Att myndigheter aldrig lär sig

Vi skriver i dag 2014 och vi kräver allt mer av personer som får ledande befattningar inom myndigheter. Frågan är dock hur det står till med utbildning och kunskaper när det gäller grundlagen?

Övertramp har i alla tider förekommit och tyvärr har man inget lärt av tidigare felsteg.

Läs och begrunda det senaste i denna väg:

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson anmäler Försäkringskassan och dess säkerhetschef Torgny Collin till justitieombudsmannen, JO, och justitiekanslern, JK, för att myndigheten efterforskat källor.

Läs mer på: http://www.journalisten.se/nyheter/mattsson-dubbelanmaler-forsakringskassan

Fackförbundet STs ordförande Brita Lejon kommenterar Expressens JK-JO-anmälningar mot Försäkringkassan: ”Det är ett grundlagsbrott att efterforska källor på statliga myndigheter och det är oacceptabelt att det inträffar.”

Läs mer på: http://www.journalisten.se/nyheter/stoacceptabelt-att-efterforska-kallor