.

Vi, ett gubbgäng skogsvandrare förstärkt med en kvinna, testade för några dagar sedan reservatet. Det blev en knixig promenad med vacker havsutsikt mot söder och överraskande försvarsanläggningar tillhörande den s k Per Albinlinjen. Området bjuder på mycket sten varför man bör vara något van vid svår terräng.

DSC04423

En vandring i detta område minner om äldre tiders stenbrytning i form av brott och stora stenhögar. Uddens högsta topp ligger på 16 meter över havet.

Enligt länsstyrelsen är större delen av området en nyckelbiotop som består av ädellövskog, betad skog och hällmarksskog med förekomst av jätteträd, rikligt med död ved, vedsvampar, värdefull kryptogamflora och lägre fauna.

DSC04433

Kulsprutenästen och andra tyngre försvarsanläggningar finns på udden och är mestadels övergivna och plomberade med betong. Överraskningen var därför stor när vi erbjöds att stiga ner i ett välbevarat kulsprutenäste. Markägaren har satt in fönsterrutor i skyttegluggarna och målat betongväggarna invändigt med vit färg.

DSC04436

Det berättas att det vid provskjutningar i nästena under krigsåren inte fungerade riktigt som man tänkt sig. Av skjutningarna bildades gas och det blev kraftig rökutveckling varför manskapet snabbt tvingades överge försvarsanläggningen. Kanske tur ändå att det för Sveriges del aldrig blev skarpt läge.

DSC04428

Besök gärna reservatet som ligger ca 8 km sydsydväst om Bräkne-Hoby. Ta god tid på dig med vandringen så kan du säkert undvika fotskador. Tyvärr belamras stora delar av stränderna med ilandfluten plast och annat skräp. En påminnelse om vad som dumpas i denna begränsade Östersjö.

 

GRATTIS Mats till Växjö kulturpris

DSC03816

Det är bra att vara sommarbleking, då kan man få kulturpris i två kommuner!

Mats Harrysson är Kallingegrabben som en gång i tiden tog gula rälsbussen från Kallinge till Växjö för att ta sig vidare till ett jobb vid Sveriges Radio i Stockholm. Därefter blev det Sveriges Television innan han startade TV 4 Sydost i Växjö.

2007 tilldelades han Ronneby kommuns kulturpris för sina filmer om bl a Bräkneån och Bräkneåns dalgång.

I år tilldelas han Växjö kommuns kulturpris som delas ut på självaste nationaldagen.

Han är fortfarande bosatt i Växjö där han driver egen fima med namnet Arkimedes, film, bild, video. Sommarhuset har han kvar i Bräkne-Hoby, närmare bestämt i Dönhult.

På bilden grattas Mats av hela familjen, Maria, Birgitta och Anna.

 

Ronneby minskar i skogsbygden

Jag återkommer i dag med ny intressant befolkningsstatistik signerad Sune Håkansson. Denna gång har han studerat siffrorna under en längre period.

Slående är, skriver Håkansson, den avfolkning som har skett i skogsbygden liksom den trendmässiga minskningen i Bräkne-Hoby. Listerby ökade under 2000-talets första årtioende.

Befolkningsutvecklingen i Ronnebys tidigare församlingar

Ibland är det intressant att följa befolkningsutvecklingen under en lite längre period. I den här sammanställningen synas befolkningsutvecklingen sedan seklets början, med mätpunkterna den 31.12 år 1999, 2009 och 2014. Riktigt exakta är inte siffrorna.

Procentuell förändring

                          1999        2009         2014            1999-2014     2009-2014

Backaryd                 1 273      1 180       1 131                -11                     -4

Bräkne-Hoby         3 339      3 186        3 054                –  9                     -4

Edestad                      642         649           648                   1                       0

Eringsboda                766         707           617                -20                   -13

Förkärla                     290         276           278                 – 4                       1

Hjortsberga            1 140     1 103        1 080                 – 5                     -2

Listerby                   1 738     1 951        1 943                 12                      0

Ronneby               19 113   18 973     19 060                   0                       0

Öljehult                      477        377           363               -24                     -4

KOMMUNEN       28 778   28 402     28 179                – 2                      -1

Slående är avfolkningen i skogsbygden, liksom den trendmässiga minskningen i Bräkne-Hoby. Listerby ökade under 2000-talets första årtionde.

Sune Håkansson

Norra Ronneby tappar invånare

Gästskribenter är välkomna på denna blogg, men då är kravet att det ska röra sig om bra nyheter eller skarpa debattinlägg. Du skickar ditt manus till bengtmauritzson@hotmail.com

I dag är det Sune Håkansson som gästar bloggen med intressanta befolkningsuppgifter för Ronneby kommun. Speciellt då siffror för norra kommundelen. Men anmärkningsvärt är också att Bräkne-Hoby fortsätter att tappa.

”Den preliminära statistiken säger att befolkningstalet under år 2014 steg med ca 150 i Ronneby kommun. Det är invandringen, som är den viktigaste förklaringen. En effekt blev att antalet tomma lägenheter hos Ronnebyhus sjönk till det lägsta på flera år.

I den norra delen av kommunen blev det kräftgång. Eringsboda gamla församling minskade med fyra, till 617. Öljehult minskade med 11 till 363. I båda fallen är det de lägsta befolkningstalen i modern tid. Födelsetalen var fem i Eringsboda, tre i Öljehult.

Backaryd minskade med 11, till 1129, men har legat något lägre för något år sedan. Födelsetalet var ovanligt högt, 16.

Att skogsbygden minskar kan delvis hänga samman med att gränskommunerna i norr, Tingsryd och Emmaboda, går ”dåligt”.

Anmärkningsvärt är att Bräkne-Hoby fortsätter sin tillbakagång, minus 29 till 3054. Antalet födda var 26. Möjligen är en förklaring att församlingens sämsta lägenheter överges efterhand, när de anses vara för dåliga. Några tomma hyreslägenheter finns sällan. Några nya lägenheter är på gång. På tre års sikt kan Lindebo komma att byggas till med 30-talet lägenheter, då blir villor lediga.”

Sune Håkansson