Edward Snowden i exil för sanningen

”I allmänhetens tjänst” av Edward Snowden är en riktig bladvändare. Jag har läst den och måste säga att det är en av de absolut viktigaste böcker som har getts ut i år.

 En bok som alla borde läsa för att rätt förstå hur övervakade vi egentligen är med hjälp av vårt älskade internet. Jag använder hans egna ord i boken för att ni rätt ska förstå vidden av det han har slagit larm om.

”Oavsett vem man är eller var man befinner sig, kroppsligt, fysiskt, finns man i dag också någon annanstans, utomlands, och flera ”jag” vandrar längs signalvägarna utan att kunna kalla något land sitt eget och är ändå underkastade lagarna i varje land som de passerar”.

”Videorna av en begravning i Varanasi är uppe i Apples iCloud, som delvis ligger i min hemstat North Carolina och delvis är utspritt över partnerservrar som tillhör Amazon, Google, Microsoft och Oracle i hela EU, Storbritannien, Sydkorea, Singapore, Taiwan och Kina”.

Han sammanfattar hela den omfångsrika och nästan ofattbara vidden av våra verksamheter på nätet med två kortfattade meningar som synliggör rubbet:

”Våra data vandrar vitt och brett. Deras vandring har inget slut.”

När han riktar sig till vår uppväxande generation uttrycker han sig på följande sätt:

”Vi börjar generera dessa data innan vi föds, när tekniken upptäcker oss i livmodern och våra data kommer att fortsätta att spridas även efter vår död.”

”Naturligtvis utgör våra medvetet skapade minnen, de dokument som vi väljer att behålla, bara en strimla av den information som har kramats ur våra liv, mestadels omedvetet, eller utan vårt samtycke, genom privat och statlig övervakning.”

Vi är alltså de första människorna som ska belastas med digital odödlighet, eftersom våra insamlade data kan leva i evighet.

Även dessa ord i denna blogg kommer för alltid att vara ett bevis hos en stat att just jag har läst boken ”I allmänhetens tjänst” av Edward Snowden.