Sydsvensk regionbildare bildar arbetsgrupper

Föreningen Sydsvensk regionbildning har på sitt styrelsemöte i Kristianstad idag (fredag)  inrättat sex arbetsgrupper som ska arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor, kultur, kollektivtrafik, infrastrukturplanering, demokrati och hållbar regional utveckling ur ett sydsvenskt perspektiv.

–  Det ska finnas ett nytänkande i arbetet, det handlar inte bara om att fyra regioner, verksamheter eller att organisationer ska slås samman. Det är viktigt att visa att en gemensam region gör skillnad, att sammanslagningen har en funktion att fylla för medborgarna och verksamheten, berättar Johan Assarsson, projektledare för Sydsvensk regionbildning.

För vardera område ska arbetsgrupperna analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Utgångspunkten är helheten, den större geografin och det sydsvenska regionperspektivet.

–  Arbetsgrupperna ska identifiera insatser och satsningar som har ett mervärde för södra Sverige samt föra en diskussion om hur man ska påverka för förverkligande av dessa satsningar, säger Johan Assarsson.

Enligt beslutet ska Region Skåne leda den politiska styrgruppen för hållbar regional utveckling, samt leda arbetsgruppen för infrastrukturplanering. Kommunförbundet Skåne ska leda arbetsgruppen för demokrati och internationalisering.

–  Dessa uppdrag passar oss väldigt bra, berättar Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i Skåne, hållbar regional utveckling och infrastrukturplanering har Region Skåne arbetat med framgångsrikt sedan vårt bildande 1998.

Mer information
Johan Assarsson, projektledare Sydsvensk regionbildning, 0702-49 17 24
Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i Skåne, 044-309 30 52
Handlingarna till styrelsemötet finns på www.nyregion.se

Sydsvensk regionbildning är en ideell förening som samlar Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Föreningen bildades i september 2012 och syftet med föreningen är att förbereda den gemensamma regionbildningen i Sydsverige. En avsiktsförklaring om att bilda en ny gemensam region senast i januari 2019 antogs hösten 2011 av respektive styrelse- och fullmäktigeförsamling.