LOV-beslut i Ronneby överklagat

JanAnders Palmqvist, socialdemokrat i Ronneby fortsätter att motarbeta införandet av LOV:en (Lagen Om Valfrihetssystem).

Fullmäktige sa ja till införandet av LOV i Ronneby vid sitt sammanträde den 27 mars med 27 ja och 21 nej. Nu har Palmqvist överklagat beslutet till Kammarrätten. Därmed riskerar ärendet att bli ytterligare försenat. Bl.a. socialdemokraterna har tidigare fått ärendet fördröjt genom ett antal återremisser.

Vid förra sammanträdet med fullmäktige i Ronneby ( 24 april) ansåg vissa ledamöter att JanAnders Palmqvist uppträdde på ett sätt i debatten som gav honom omdömet – ”Palmqvist nästan trevlig”.

Den trevligheten blev inte långvarig, säger i dag en ledande politiker i Alliansen.