Mager fest med Landstinget Blekinge

korv

Peter Lilja stärker inte sitt förtroendekapital som högste chef för Landstinget Blekinge när han vill undvika offentlig upphandling i samband med en personalfest i maj. Han går så långt i sin ambition att undvika lagar och regler att han t.ex. är beredd att banta bort en stor del av maten vid festen.

Varför vill han till varje pris undvika offentlig upphandling? Vill han gynna ett speciellt eventföretag eller vad handlar det om?

SVT:s Blekingenytt har med två inslag på lika många dagar belyst problematiken med Landstinget Blekinge och dess planerade personalfest den 23 maj. Inga kontrakt är skrivna, ändå ”för han samtal” med ett eventföretag som ska leverera mat, artister för underhållning och personal för servering o.d.

Tröskeln för offentlig upphandling går vid ca 270.000 kronor och det är när det gäller matkostnaden som problem har uppstått. I tisdags gav Peter Lilja prov på ett räkneexempel:

– Kommer det 2700 anställda till festen får maten endast kosta 100 kronor per person. I annat fall går man över gränsen för upphandling.

Och där har man redan hamnat. I kvällens inslag berättades att det redan nu är 2 800 anmälda och att man räknar med ca 3000 anmälda. I det läget är matkostnaden nere på ”korv med bröd-stadiet” och vem vill gå på en fest som kommer att innebära omedelbar hunger och detta enbart för att landstingets chef vill undvika offentlig upphandling.

Majoriteten i landstingets styrelse (S-VP-MP) har anslagit 900.000 kronor till festen. Nu tror den politiska oppositionen att den kostnaden kommer att överskridas. Pengarna ska räcka till artister, mat och servicepersonal. Hur blir det med dricka?

Karlskrona kommun vill gärna att festen ska hållas i Telenor Arena Rosenholm och har redan lovat att skattebetalarna i Karlskrona ska stå för landstingets hyreskostnader – 25.000 kronor per dygn. Varför denna generositet gentemot Landstinget Blekinge? Ingår detta i spelet för att säkra lasarettet kvar i Karlskrona?

Det finns politiska aspekter på den personalfest som nu diskuteras, nämligen varför majoriteten vill genomföra en icke tidigare jämförbar personalfest just detta valår? Det är centerpartiets Petronella Petersson som har ställt den berättigade frågan. Hon argumenterade i styrelsen för att festen kunde arrangeras i Ronneby, men fick nej.

Ja, det finns många frågetecken kring den här personalfesten som har fått namnet – ”Nu kör vi”. Ett riktigt roligt namn eftersom varje avdelning inom landstinget ska tävla i körsång. Men det ser också ut att vara det mest roliga med festen. En mager fest för att undvika offentlig upphandling!!!

Fakta om offentlig upphandling.

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.