Sölvesborgs varv – epok att bevara

Mayday, mayday.

Nödanropet kommer från Varvshistoriska Föreningen i Sölvesborg. Det är inget allmänt anrop, det riktas till Sölvesborgs kommun. Hjälpinsatsen hastar och bör vara löst inom tre månader.

Sanningen bakom nödanropet är att styrelsen i varvsföreningen håller på att bli historisk liksom det forna varvet. Medlemmarna anser sig vara överåriga och vädjar nu till kommunen att ta över ansvaret för den utställning och dokumentation som medlemmarna byggt upp helt ideellt.

Föreningen bildades 2003 och då av ett antal personer som samtliga på ett eller annat sätt varit knutna till det anrika varvet. En nästan hundraårig epok gick i graven 1981 i samband med den riksbekanta varvskrisen. Sölvesborgs varvs historia tog sin början 1891 och var under alla år den klart dominerande industrin i Sölvesborgs kommun.

En rik bildsamling skildrar varvets nästan hundraåriga epok.

Nedläggningen av varvet, som jag personligen skildrade i många inslag i Radio Blekinge, chockade inte bara drabbade varvsarbetare utan hela kommunen. Det var ett dråpslag och avvecklingen gav naturligtvis effekter på hela länets näringsliv inte minst inom verkstadsindustrin.

När styrelsen nu vädjar till Sölvesborgs kommun att ta över ansvaret för samlingarna men också säkra det hyresavtal som är förknippat med utställningslokalen i det anrika Nakterhuset, är det lätt att stödja dem i deras vädjan.

Föreningen gav ut en bok om varvets uppgång och fall 2011.

En nästan hundraårig industriepok kan inte få glömmas bort. Det rör sig inte om några större kostnader med kommunens mått mätt men det vore tungt för att inte säga oförlåtligt att svika de människor som först blev av med sina jobb och nu kanske riskerar att bli snuvade på sin ideella arbetsinsats. Det vore ett dubbelt svek.

Från Nakterhuset till kommunhuset är det ingen lång väg så jag hoppas innerligt att nödanropet redan har nått fram.