Loppet kört för Musik i Blekinge

Inte på många år har jag upplevt ett så flagrant politiskt falskspel som Region Blekinges politiker och ledande tjänsteman nu spelar upp inför en häpen allmänhet.

Den 25 april 2012 tog regionstyrelsen beslut att samordna sin verksamhet i medlemsägda lokaler. Det blev till sist Gräsvik som pekades ut. När detta blev känt protesterade anställda och många av länets kulturarbetare. Musik i Blekinge måste bli kvar i sina nuvarande lokaler på Trossö.

Protesterna tilltog i styrka och den 7 augusti rev regionstyrelsens  arbetsutskott upp sitt tidigare beslut och lovade att Musik i Blekinge skulle få stanna kvar i sina lokaler.

Politikerna framstod som hjältar. De hade verkligen gjort avkall på prestige och tagit kritiken på allvar. Däremot berättade ingen politiker att hyreskontraktet redan var uppsagt. Det hade sagts upp av regiondirektören Annalena Cederström redan den 30 juni.

Det är detta jag kallar för falskspel för ingen politiker ska inbilla mig att man vid mötet verkligen trodde att fastighetsägaren inte hade agerat på den dryga månad som hade förflutit mellan uppsägning och sammanträde. Redan den 3 juli fick vissa politiker veta att kontraktet var uppsagt och vid sammanträdet en månad senare var alla politiker informerade.

I dag på förmiddagen kom så beskedet från Region Blekinge:

Avbrutet

Nu vill fastighetsägaren Mikael Blomqvist erbjuda Musik i Blekinge sina lokaler på Stumholmen. Tablå!

Det som nu har visats upp är en process som avslöjar brist på politisk styrning och kontroll när man givit regiondirektören fria händer utan att först begära den beskrivning av lokalbehov som man beslutat om. Naturligtvis skulle politikerna först ha tagit del av en sådan plan, först därefter sagt upp hyresavtalet.

Att nu i efterhand skylla på tidspress visar med all tydlighet på dålig planering och framförhållning. Helt enkelt omdömeslöst.

Sune Jönsson, som ingår i gruppen som har slagits för en fortsatt verksamhet för MIB på Trossö skriver i dag:

”Processen har också givit bister kunskap om brister i Region Blekinges handläggning hittills. Det saknas en lokalplanering som utgår från de olika verksamheternas bästa. Önskan om central administrativ samordning står i tydlig konflikt med andra funktioner som ger de olika verksamheterna sitt innehåll. Här gäller det att göra om och göra rätt.

En annan bister kunskap är att den politiska uppföljningen har brustit. Regiondirektören har kunnat agera på egen hand utanför ett tydligt uppdrag. Vägen från idé till beslut och sedan verkställighet har inte bevakats på ett konsekvent och riktigt sätt. Kommunikationen med de som Region Blekinge är till för har saknats. I stället har ett respektlöst och nedlåtande maktspråk fått plats.”

Pressmeddelandet från Region  Blekinge avslutas med orden: Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.

Musik i Blekinge med sin personal och sina många kulturarbetare är tillbaka på ruta ett. Bara lite mer luttrade och mer ledsna. Narren har spelat dem ett spratt!