Midsommarafton med tågstrul

DSC04914

Att resa är att upptäcka. Upptäcka vad? Om tåget kommer i tid? Kommer det någonsin och kommer det att gå ända fram? Är toaletterna avstängda? Finns det mat och dryck ombord? Får jag sittplats?

Det är mycket som ska klaffa när man gör en resa i dag. Jag träffade två resenärer på midsommarafton. De var trötta men ändå rätt sansade resprövningarna till trots.

De kom till stationen i Lund halv nio på morgonen. Resan skulle avslutas med avstigning i Bräkne-Hoby. Resan slutade i Karlshamn där de hämtades upp med privatbil. Då var klockan strax efter tre på eftermiddagen. Skulle de ha fortsatt resan hade de fått byta till landsvägsbuss, som kanske skulle kommit.

Tågstrulet i södra Sverige har pågått under hela midsommarhelgen och orsakades av ett blixtnedslag i Åkarp mellan Malmö och Lund. Detta resulterade i ett signalfel och flera tåg fick ställas in. På stationen i Lund var informationen osäker för att inte säga ofullständig och långa stunder frånvarande.

När besked gavs från högtalarna var det en informatör som lärt sig läxan att i lägen som dessa gardera sin egen information. Tider angavs men med brasklappen att tiden kunde plussas på eller kanske rent av minskas.

Landsvägsbussar brukar ersätta strandsatta tåg men denna dag efter blixtens otrevliga träffsäkerhet fanns inga bussar att uppbringa. Mer rätt är att inga busschaufförer gick att få tag på. Inte en midsommarafton. Att det också är en betydande resdag och landets mest omhuldade ”nationaldag” tas ingen hänsyn till. Trafikbolagen, som alla andra, arbetar med slimmad personaltäthet som inte ger utrymme till personal i reserv.

När ett tåg väl rullade in på stationen i Lund var det redan trångt och rörligheten ombord på tåget begränsades betydligt vilket ställde till nya problem när det meddelades att flera toaletter ombord var avstängda. De som kunde användas låg naturligtvis anttingen sist eller främst i tåget. Tala om spänningsmoment!

Konduktören ombord försökte lätta upp stämningen men hens gamla klyschor var bara svåra att förtränga när resenärer på väg till årets viktigaste middag i det gröna, sill, nubbe och nypotatis såg detta såväl som jordgubbar och grädde fara all världens väg.

Dom resenärer jag skulle ha delat middagsbordet med landade i Ekfors utanför Bräkne-Hoby när vi andra satt och längtade efter den traditionella jordgubbstårtan. Således ett blixtnedslag i Åkarp som även påverkade oss som kommit i tid med privatbil. Att tvingas vänta ett par timmar på en utsökt tårta spetsad med jordgubbar kan vara en prövning i sig även om man sitter i vår vackra natur med solvarma vindar och med toaletten inom några meters räckhåll.

Jag måste säga att jag var ordentligt imponerad av resenärernas lugn och behärskning när vi pumpade dem på uppgifter om hur resan mellan Lund och Karlshamn med sex timmars stillasittande egentligen varit. I detta sammanhang hade naturligtvis god sill, nypotatis och en nubbe en viss inverkan.

Resten av midsommarafton förflöt precis så behagligt och festligt som midsommaraftnar ska upplevas. Årets upplaga dock oförglömligt solig och varm. Jag tror resenärerna i dag delar min uppfattning.

”Aktivitetspark Bräkne-Hoby”

Hoby 3Föreningarna i Bräkne-Hoby fortsätter att satsa för framtiden. Nu är det Hoby GIF Fotboll som vill att det anläggs en aktivitetspark i Bräkne-Hoby.

Projektarbetet har pågått en längre tid och totalkostnaden är beräknad till drygt fyra och en halv miljon kronor. Av denna summa hoppas man att Allmänna Arvsfonden ska svara för 70 procent och Ronneby kommun 10 procent. Övriga kostnader ska utgöras av eget arbete.

Föreningen vill med detta projekt utveckla det fritidsområde som i dag finns runt Sandenplanen i centrala delen av Bräkne-Hoby.

-Det område som vi vill utveckla genom projektet består i dag av en allmän lekplats som under vintersäsong även fungerar som pulkabacke. Där finns också en boulebana som vi vill rusta upp, berättar ordföranden i Hoby GIF, Anders Bromée.

Föreningen ser goda utvecklingsmöjligheter för området eftersom det har en hög tillgänglighet för alla. Skolan och andra verksamheter som pensionärsföreningar, Svenska Kyrkan och Samhällsföreningarna nyttjar området för olika aktiviteter men har länge påtalat att det saknas väsentliga funktioner som toalettmöjligheter, enklare väderskydd för klädombyten.

Om projektet genomförs vill man anlägga en skatepark/bikepark. Boulebanan ska uppdateras liksom nuvarande grusplan för fotboll. Ett utegym ska anläggas liksom omklädningsskydd. Inom området vill man dessutom uppföra en toalett som ska vara anpassad för rörelsehindrade.

20141221_182044000_iOS

-Målgruppen kommer att vara barn och ungdomar mellan 6 – 25 år, berättar Anders Bromée.

Projektets totalkostnad är beräknad till 4 541 500 kronor. Sökt bidrag från Allmänna Arvsfonden är 3 860 000 kronor. Ronneby kommuns andel blir 500 000 kronor. Idrottslyftet, sponsring och eget arbete beräknas till 181 500 kronor.

-Föreningens mål med detta projekt är att erbjuda en attraktiv aktivitetsyta som är tillgänglig för alla och som erbjuder möjligheter till både spontanaktivitet och till aktiviteter i mer organiserad form. Vi vill helt enkelt skapa en samlingsplats för rekreation som är generationsöverskridande och som stimulerar till ökad fysisk aktivitet och motorikträning oavsett ålder, betonar Anders Bromé.

Pengar är nu sökta från såväl Allmänna Arvsfonden som Ronneby kommun. Arvsfondens besked avgör om projektet kan genomföras.

 

Naturreservat med minnen från krigsår

DSC04419

I maj i år invigdes Blekinges senaste naturreservat – Garnanäs, en udde i Bräkne-Hoby skärgård i mellersta Blekinge. Reservatet omfattar 22 hektar betade skogsmarker med ädellövskog och strandängar.

Vi, ett gubbgäng skogsvandrare förstärkt med en kvinna, testade för några dagar sedan reservatet. Det blev en knixig promenad med vacker havsutsikt mot söder och överraskande försvarsanläggningar tillhörande den s k Per Albinlinjen. Området bjuder på mycket sten varför man bör vara något van vid svår terräng.

DSC04423

En vandring i detta område minner om äldre tiders stenbrytning i form av brott och stora stenhögar. Uddens högsta topp ligger på 16 meter över havet.

Enligt länsstyrelsen är större delen av området en nyckelbiotop som består av ädellövskog, betad skog och hällmarksskog med förekomst av jätteträd, rikligt med död ved, vedsvampar, värdefull kryptogamflora och lägre fauna.

DSC04433

Kulsprutenästen och andra tyngre försvarsanläggningar finns på udden och är mestadels övergivna och plomberade med betong. Överraskningen var därför stor när vi erbjöds att stiga ner i ett välbevarat kulsprutenäste. Markägaren har satt in fönsterrutor i skyttegluggarna och målat betongväggarna invändigt med vit färg.

DSC04436

Det berättas att det vid provskjutningar i nästena under krigsåren inte fungerade riktigt som man tänkt sig. Av skjutningarna bildades gas och det blev kraftig rökutveckling varför manskapet snabbt tvingades överge försvarsanläggningen. Kanske tur ändå att det för Sveriges del aldrig blev skarpt läge.

DSC04428

Besök gärna reservatet som ligger ca 8 km sydsydväst om Bräkne-Hoby. Ta god tid på dig med vandringen så kan du säkert undvika fotskador. Tyvärr belamras stora delar av stränderna med ilandfluten plast och annat skräp. En påminnelse om vad som dumpas i denna begränsade Östersjö.

 

GRATTIS Mats till Växjö kulturpris

DSC03816

Det är bra att vara sommarbleking, då kan man få kulturpris i två kommuner!

Mats Harrysson är Kallingegrabben som en gång i tiden tog gula rälsbussen från Kallinge till Växjö för att ta sig vidare till ett jobb vid Sveriges Radio i Stockholm. Därefter blev det Sveriges Television innan han startade TV 4 Sydost i Växjö.

2007 tilldelades han Ronneby kommuns kulturpris för sina filmer om bl a Bräkneån och Bräkneåns dalgång.

I år tilldelas han Växjö kommuns kulturpris som delas ut på självaste nationaldagen.

Han är fortfarande bosatt i Växjö där han driver egen fima med namnet Arkimedes, film, bild, video. Sommarhuset har han kvar i Bräkne-Hoby, närmare bestämt i Dönhult.

På bilden grattas Mats av hela familjen, Maria, Birgitta och Anna.

 

Ronneby minskar i skogsbygden

Jag återkommer i dag med ny intressant befolkningsstatistik signerad Sune Håkansson. Denna gång har han studerat siffrorna under en längre period.

Slående är, skriver Håkansson, den avfolkning som har skett i skogsbygden liksom den trendmässiga minskningen i Bräkne-Hoby. Listerby ökade under 2000-talets första årtioende.

Befolkningsutvecklingen i Ronnebys tidigare församlingar

Ibland är det intressant att följa befolkningsutvecklingen under en lite längre period. I den här sammanställningen synas befolkningsutvecklingen sedan seklets början, med mätpunkterna den 31.12 år 1999, 2009 och 2014. Riktigt exakta är inte siffrorna.

Procentuell förändring

                          1999        2009         2014            1999-2014     2009-2014

Backaryd                 1 273      1 180       1 131                -11                     -4

Bräkne-Hoby         3 339      3 186        3 054                –  9                     -4

Edestad                      642         649           648                   1                       0

Eringsboda                766         707           617                -20                   -13

Förkärla                     290         276           278                 – 4                       1

Hjortsberga            1 140     1 103        1 080                 – 5                     -2

Listerby                   1 738     1 951        1 943                 12                      0

Ronneby               19 113   18 973     19 060                   0                       0

Öljehult                      477        377           363               -24                     -4

KOMMUNEN       28 778   28 402     28 179                – 2                      -1

Slående är avfolkningen i skogsbygden, liksom den trendmässiga minskningen i Bräkne-Hoby. Listerby ökade under 2000-talets första årtionde.

Sune Håkansson

Norra Ronneby tappar invånare

Gästskribenter är välkomna på denna blogg, men då är kravet att det ska röra sig om bra nyheter eller skarpa debattinlägg. Du skickar ditt manus till bengtmauritzson@hotmail.com

I dag är det Sune Håkansson som gästar bloggen med intressanta befolkningsuppgifter för Ronneby kommun. Speciellt då siffror för norra kommundelen. Men anmärkningsvärt är också att Bräkne-Hoby fortsätter att tappa.

”Den preliminära statistiken säger att befolkningstalet under år 2014 steg med ca 150 i Ronneby kommun. Det är invandringen, som är den viktigaste förklaringen. En effekt blev att antalet tomma lägenheter hos Ronnebyhus sjönk till det lägsta på flera år.

I den norra delen av kommunen blev det kräftgång. Eringsboda gamla församling minskade med fyra, till 617. Öljehult minskade med 11 till 363. I båda fallen är det de lägsta befolkningstalen i modern tid. Födelsetalen var fem i Eringsboda, tre i Öljehult.

Backaryd minskade med 11, till 1129, men har legat något lägre för något år sedan. Födelsetalet var ovanligt högt, 16.

Att skogsbygden minskar kan delvis hänga samman med att gränskommunerna i norr, Tingsryd och Emmaboda, går ”dåligt”.

Anmärkningsvärt är att Bräkne-Hoby fortsätter sin tillbakagång, minus 29 till 3054. Antalet födda var 26. Möjligen är en förklaring att församlingens sämsta lägenheter överges efterhand, när de anses vara för dåliga. Några tomma hyreslägenheter finns sällan. Några nya lägenheter är på gång. På tre års sikt kan Lindebo komma att byggas till med 30-talet lägenheter, då blir villor lediga.”

Sune Håkansson

 

Bräknetrampen öppnar upp för alla

cykel 2

Styrgruppen för Bräknetrampen med Blekinge Cykelfestival tänker ständigt i nya banor. Med öppet sinne för förändring och förbättring.

Nästa års arrangemang den 16 maj är tänkt att bli en cykelfest som lockar även de med någon form av funktionsnedsättning. Ambitionen är att öka valmöjligheten så att varje startande, funktionsnedsättning eller inte, ska kunna delta på samma villkor.

– Vi kommer att samarbeta med Aron Andersson, föreläsare och inspiratör och inte minst ambassadör för Barncancerfonden. 10 kronor per betalande startande kommer att gå till Barncancerfonden, berättar arrangörerna som önskar att många ska cykla och samtidigt stödja Barncancerfonden.

Inför prisutdelningen kommer Aron att genomföra sin gripande och humoristiska föreläsning där han berättar hur han har vänt motgång till framgång och tagit revansch på livet.

Redan vid åtta års ålder drabbades han av cancer och i sviterna av sjukdomen hamnade han i rullstol. I dag är Aron elitidrottare och har flera Paralympics och många mästerskapsmedaljer i bl a friidrott på sin meritlista.

Han har genomfört Klassikern, han var först upp på Kebnekaise i rullstol och han har kört handcykel i Paris.

Då ska du veta att Aron redan vid fyllda 25 fått cancerbesked fyra gånger. Det är mot denna bakgrund du ska värdera hans aldrig sinande livslust. I Ekbacken den 16 maj berättar han hur han hittar kraften.

Vid Bräknetrampen 2015 kommer det att finnas en sträcka som är helt tillgänglig för ALLA, alltså även för dem med begränsad rörlighet. Besöksstationerna blir naturligtvis också tillgängliga för alla.

Aron kommer att cykla Bräknetrampen, vilken sträcka vet vi inte ännu.

Promenad viktigare än modernt sjukhus

I en insändare i dagens Sydöstran uttalar sig Blekinges smittskyddsläkare, Rickard Eitrem, om förslaget att bygga ETT nytt sjukhus i Blekinge, centralt placerat i länet.

Han förkastar alla de tekniska och ekonomiska argument som tre doktorer i ekonomi har lyft fram för ETT sjukhus. Rickard Eitrem menar att man inte behöver fokusera så mycket på ekonomin, och i konsekvensens namn, inte heller satsa på att utveckla teknik och utrustning.

Det viktigaste för Rickard Eitrem är att sjukvårdspersonal och framför allt läkare får gångavstånd till sin arbetsplats. Det har man ju nu i både Karlskrona och Karlshamn. Fast – jag undrar jag, i dessa tider då allt fler pendlar allt mer och allt längre – det finns nog en hel del som pendlar idag också, men det kanske har gått honom förbi.

Men inte så i Rickard Eitrems värld. Där går man eller cyklar fortfarande till arbetsplatsen. Han tror inte att ett centralt placerat sjukhus kommer att attrahera personal! (Länet är ca 9 mil långt från gräns till gräns!)  Och de unga läkare han pratat med påstår han föredrar gångavstånd till sin arbetsplats före ett bra sjukhus.  Vilken värld lever han i? Vill han ha tillbaka de gamla småsjukhusen från 1930-40-talen där personalen hade bostad på sjukhusområdet ? Det tror inte jag dagens nyutexaminerad läkare vill.

När Rickard Eitrem får den relevanta frågan i  Sydöstran om hur patienterna har det som idag måste fraktas mellan två sjukhus , svarar han inte alls på den frågan utan bekymrar sig i stället för att all personal måste pendla till Bräkne Hoby. Vad ska dom förresten göra i Bräkne Hoby ? Det har aldrig sagts att sjukhuset ska placeras där.

Men OK, jag förstår vad han menar; alla måste pendla till ett centralt beläget sjukhus med en restid på kanske 20-30 minuter.

I dag pendlar läkare och personal mellan sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn men då på betald arbetstid. Dessa timmar på E 22:an kan i stället läkarna ägna sig åt att behandla och vårda patienter.

Den geografiska placeringen och tvånget att behöva pendla är  – på fullt allvar – en läkares argument för att inte bygga ett nytt, modernt sjukhus som garanterar en bättre patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Dessutom undrar jag vilka unga läkare han har pratat med. Hans beskrivning av läkare som är i början av sin karriär stämmer inte med den bild jag har. Naturligtvis vill dom utvecklas, forska, använda ny, modern teknik och kunna sätta patientens säkerhet i främsta rummet. Det är väl liksom det utbildningen och yrket går ut på. Om livskvalitet innebär gångavstånd till jobbet, tror jag inte dom sätter det före utveckling och teknik.

Eitrem tar också upp sjuksköterskestudenterna som ska behöva pendla ända(!) till Ronneby för sin praktik. Vad är det som säger att denna utbildning måste ske i Karlskrona? Det finns ändamålsenliga lokaler till denna utbildning i Ronneby.

Även om inte Rickard Eitrem orkar pendla så blir det faktiskt rena parodin att prata pendlingsproblem i detta lilla län.

Kulturhuset lockar med naturens former

Kultur Bräkne-Hoby

Sedan en tid tillbaka har Bräkne-Hoby begåvats med ett kulturhus. I huset ryms bl.a. bygdens bibliotek och där var det i dag vernissage, den andra sedan invigningen i maj.

En intressant och vacker konstutställning som lockar med naturens former.

Så här beskrivs utställningen och dess konstnärer av Bygd i Samverkans kulturgrupp:

”Under mottot Naturens Former träffas tre konstnärer som är ganska olika men lika utifrån naturens synvinkel.

För Alexander Krohn, keramiker, är det viktigt att visa oglaserade ytor i samspel med vacker kontrast i matt och glans för att man skall kunna se leran som material och händerna som har format den.

 Rikke Neuendorff, egentligen lantbrukare, är givetvis dagligen ute i naturen och tycker mycket om att med penseln fånga naturens former och färger året runt.

Naturfotografen Daniel Karlsson är en entusiastisk naturälskare som kan tillbringa flera timmar i skogen eller vid vatten för att fotografera djur och natur.

Konstutställningen är öppen måndagar 14-19 och torsdagar 13-17. Onsdag den 30 juli arrangeras Bräkne Byafest och då är det dessutom Öppet Hus i Bräknebygdens Kulturhus.”

Bräkne-Hoby stärker marknadsvärdet

 

DSC03332

I eftermiddags, i vackert och varmt försommarväder, var det dags för invigning i Bräkne-Hoby. Bräknebygden har fått ett önskehus – ett kulturhus som ska rymma Bygd i Samverkans informationscentrum och inte minst kommunens bibliotek.

– I detta hus vill vi skapa ett utökat informationscentrum, ett kulturhus med fokus på Bräkneåns dalgång. Ett föreningshus och en naturlig mötesplats med Ronneby kommun, förkunnade Bräknebygdens ”Borgmästare” Ola Pagels strax innan invigningen.

Bygd i Samverkan har träffat en överenskommelse med Ronneby kommun som innebär fri tillgång till lokaler mot att man håller biblioteket öppet tisdagar 13 – 17.

På nedre botten ska förutom biblioteket också finnas informations- och turistkontor. På övervåningen har det inrättats möteslokaler för föreningsverksamhet och ett konferensrum och fikarum. I nuläget är det SPF Bräkne-Hoby och Bräkne-Hoby Trädgårdsförening som har hittat lokaler i detta hus.

DSC03327

Fritid- och Kulturnämndens ordförande, Nils Ingmar Thorell klippte band och bjöd premiärgästerna att stiga på. Elever från fritidsverksamheten underhöll från balkongen i bibliotekslokalen varifrån även talen hölls. Man kan verkligen med fog påstå att ”Borgmästare Pagels” tittade ner på folket och den upplevelsen förstärktes inte minst när det som överraskning avtäcktes ett porträtt av just Ola Pagels, ordförande i Bygd i Samverkan. Titta i Ronnebysalen och du förstår vad jag menar. Där hänger ”borgmästarna” på rad. Porträttet är målat av Heike Tlatik som driver Lilla Köksgården i Röaby.

Den historiska byggnaden har genom åren hyst såväl telegrafstatation som Sparbank och har dessutom utgjort kommunhus när Bräkne-Hoby var landskommun t.o.m 1966.

DSC03329

En trevlig invigning i en aktiv och framåtsträvande kommundel. Vid samlingen underhöll Göte och Göran.

När jag påpekar att man i Bräkne-Hoby nu ytterligare har stärkt sitt marknadsvärde ska du ta del av nedanstående lista på projekt som alla innehåller namnet Bräkne. Men det började redan på 1300-talet då bygden hette Hughby och Huby.

Bräknebygdens Kulturpris (Nyinstiftat och gäller från 2015)

Bräknetrampen                                            DSC03331

Bräknegrisen

Bräkne Byafest

Bräkneleden

Bräknecykeln

Bräkneåns dalgång

På Bräknecykel i Sveriges trädgård (projekt)

Bräknebygden – En bygd i samverkan      DSC03333

Bräknekorgen (Glömt försök?)

Obs! Klicka för större bilder.

 

 

DSC03337

DSC03319