Ångbåtsstopp i Ronnebyån sedan 1960

IMG_0530

I går när jag vårtalade på Snäckebacken i Ronneby tog jag upp vårt förslag att åter öppna upp för båttrafik i vackra Ronnebyån.  En förutsättning för detta är att betongklumpen (bron vid Ronnebyhamn) byts ut mot en klaffbro.

Jag nämnde alla de vackra båtar som förr i tiden fram till 1960 hade kunnat trafikera ån.

Efter talet hände saker.

Vips hade jag fått en vacker bild på ångslupen Rottne. Avsändare var vännen Micke Berglund som är helsåld på historiska händelser, inte minst i Ronneby.

Av ordföranden i Ronneby Musei- och Hembygdsförening, Björn O Svensson får jag fullödiga fakta om den historiska sjöfarten på Ronnebyån. Han säger:

– I sommar är det 54 år sedan betongförseglingen av åns mynning med fast vägbro i anslutning till den nya Hamnvägen skedde. Från och med sommaren 1960 kunde endast båtar lägre än 1,4 meter vid normalvattenstånd ta sig in. Då Ronnebyån därigenom blev så att säga onåbar för sjöfarten tog Sjöfartsverket sin hand från den och dess status som allmän farled upphävdes.

– I stöpet gick då passagerartrafiken Staden-Brunnen-Karön med den vackra f d ångslupen Rottne, som såldes till Strängnäs. Karötrafiken hade pågått i 90 (!) säsonger med sammanlagt nio ångslupar, därav inte mindre än fem samtidigt och varit av närmast omätlig betydelse för utvecklingen av brunns- och turistorten.

– Rottne var alltjämt populär för badresor till Karön eller Gökalv, till Karörestaurangens danskvällar och för stadens skolbarn till Karö simskola. Det var en verklig institution som stadens fäder, utan att vara tvungna och förmodligen utan konsekvensanalys, raderade bort. Likaså bortsåg de från att åns bryggor var hemmahamn för omkring 120 motorbåtar, de flesta mellan Söderbro och Brunnen och att de större av dessa hade varit beroende av hamnens svängbara järnvägsbro vid högvatten.

– Så samtidigt som Rottne försvann i Danziger gatt på väg till den nya mälarhamnen flyttade de flesta privatbåtarna ut ur ån till Ekenäs, Angelskog och Risanäs.

– Kvar låg den breda ån, lika naturskön som någonsin och med sitt muddrade farledsdjup på 2,4 meter alltså segelbar för ganska stora farkoster, men berövad den livliga båttrafik som om något tillhört Ronneby stadsbilds attraktioner.