Är okunskap hela förklaringen?

Det är inte bara gentemot föreningsledare i Folketshus- och bygdegårdsföreningar som Ronneby kommun har agerat bristfälligt. Även kulturarbetare har vittnat om ett bemötande som är minst sagt otillständigt. Frågan är hur det kan få fortsätta? Finns det ingen enda politiker som kan återställa förtroendet? Det är hög tid att så sker.

Efter upprepade händelser har resultatet blivit att välkända och erkänt duktiga kulturarbetare har sett sig tvingade att ge upp. Ronneby har därmed gått miste om värdefulla krafter som valt andra scener i kommuner som har en mer positiv syn på vad kulturarbete kan betyda för människors välbefinnande. I Ronneby saknas i dag den viljan och framtida inriktning.

Det är främst bemötandet från tjänstemän vilka har visat sig sakna såväl kunskap som vilja att förstå att kulturfrågor inte kan behandlas på samma sätt som inom idrott och fritid, anser kritikerna. Kulturarbetare har vittnat om total oförståelse och därmed har det även på detta område uppstått brist på dialog.

Ulf Fembro, välkänd och meriterad kulturarbetare, är en av de mest röststarka kritikerna som valde att till slut överge Ronneby och Folkteatern när ingen förståelse visades från tjänstemännens sida. Hans kritik är allvarlig och nedgörande.

” Jag som haft den dystra möjligheten att träffa de två tjänstemän som bereder dessa frågor finner det inte så konstigt att det blivit så illa. Det är fullkomlig avsaknad av förståelse varför föreningar och kultur är ett politikområde över huvud taget och att man som tjänsteperson har i uppgift att hjälpa politiken att utveckla detta inom givna ekonomiska ramar till hela kommunens väl.

Dessa två (tidigare tre) rår ingen på. Och detta med det tuffa kommunalrådet RFs (Roger Fredrikssons) goda minne. Om dessa två stannar kvar på sina poster kan alla glömma kloka regelförändringar, även om Ola Robertsson, s, skulle lyckas driva igenom detta. Jag har under min drygt 40-åriga karriär aldrig varit med om något liknande. Och detta i en kommun som tidigare haft såväl grundläggande som omfattande förståelse och kunskap om politikområdet!”

Ulf Fembro är en mångårig kulturarbetare som startade UDG i Karlskrona 1983. Han har varit teaterchef för Folkteatern i Gävleborg och Tornedalsteatern och senast rektor för kulturskolan i Halmstad. Då har jag ändå utelämnat stora och betydande insatser på andra områden som frilansande regissör och dramatiker.

När en kulturarbetare med så mycket i sitt bagage stångar sin panna blodig och ger upp faller denna kritik tungt gentemot Ronneby kommun. Det blir inte bättre när det framkommer att ingen handläggare på teknik, fritid och kultur har kompetens inom just området kultur. Hur är detta ens möjligt? Vem bär ansvar för rekrytering? Fram till nu är det tjänstemän som har pekats ut, men det är ändå ytterst politikerna som bär ansvaret.

I stadshusets korridorer talas det numera om en begynnande framtid för kulturen. Det tas politiska initiativ i riktningen att låta kulturen framöver sortera direkt under kommunstyrelsen. Låt oss då hoppas att man samtidigt rekryterar personal med rätt kunskap. Sker så kan Ronneby mycket väl se framtiden an med tillförsikt och kanske till och med damma av ett gammalt kärt faktum, att Ronneby 1995 var årets kulturkommun. Det är lång väg dit, men kom loss!

Stort ansvar höja regionskatten

Allt talar för att Blekinge från 2019 kommer att vara det mest skattetyngda länet i landet. Allt talar nämligen för en skattehöjning när regionfullmäktige sammanträder den 26 november.

Det mest troliga är att skatten höjs med 60 öre, ett förslag från den borgerliga alliansen och vänsterpartiet. Socialdemokraterna vill också höja men bara med 40 öre. Sverigedemokraterna vill inte höja alls men det mesta tyder på att sd ändå röstar på alliansens höjning. Det låter motsägelsefullt men har en förklaring.

Förklaringen har med folkhögskolan i Bräkne-Hoby att göra. Den vill sd avyttra och dessutom vill partiet genomföra besparingar inom konst, kultur, politiska arvoden och tolkar. Partiet har också sagt att man kommer att rösta på det skattehöjarförslag som ger mest pengar till sjukvården.

-Socialdemokraterna lägger mest pengar till kulturen och det gillar inte vårt parti, har Björn T Nurhadi, sd:s gruppledare sagt.

Detta i sin tur bör innebära att sd till slut, när deras eget budgetförslag har röstats ner, röstar med alliansen och vänsterpartiet som föreslår en skattehöjning med 60 öre. Motsägelsefullt igen, men frågan som avgör är vilket av förslagen som ger mest åt sjukvården och mindre till administration. Detta KAN innebära att sd ändå röstar med socialdemokraterna, kultursatsningen till trots, detta för att inte vara med och tynga ner redan hårt skattetyngda blekingar.

Naturligtvis vilar det ett tungt ansvar på alliansen och vänstern som vill höja skatten mest. Att efter höjningen ståta med landets högsta landstingsskatt är inget man hurrar och hoppar högt av. Detta kommer att påverka företagssatsningar. Skattetyngden är naturligtvis högst avgörande när företag söker nya etableringsorter.

Jag har sagt det tidigare, men det kan mycket väl upprepas, nämligen behovet av besparingar på en rad områden när det gäller administration och inte minst kostnader för hyrläkare.

Många har chockats av alliansens alltför kraftiga skattehöjning, men å andra sidan är detta deras enda chans. Det är nu, bara nu, de kan chocka, om något år hade det varit för sent ja, rent av omöjligt. Nu kan man skylla på företrädarna som tillåtit stora underskott under flera år av rädsla för att inte förlora makten. Nu blev det förlust ändå och det just på grund av ideliga miljonunderskott.

Men en skattehöjning av den storlek som nu är föreslagen resulterar alltid i kritik, inte minst när man som alliansen inte ens försökte andra alternativ. Här tog man inget samhällsansvar för länet som helhet. Blekinge kommer att sticka ut och det på ett synnerligen negativt sätt.

Så långt som att föreslå en nedläggning av Blekingesjukhuset i Karlshamn vågade man inte, detta trots att flera av de partier som nu föreslår en kraftig skattehöjning tidigare uttryckt önskemål i den vägen. Blekinge är för litet att ha två sjukhus på sex mils avstånd. Det förslaget kommer säkert att dröja, men kan bli enda utvägen när kostnaderna fortsätter att stiga på grund av bl a allt högre levnadsålder och därmed ökade sjukvårdskostnader. De skattehöjningar som nu föreslås räcker endast att kortsiktigt få ekonomin någorlunda i balans. Tråkigt men sant.

Att vara eller inte vara i Ronneby

”Det ska fan vara teaterdirektör”.

Nu är Håkan Robertsson bara nästan direktör i Ronneby Folkteater, men väl verksamhetsledare. Hans bekymmer är dock fullt jämförbara med en teaterdirektörs mödor som August Blanche en gång ville påvisa med sitt yttrande.

I somras strax före premiär för teaterns sommarsatsning blev sällskapet snuvade på ett viktigt utrymme i hemvisten Gamla Teatern. In flyttade i stället tjänstemän från skolkontoret vilket fick Robertsson att högljutt reagera. Bl a ansågs Folkteaterns satsning på direktsänd opera vara i fara på grund av lokalproblem.

Men nu blir det opera, men det till priset av ytterligare ekonomi- och arbetsinsatser från föreningens sida. Håkan Robertsson förklarar den nya situationen i ett pressmeddelande:

”I går tog jag beslut, i samråd med föreningens ordförande, Nils Ingmar Thorell, att vi genomför operasäsongen 2015-2016. Vi tar upp ännu en bunt tusenlappar ur vår skrala börs och gör den temporära renoveringen som krävs. Detta för att vi skall kunna fortsätta husa vår publik, även i pausen! Vi garanterar att ingen skall behöva tillbringa pausen ute på trottoaren!

Vi kände att vi måste lösa detta för vår publiks skull, även om vi inte fått ett öre i stöd av kommunen. Trots att det är de som åsamkat oss lokalproblemen. Vi riskerar som vanligt ekonomisk ruin.

Deras agerande, att tränga in kontor åt skolan i vår gamla fina teater är kulturellt dödgräveri! Kulturens dödgrävare skall alltid, med alla medel, bekämpas! Med det tar vi tag i som ett andra steg…

AleksandrsAntonenko_Otello_2_Foto_KristianSchuller [607544]Nu startar vi operautsändningarna igen den 17 oktober!   Första operan blir Otello, Från Metropolitan Opera I New York. Nu går vi på övervarv, dygnet runt för att få allt färdigt, men det känns bättre än att vara kväst av kommunal rigiditet.”

Naturligtvis är det snudd på skandal att Ronnebys politiker inte kunnat ta ställning till om Gamla Teatern ska förbli ett kulturhus eller delas med utbildningsförvaltningens administration. Äntligen, men så sent som den 20 augusti tog Fritid- och Kulturnämnden och bestämde sig för en önskelista. I protokollet heter det:

”En komplett teater, i befintliga lokaler ska uppföras senast 2017 till en kostnad av 2 miljoner kronor och med nya stolar under budgetåret 2016.” Man får anta att Fritid- och Kulturnämnden med detta menar att Gamla teatern till fullo ska rymma teaterverksamhet och ingen annan verksamhet. Eller?

Men som sagt, detta är nämndens önskelista till beslutande politiker i kommunstyrelsen som snarast måste bestämma sig. Ska teatern få vara teater och inget annat? Sätt ner foten snabbt!

Bilden ovan visar Aleksandrs Antonenko i föreställningen från Metropolitan Opera i New York. Foto: Kristian Schuller

Fritid och kultur skiljs i Ronneby?

När Ronneby kommun nu byter förvaltningschef (se mitt blogginlägg från 10.6) för Fritid- och Kultur vill man passa på och utreda en eventuell uppdelning av dessa två verksamheter.

Tommy Johanssons förordnande löper ut den 31 augusti och medan man söker en ny förvaltningschef kommer man att lösa dessa arbetsuppgifter med en tillfällig ersättare.

– I uppdraget för ersättaren finns bl a uppgiften att utreda fördelar och nackdelar med en separering av fritid och kultur, säger kommunalrådet, Roger Fredriksson.

Vad som ligger bakom dessa tankar är osäkert men mycket talar för att det är erfaranheter av den organisation som fram till nu har gällt. Problemen behöver inte enbart finnas i förvaltningens sätt att hantera frågor med stor spännvidd inom fritid/idrott och kultur. Sammanslagningen av de två nämnderna ställer naturligtvis också höga krav på kunskap och engagemang hos ledamöterna.

Inte minst har det visat sig svårt att hitta en förvaltningschef som har lika stor kunskap och engagemang inom båda områdena. Ofta överväger ett av intresseområdena, vilket också har gällt ledamöterna i den nu gemensamma nämnden.

Vi vet hur det gick i Karlskrona när såväl hockey som handboll var framgångsrika i sina respektive serier. Kulturen fick stryka på foten och ett länge diskuterat kulturhus fick ännu en gång skjutas på framtiden.

Idrotten har det väl förspänt gentemot kulturen. Det finns reglerat vad som krävs för avancemang när det gäller tävlan på elitnivå. Tävlingsarenor ska ha en viss storlek för att godkännas och där har sällan politiker något att sätta emot.

Det finns även regler när det gäller teater, scener ska ha vissa minimimått för att kunna ta emot alla föreställningar. Logeutrymmen, omklädningsrum för skådespelare, ska finnas och dessutom ljud och ljus naturligtvis. Några krav inom detta område har, såvitt jag vet, inte förts fram i Ronneby.

När kommunen därmed inte kan ta emot vilka teateruppsättningar som helst hämmas naturligtvis det kulturella intresset och utbudet. Att invånare kräver teater av rang och därmed lokaler därefter har ledande politiker lätt för att negligera. I dessa fall finns inga tvingande regler, bara enkla önskningar som står sig slätt gentemot idrottens betydligt tuffare regler. Med icke starka eller beslutsamma politiker väger därför kulturfrågor lätt när det gäller valet av idrottsarena respektive kulturhus.

Ronnebys kulturnämnd hade en vision

Att ha visioner är bra, om de komuniceras och genomförs. Uteblir agerandet uppstår besvikelse och utställda löften blir till politikerförakt och misstro gentemot ledande tjänstemän i kommunen.

Ledamöterna i Ronneby Fritid- och kulturnämnd har enats om en vision om vad man vill åstadkomma med gamla teatern. Låt det historiska huset bli en kulturens boning, har man uttalat som sin viljeinriktning.

Denna viljeinriktning har man tydligen inte lyckats kommunicera utanför sina egna väggar. Det i sin tur har fått till följd att ledningen för Folkteatern, som hyr lokaler i gamla teatern har levt i helt fel tro. Återigen brist på kommunikation.

Bakgrunden är att tekniska förvaltningen redan för drygt ett år sedan ville hyra ut 30 kvm i teaterhuset till utbildningsförvaltningen, allt enligt beslut i kommunstyrelsen. Dessa kvadratmeter skulle renoveras och göras i ordning till administrationslokaler.

För teaterledningen har kravet från kommunstyrelsen och tekniska nämnden varit väl känt. Men efter den uttalade kulturvisionen har Folkteatern invaggats i tron att dessa 30 kvadrat skulle vikas åt deras verksamhet.

Fritid- och kulturnämnden och dess tjänstemän har haft det senaste halvåret på sig att försöka leva upp till sin uttalade vision. När nu ett uteblivit agerande får till följd att Folkteatern störs och upprörs strax före en premiär med sommarteater är detta naturligtvis djupt olyckligt.

När media, inte utan hjälp av Fritid- och kulturnämndens ordförande, ger bilden av en plötslig vräkning av Folkteatern är detta alltså felaktigt. Folkteatern blir kvar i huset men förlorar ett utrymme på 30 kvadratmeter. Teaterfolket och ledande tjänstemän för Fritid- och Kulturnämnden fick detta besked redan för ett år sedan.

Naturligtvis är det djupt olyckligt att Fritid- och kulturnämnden inte har förmått leva upp till sin vision. Gamla teatern ska vara ett kulturhus och inget kontorshus för trångbodda kommunala tjänstemän. Detta har en alltför svag Fritid- och kulturnämnd inte förmått genomföra gentemot kommunstyrelsen. Svagt!

 

Ryssen hjälper Marinens Musikkår?

Militar_musikensframtid080901_210x297

Marinens Musikkår i Karlskrona har de senaste åren ställts inför upprepade nedläggningshot. Ena halvåret har det varit nedläggning som gällt, nästa halvår är kåren räddad.

Jag vill påstå att detta fenomen inom svenska försvaret har medfört att det har skapats en slags tradition med Marinens Musikkår i huvudrollen.

På våren genomförs en konsert för att stödja en fortsatt verksamhet. Senare på året genomförs en konsert för att fira musikkårens fortsatta existens.

Visserligen en udda och oviss tradition men ändå en tradition på sitt sätt.

Med ryss-skräck har militären nu goda förutsättningar att få ytterligare fyra miljarder. Kan även Marinens Musikkår använda samma ”vapen” eller åker den snålskjuts på de nu begärda plusmiljarderna?

Ronnebys kulturstipendier 2014

Ronneby kommuns Kulturpriskommitté har beslutat att 2014 dela ut två kulturstipendier.

Ett kulturstipendium tilldelas konstnären Jenny Carlsson med följande motivering:

Ronneby kommuns kulturstipendium 2014 tilldelas konstnären Jenny Carlsson som i sin konst utgår från skogen i hembyn Ekeby nordost om Backaryd. I tjocka färglager plöjs fåror som förvandlas till jord, lera och sten i abstrakta och expressiva målningar.

 Prissumman är 10 000 kronor.

Ett kulturstipendium tilldelas Kim Demåne med följande motivering;

 Ronneby kommuns kulturstipendium 2014 tilldelas Kim Demåne, illustratör, målare och skulptör som använder både digitala verktyg och traditionella penslar när han skapar vardagsbilder med inslag av sagomotiv i en fantasivärld där allt är möjligt.

Prissumman är 10 000 kronor.

Kulturpriskommittén utgörs av Kommunstyrelsens presidium och Fritids- och kulturnämndens presidium.

Utdelningen kommer att ske vid kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 11 december, kl 15.00  i Ronnebysalen i stadshuset.

Bruket i Ronneby ett ArtResidence?

DSC03675

Det s.k. Sockerbruket (Bruket) i Ronneby bör bli den nya medelpunkten för konstnärlig verksamhet, ett ArtResidence.

Det föreslår Thomas Lähdet, miljöpartiet, i ett medborgarförslag. Eftersom Miljöpartiet i Ronneby står bakom förslaget ska det ses som ett utspel inför valet.

– Brukets fem våningar inrymmer i dag fritidslokal, café, en skateboardpark, delar av Kulturpedagogiskt Centrum (KPC) och emaljverkstad.

– Genom att flytta alla verkstäder och KPC från Kulturcentrum (KC) till Bruket skulle KC kunna hysa en större personal, personal som behövs för att visionerna ska lyckas. Skateboardåkarna flyttar och får en skatepark utomhus vid Knut Hahnskolan.

Det är den bild som Thomas Lädhet har på näthinnan när han skissat på framtiden för kulturverksamheten  i Ronneby. Han fortsätter:

– Bruket ska vara samlingsplatsen för ”ArtLine” där unga konstnärer från hela världen startar och driver olika projekt. De fysiska aktiviteterna äger rum på Bruket där alla våningar görs tillgängliga. Konstnärerna kan dessutom bo i Bruket eller i Massmanska Kvarnen medan projekten framskrider.

Thomas Lähdet förklarar att tanken med ArtLine är att skapa en gemensam plattform för konstverksamhet i södra Östersjöområdet och att det ska genomföras gränsöverskridande konstaktiviteter som syftar till att utforska innovativa lösningar, samarbeten och metoder.

Han har också framtidsplaner för Kulturcentrum:

– Förse Kulturcentrum med solceller på taket, utställningslokalerna ska kunna mörkläggas och anpassas ljudtekniskt. Den stora utställningshallen, ”trekanten” och nuvarande musikskolan byggs om för en större scen med plats för en stor publik.

Detta utspel kommer samma dag som den politiska alliansen i Ronneby avslöjar sina mångmiljonsatsningar på idrotten. Är det en tillfällighet eller en sund reaktion?

Falska 70-åringar i Rapportsändning

Dagens 70-åringar är friskare och mer aktiva än för 30 år sedan.

Den positiva nyheten presenterade SVT:s Rapport i söndags kväll. Man hänvisade till en rapport från Ingmar Skoog, professor och äldreforskare som sa:

 – Idag vill pensionärer förverkliga sig själva och hinna med det man inte gjorde då man arbetade. Det är en helt ny grupp av äldre som håller på med saker som vi tidigare förknippat med ungdom. Men man har samma musiksmak.

Det visades filmklipp på 70-åringar. Trodde vi som tittade. I dag vet vi att det var falska 70-åringar.

I Ronneby går det nu två mycket kända profiler och känner sig djupt kränkta. De visades några sekunder i filmklippet om pigga 70-åringar och det räckte för att kompisar nu häcklar dem för inslaget.

DSC02614Bo Johansson

Det handlar om Håkan Palmqvist, känd krögare och det handlar om Bosse Johansson, känd kulturpersonlighet. Ingen av dem är i närheten av 70-årsstrecket.

– Dessutom var det tre år gamla filmbilder, fnyser Håkan och då var jag bevisligen ytterligare tre år yngre.

Bilderna togs i publikhavet på Stockholms Jazz Festival  2011. De två Ronnebyprofilerna var i närbild några sekunder. Men det räckte för att de två nu ska tvingas berätta om pensionspengar och dylikt och varför de fortfarande jobbar aktivt.

– Vi är pigga för vår ålder och pensionen är mager så det gäller att kämpa, myser Håkan när han serverar lunchgäster snabbare än en 30-åring.

Moderaterna i Ronneby tar ton

Moderaterna i Ronneby har de senaste dagarna grejat två värdefulla nyförvärv, för att tala i idrottstermer.

Först blev det klart med kände företagsledaren Johan Sandberg (se blogginlägget nedan) som övergav Folkpartiet för Moderaterna.

I dag intogs så den politiska scenen av en kulturkändis, nämligen sångaren och orkesterledaren Stefan Jonasson i riksbekanta och belönade dansbandet The Playtones med säte i Kallinge.

Min första tanke var negativ – vad kan en kringflackande orkesterledare tillföra Ronnebys politiska verksamhet? Han är bosatt i Ronneby kommun men hur ofta är han hemma och kan delta i arbetet?

För egen del tror Stefan att det ska fungera bra och det måste ju vara hans egen inställning till sitt nya uppdrag som  måste gälla.

De positiva tankarna kom ganska snabbt. Givetvis kan en artist som Stefan Jonasson,  som har sett och upplevt en stor del av vårt land, tillföra en rad viktiga funderingar och förhoppningsvis förbättringar för sin hemkommun.

Naturligtvis är det inte heller överraskande att han främst vill ta plats i Kultur- och Fritidsnämnden. Därmed kom snabbt nästa positiva tanke – om nu socialdemokraten Håkan Robertsson inte försvinner helt i valet kan han få ett rättmätigt motstånd av obelastade Stefan Jonasson. Det kunde bli riktigt intressant. Vem av de två tar högsta tonen?

Stefan har samlat på sig rika erfarenheter genom åren, erfarenhet som nu kan omsättas till positiva satsningar i Ronneby kommun. Han har upplevt vad som fungerar väl eller vad som fungerar mindre bra i olika samhällsfrågor.

Nu kommer han inte att placeras på de högsta platserna på den kommunala valsedeln, men ändå med en placering som garanterar honom en plats i fullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson låter uppriktigt glad och nöjd över de nu avslöjade nya namnen till partiet.

– Fler nya och för kommunen intressanta namn kommer inom kort att presenteras, säger han. Han uppskattar när nya namn med bra idéer spontant hör av sig och vill bli medlemmar.

– De har upplevt hur Ronneby har förändrats till det bättre och därför vill de nu tillföra egna idéer och kraft inför en ny mandatperiod, betonar han.

På eftermiddagens presskonferens vittnade många frågor om att massmedia säkert hade placerat Stefan Jonasson i helt andra partier än just hos moderaterna.

Överraskningar är roligt. Det händer något nytt i Blekinge och det är vi säkert många som har väntat på.