Räddningstjänstens ordförande stoppad

Vid kvällens sammanträde med kommunfullmäktige ska Ronnebys utträde ur kommunförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge debatteras.

Frågan är superhet, på gränsen till självantändning. När ordföranden i organisationen, Cissi Velin, Kd, ville delta i kvällens sammanträde för att delge politikerna sin syn på effekterna av ett utträde, blev hon stoppad.

På sociala medier har frågan ställts vem som har stoppat hennes deltagande. Är det fullmäktiges ordförande, Lennarth Förberg, m, eller kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m?

Oavsett vem så kan du här och nu ta del av Cissi Velins tal som hon planerat att hålla i samband med sammanträdet. Jag anser att hennes synpunkter är relevanta i en tid med inflation och kommuners dåliga ekonomi. Att stoppa hennes medverkan är högst anmärkningsvärt.

”Imorgon (26/10) kommer det ett ärende i Kommunfullmäktige i Ronneby som rör utträde ur Östra Blekinge. Jag som ordförande i direktionen har ställt frågan om att få tala på kommunfullmäktige i Ronneby men har fått nej. Tycker det är extremt tråkigt och dåligt att jag inte beviljas föra talan för räddningstjänsten i en sådan stor fråga. Men ni får mitt tal i skrift i stället.

Det ekonomiska läget är tufft i många kommuner, så även i Ronneby. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar och fattar kloka beslut.

Likväl som kommunerna står för utmaningar gör också räddningstjänsten detta. Det pågår arbete kring det nya arbetstidsdirektivet som är utmanande. Det kommer vara tufft med rekryteringar. Införandet av civilplikten kommer att kräva resurser. Uppepå detta lägger vi den omtalade förbundsfrågan som varit diskuterad väldigt länge.

Det är väldigt viktigt att vi gör vad vi kan för att ge räddningstjänsten trygghet och stabilitet. De ska verka 24/7, 365 dagar om året för att rädda liv och förebygga olyckor. Det är viktigt att ge räddningstjänsten möjlighet att kunna jobba långsiktigt.

Jag är mycket tacksam att ärendet i KS om utträde avslogs. Jag tror inte att man förstått konsekvenserna av det och lagt fakta på bordet? Jag har inte fått höra ett enda bra argument om varför man skulle gå ur. En likvidationsprocess kräver tid och pengar och är inget som räddningstjänsten själva klarar att hantera. Jag har pratat med flera anställda och de är mycket oroliga över vad som håller på att ske.

Men jag tycker vi blickar framåt. Släpp prestige och kommungränser. Vi måste se större. Östra och västra Blekinge har redan idag ett väldigt gott samarbete och behöver utveckla detta för att klara av alla utmaningar. Nu senast har man visat på stor samverkan under två spektakulära olyckor i Karlshamn och Sölvesborg med lastbilen som föll över bron och fartyget som gått på grund. Det visar på hur viktigt det är med samverkan mellan öst och väst men också med Kustbevakningen, Länsstyrelsen, sjöräddningen, polis, Försvarsmakten och regionen. Vi har ett gott samarbete inom länet som vi borde bygga vidare på.

Direktionen i öst och väst är enade om ett Blekinge. Så man kanske skulle lyssna in dessa.

Nu ska ni ta ställning till om man ska utreda möjligheterna för att gå ihop med andra kommuner. Om så blir fallet vill jag poängtera, använd en oberoende utredare som kan räddningstjänst. Upp med fakta på bordet och ta därefter ställning. Jag hoppas vi kan enas om ett Blekinge.”

Cissi Velin, Ordförande Räddningstjänsten Östra Blekinge