Beslut fattat om kustnära cykelled

DSC02563

Regionstyrelsen i Blekinge tog för en stund sedan beslut om att fortsätta arbetet med att skapa en kustnära cykelled genom Blekinge.

Beslutet innebär att kansliet får i uppdrag att skapa en nationell kustnära cykelled från Bröms i öster till Valje i väster. Kostnaden är enligt en förstudie 75 till 100 milj kr.

Det här är ett bra beslut ur flera synvinklar och var från början en motion från Kristdemokraterna i Region Blekinge.

Jag har tidigare presenterat projektet och kan läsas längre ner i denna blogg.