Karlskrona behöver Björn Fries

I dag vill jag hylla Björn Fries, v, i Karlskrona som med kraft och kunskap har agerat i hela det tragiska fallet med mordet på Yara. Naturligtvis är det ledande politikers taffliga agerande och totala brist på moral och mod som jag tänker på.

Nu senast i fullmäktige stod Björn upp för det som hittills har saknats, nämligen att kräva en fullständig kartläggning av hur det egentligen står till med den sociala verksamheten i Karlskrona. Graverande brister i handläggningen av Yara-fallet har av personalen skildrats som ett resultat av bristande resurser.

Verksamhetschef och vissa ledande politiker har valt den enkla vägen genom att peka på vidtagna åtgärder som de anser ska förhindra framtida tragedier. Handläggarna har inte låtit sig nöjas med ledningens förklaringar utan fortsatt att kräva mer resurser.

Det är i det läget Björn Fries nu med pondus och kunskap kräver att korten ska läggas på bordet och det genom att bl a genomföra en extra debatt i ämnet på nästkommande sammanträde med fullmäktige.

Till Sydöstran säger han:

– Vi måste få en saklig och korrekt information om vilka brister som finns. I dag förs diskussionen på icke formella forum där olika budskap förs fram. Vissa säger att det tillförs tillräckligt med pengar medan andra, och då främst personalen, skriker efter mer resurser.

Hade det varit ryggrad och pondus hos ledande politiker skulle man redan ha föreslagit en rejäl debatt i ämnet och inte som nu försöka gömma bristerna. Men nu är det ledamoten i socialnämnden, Björn Fries, v, som mer eller mindre måste hota i fullmäktige för att få till en redovisning av hur illa det egentligen står till i socialförvaltningen.

Bra rutet av Björn som i alla tider har satt den lilla och utsatta människan i främsta rummet. Han har kunskapen och han besitter envisheten och i någon mån kan detta nu, om alla äntligen bjuder till, få Karlskronas skamfilade bild att förändras till det bättre. Men det är en lång och strävsam väg kommunen har att gå, men den måste genomföras och det med en uppriktig arbetsinsats.